W przededniu Święta Niepodległości, w dniu 10 listopada 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim z inicjatywy pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak odbyła się debata pt. Niepodległa. Samorządna.

Wzięli w niej udział samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele biznesu oraz uczniowie zielonogórskich liceów.

O związkach samorządu terytorialnego ze szkolnictwem wyższym, znaczeniu i efektach współpracy lubuskich samorządowców z Uniwersytetem Zielonogórskim, a w szczególności z Wydziałem Prawa i Administracji oraz o konieczności wspierania edukacji (także stopnia wyższego) w obszarze problematyki samorządowej wypowiadała się biorąca udział w debacie Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz.

W dyskusji poruszono także kwestie tworzenia i finansowania nowych atrakcyjnych kierunków kształcenia, stypendiów dla studentów i wsparcia dla ich inicjatyw naukowych. Dziekan WPiA zachęcała uczestniczących aktywnie w dyskusji uczniów zielonogórskich liceów (LO nr 3 i LO nr 5) do kontynuowania nauki w Lubuskiem i podjęcia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, który stwarza młodym lubuszanom coraz lepsze warunki do studiowania na wielu różnych kierunkach, także dzięki wsparciu ze strony lubuskiego samorządu terytorialnego.

 
 

fot. P.Wańczko (Lubuskie.pl)

fot. P.Wańczko (Lubuskie.pl)