Uzupełniając wcześniejsze informację składamy gratulacje:

1. Pani mgr Orianie Szymonowicz za zajęcie I miejsca (temat pracy: Kontrola i utrwalanie rozmów w polskim procesie karnym)

2. Pani mgr Marcie Szachowicz za zajęcie II miejsca (temat pracy: Instytucja małżeństwa jako kategoria konstytucyjna. Ochrona i zagrożenie).

3. Pani mgr Marii Salawa za zajęcie III miejsca oraz uzyskanie Nagrody Specjalnej – wyróżnienia Dziekana OIRP w Zielonej Górze (temat pracy: Zakaz nadużycia prawa procesowego jako instrument przeciwdziałający przewlekaniu postępowania cywilnego)

oraz

4. Panu mgr Dawidowi Łyba za uzyskane Wyróżnienie (temat pracy: Odpowiedzialność karna za błąd medyczny. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych)

5. Pani mgr Agnieszce Pach za uzyskanie Wyróżnienia i Nagrody Specjalnej Dziekana OIRP w Zielonej Górze (temat pracy: Przeszukanie w polskim procesie karnym na tle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych).