W dniu 26 listopada 2021 r. dr Wiktor Trybka z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Notariat – tradycja i przyszłość”, która w trybie zdalnym została zorganizowana przez Polski Instytut Notarialny oraz wydawnictwo C.H. Beck.

Pan dr Wiktor Trybka wygłosił referat „Zarządca sukcesyjny – wyłączna kompetencja notariatu”. W konferencji naukowej wziął również udział dr Rafał Wrzecionek z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego INP UZ, który wygłosił referat „Zastępowanie notariusza w czynnościach urzędowych – możliwy kształt modelu optymalnego”.

Konferencja została zorganizowana z okazji 30-lecia odrodzonego notariatu polskiego. Poświęcono ją przede wszystkim perspektywie stojącej przed polskim notariatem. Zaprezentowano także postulaty de lege ferenda względem nowych czynności notarialnych. Na tym tle przedstawiono również ewolucję czynności notarialnych, jaka dokonała się na przestrzeni lat.