Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego profesor Andrzej Bisztyga został zaproszony do udziału w obradach Okrągłego Stołu (Krugłyj Stuł) nt. Roli Konstytucji w stanowieniu prawa i rozwoju podstaw niepodległości Republiki Kazachstanu”, wpisanego w republikańskie obchody 30-lecia niepodległości Republiki Kazachstanu oraz przyjęcia ustawy o Radzie Konstytucyjnej Republiki Kazachstan (30.12.2021).

Organizatorami Okrągłego Stołu są Rada Konstytucyjna Republiki Kazachstan, Komisja Praw Człowieka przy Prezydencie Republiki Kazachstan, Eurazjatycka Akademia Prawa im. Kunayeva, której profesor Andrzej Bisztyga jest doktorem honoris causa, Instytut Sorbona - Kazachstan oraz Kazachstańskie Stowarzyszenie Kryminologów.