W dniach 1.10.2021 – 12.10.2021, dr Olaf Włodkowski (Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski) realizując projekt badawczy "Karnoprawna ochrona interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich na płaszczyźnie Unii Europejskiej" w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Miniatura III” prowadził badania naukowe w Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law (Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht) we Freiburgu (im Bresgau), Niemcy.

Przeprowadzane badania naukowe wpisują się w zakres pola badawczego, jaki jest przedmiotem naukowego zainteresowania dr Olafa Włodkowskiego obejmującego rozwiązania normatywne kształtujące prawo karne skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych przez porządek prawny Państw Członkowskich Unii Europejskiej.