19 listopada br. dr Ewaryst Kowalczyk na zaproszenie ApexNet uczestniczył w charakterze prelegenta XV Zjeździe Specjalistów i Ekspertów Zamówień Publicznych.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i zgromadziło blisko 100 uczestników z całej Polski. Zjazd poświęcony były aktualnym problemom stosowania nowego Prawa zamówień publicznych.