W dniach od 11 do 13 października 2021 r. w Jachrance odbyło się XVI Forum Przetargów Publicznych – największa w Polsce konferencja dla zamawiających i wykonawców poświęcona funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych.

Podobnie jak w latach poprzednich, Uniwersytet Zielonogórski reprezentował dr Ewaryst Kowalczyk z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego, który wygłosił referat nt. Wpływu zmian w Prawie zamówień publicznych na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W Forum, w formule online i stacjonarnie, udział wzięło łącznie niemalże pół tysiąca osób. (autor zdjęcia: Marcin Oliva-Soto).