Na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Króla Daniela w Iwanofrankiwsku w końcu września 2021 roku, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ oraz dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego INP UZ przebywali w tej Uczelni z wizytą naukową.

Przedstawiali tam wykłady z zakresu porównawczego prawa konstytucyjnego. Nawiązane zostały kontakty naukowe oraz zaplanowano realizację konkretnych przedsięwzięć naukowych między Instytutem Nauk Prawnych UZ a Instytutem Nauk Prawnych UKD. W uznaniu zasług na rzecz rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy naukowej uchwałą Uczonej Rady - Senatu oraz decyzją Rektora Uniwersytetu Króla Daniela prof. Andrzejowi Bisztydze nadano tytuł Doktora Honoris Causa tej Uczelni. Uniwersytet Króla Daniela w Iwanofrankiwsku posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne z zakresu nauk prawnych a kierunek Prawo stanowi tam wiodący kierunek kształcenia.