Realizując projekt naukowy w ramach programu Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiego dotyczący pozycji prawnej ojca biologicznego profesor Arkadiusz Wudarski przedstawił wyniki swoich badań na Uniwersytetach w Tibilisi oraz Nairobi.

Prezentacja w Gruzji (4 października 2021 r.) na zaproszenie dyrektora Instytutu Badawczego na Wydziale Prawa Uniwersytetut Gruzińskiego (საქართველოს უნივერსიტეტი) dotyczyła prawnych aspektów ojcostwa biologicznego w świetle najnowszej reformy szwajcarskiego prawa rodzinnego i wprowadzenia małżeństw osób tej samej płci. Referat analizował również koncepcję rodzicielstwa intencyjnego. Natomiast wykład 27 października 2021 r. w stolicy Kenii (Kenyatta University) koncentrował się na metodologii prawnoporównawczej w tym obszarze badawczym. Ponadto, Arkadiusz Wudarski został zaproszony do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie w Seulu. Wystąpienie planowane jest w lutym 2022 r.