W dniach 18 - 19 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. ,,Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, recydywistycznej oraz zawodowej''.

Konferencję przygotowała Katedra Prawa Karnego Materialnego, a głównym jej organizatorem był dr hab. Piotr Góralski. Ze względu na poważne zwiększenie się zagrożenia epidemicznego, konferencja odbyła się w trybie on-line. Kilkunastu prelegentów, reprezentujących różne ośrodki naukowe z terenu całej Polski, wygłosiło zróżnicowane pod względem tematycznym referaty dotyczące różnych aspektów przestępczości zorganizowanej, przestępczości recydywistycznej i przestępczości zawodowej, w tym również międzynarodowych. Drugiego dnia konferencji, tj. 19 listopada 2021 roku, wystąpili m.in. pracownicy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego – dr Cezary Kąkol i dr Marek Derlatka. Dr Cezary Kąkol zaprezentował referat pod tytułem ,,Nadzwyczajne obostrzenie kary spowodowane tzw. recydywą stadionową i kodeksową’’, natomiast dr Marek Derlatka wystąpił z referatem zatytułowanym ,,Zorganizowana przestępczość gospodarcza – nieodłączny element wolnego rynku’’.