Jeśli chcecie wziąć udział w ogólnopolskich badaniach, diagnozujących autoocenę studentów dotyczącą kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej w związku z edukacją w czasie pandemii, wypełnijcie jedną z adresowanych do Was ankiet. Przygotowali je pracownicy Instytutu Pedagogiki UMCS W Lublinie oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Badania są realizowane we wszystkich ośrodkach akademickich w kraju, na wydziałach nauk humanistycznych i społecznych uczelni wyższych. Do zebrania materiału badawczego wykorzystywana jest technika ankiety internetowej, z pełnym zachowaniem anonimowości (nie ma nawet pytań o uczelnię, na której studiujecie). Jeden zestaw narzędzi badawczych jest kierowany do studentów pierwszych lat, którzy w ubiegłym roku byli specyficzną grupą covidowych maturzystów, a drugi, do osób, które w roku akademickim 2020/2021 były już studentami pierwszego roku bądź wyższych lat.

1. Narzędzia kierowane do studentów pierwszego roku studiów, którzy w roku akademickim 2020/2021 byli uczniami klas maturalnych.: https://forms.gle/7vdJetqzDwK4rpMY8

2.Narzędzia kierowane do studentów drugiego i wyższych lat studiów: https://forms.gle/nCtSnvpst2n7HBYp7

Dowiedzcie się – dzięki badaniom naukowym - jaka jest Wasza kondycja fizyczna, psychiczna i społeczna oraz czy potrzebujecie jakiejś pomocy. Porównajcie czy takie same oceny warunków uczenia się i szans rozwojowych w warunkach epidemii mają Wasi koledzy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.