8 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się kolejne, z trwającego od sześciu lat cyklu, IV Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

W Forum uczestniczyli eksperci z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego nie tylko w osobach prawników, ale również architektów oraz urbanistów. W tym roku zostało ono zatytułowane ROZPRAWA Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY. Na zdjęciu dr hab. prof. UZ Ewa Szewczyk z Katedry Organizacji Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Prawnych UZ podczas wystąpienia poświęconego pojęciu strony w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zaprezentowane podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w przyszłym roku w opracowaniu zbiorowym.