W dniu 7 grudnia 2021 r. odbyło się ogólnopolskie seminarium na platformie Zoom poświęcone możliwości poszerzenia stosowania psychoterapii w ramach warunkowego zawieszania wykonania kary pozbawienia wolności.

W semiarium wzięło udział blisko 100 uczestmików (kuratorów, sędziów oraz psychoterapetów). Celem spotkania było dyskusja na temat założeń do przygotowanego przez prof. UZ dr hab. Maciej Małolepszego projektu reformy obecnego modelu orzekania psychoterapii w ramach warunkowego zawieszenia wykonanaia kary. Efektem spotkania jest ukonstytuwanie się interdyscyplinarnej grupy roboczej składającej się z 22 osób, ktora będzię pod przewodnictwem prof. Małolepszego pracować nad opracowanieniem komleksowej reformy. Projekt jest realizowany we wsółpracy z Katedrą Polskiego Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.