Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Andrzej Bisztyga został zaproszony do udziału w wirtualnych obchodach 30-lecia Niepodległości Republiki Kazachstanu zorganizowanych przez Ambasadę Republiki Kazachstanu w Warszawie. Prof. Andrzej Bisztyga pełniący w INP UZ funkcję koordynatora do spraw naukowej współpracy z kazachstańskimi prawniczymi ośrodkami akademickimi, swoje wystąpienie poświęcił dokonaniom i formom tej współpracy.

W obchodach aktywny udział wzięli między innymi JE Alim Kirabayev, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, JE Marcin Przydacz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Barbara Bartuś, Przewodnicząca Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej, Pan Grzegorz Słomkowski, członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Pan Jerzy Starak, Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w Gdańsku i Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Polpharma oraz prof. Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania WSiZ w Rzeszowie.

Link do indywidualnego wystąpienia Dyrektora INP prof. Andrzeja Bisztygi

https://drive.google.com/file/d/1Ezz5mmoPtGFz9gZm3qlAIZfp5SyytDEM/view?usp=sharing

Link do obchodów 30-lecia niepodległości Republiki Kazachstanu:

https://www.youtube.com/watch?v=OCvoWkCu2ko