Na zaproszenie dyrekcji Collegium Helveticum Arkadiusz Wudarski przedstawił wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i 14 października br. wygłosił wykład „The legal status of the biological father under review”.

Prezentacja odbyła się w ramach cyklu „Jour Fixe”. Wykład był poświęcony analizie pozycji prawnej ojca biologicznego i miał charakter interdyscyplinary. Podczas wystąpienia uwzględniono – oprócz perspektywy prawnej – dorobek nauk społecznych, a także rozwój nauk medycznych w zakresie sztucznej prokreacji. Przedmiotem analizy i dyskusji były również planowane reformy dotyczące prawnej afliacji rodzinnej związane między innymi z nowymi formami pożycia rodzinnego i zachodzącymi przemianiami społecznymi w Europie.


Photo: Andrea Keller, © Collegium Helveticum