Szanowni Państwo Absolwenci,

Szanowni Państwo Promotorzy prac magisterskich,

 

W wykonaniu postanowień Regulaminu Konkursu ogłaszam IV Edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską napisaną w roku 2021/22 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jak co roku zaproszenie do udziału w Konkursie kierowane jest do studentów na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja, którzy przygotowali i obronili pracę magisterską w bieżącym roku akademickim (2021/22).

Organizatorzy przewidują dla Laureatów Konkursu za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe oraz pieniężne.

 Laureaci Konkursu mogą otrzymać także, przyznane przez Kapitułę Konkursu wyróżnienia dla pracy magisterskiej, poświęconej oryginalnemu opracowaniu zagadnienia szczególnie istotnego dla nauki prawa, praktyki prawniczej oraz regionu Lubuskiego.

W IV Edycji Konkursu przewidziane są także Nagrody Specjalne (pieniężne) ufundowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, a także Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

Termin zgłoszenia prac magisterskich do Konkursu (złożenia wniosku konkursowego) – mija 5 września 2022 r. *

Formularz zgłoszenia do Konkursu (wniosek konkursowy) jest do pobrania na stronie www.wpa.uz.zgora.**

Regulamin Konkursu oraz wszelkie komunikaty dotyczące organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu są dostępne również na stronie domowej Wydziału w Zakładce Strefa Studenta/prace dyplomowe/konkurs.

W tym roku w skład Kapituły Konkursu wchodzą:

 • Przewodnicząca - Dziekan WPiA dr hab. Hanna Paluszkiewicz (jako organizator Konkursu);
 • Prorektor ds. Studenckich– dr hab. Barbara Literska, prof. UZ (jako Członek Honorowy);
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. Kształcenia– dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ (członek)

oraz

 • Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych– dr Przemysław Sztejna (jako przedstawiciel Fundatora Nagrody Specjalnej - OIRP w Zielonej Górze);
 • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej– adw. Filip Woziński (jako przedstawiciel Fundatora Nagrody Specjalnej – ORA w Zielonej Górze);
 • Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze– SSO Bogumił Hoszowski (jako przedstawiciel Fundatora Nagrody Specjalnej – Sądu Okręgowego w Zielonej Górze).

Do udziału w składzie Komisji Konkursowej tradycyjnie zaproszeni zostali Kierownicy Katedr:

 • Dr hab. A. Bisztyga, prof. UZ – Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego;
 • Dr hab. A. Gorgol, prof. UZ – Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego;
 • Dr hab. M. Łaszewska – Hellriegel, prof. UZ – Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa;
 • Dr hab. E. Szewczyk, prof. UZ – Katedra Organizacji Administracji Publicznej;
 • Dr hab. A. Wudarski, prof. UZ – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

oraz

 • Dr hab. M. Małolepszy, prof. UZ – jako przedstawiciel Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego.

 

Skład Zespołów oceniających prace magisterskie w postępowaniu konkursowym zostanie sformowany ostatecznie po upływie terminu zgłaszania prac do Konkursu, aby zachować zasadę wyłączenia od oceny prac uczestniczących w Konkursie tych osób, które były ich promotorami lub recenzentami. Członkowie Zespołów oceniających zostaną wybrani przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich wskazanych przez Kierowników Katedr.

 

Procedura konkursowa, w tym głosowania w ramach Zespołów oceniających, może zostać przeprowadzona w sposób zdalny, z zachowaniem zasady niejawności. Dotyczy to wszystkich czynności w postępowaniu konkursowym przeprowadzanych przez Zespoły oceniające, Komisje Konkursowe oraz Kapitułę Konkursu.

Ważne terminy*:

 • do 5 września 2022 r.– zgłoszenie wniosków konkursowych, zgodnie z wymaganiami formalnymi (Absolwenci)
 • do 7 września 2022 r.- wyznaczenie składu Zespołów Oceniających prace magisterskie i podanie ich do wiadomości (Dziekan)
 • od 8 do 29 września 2022 r.– prace Zespołów Oceniających i ostateczne ustalenie wyników Konkursu (Komisja Konkursowa)
 • w dniu 30 września 2022 r.– ogłoszenie wyników IV Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską napisaną w roku akademickim 2021/22 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego i podanie do wiadomości Laureatów Konkursu (Kapituła Konkursowa)
 • Wręczenie nagród – Inauguracja Roku Akademickiego *

Obsługa administracyjna Konkursu:

 

Mgr inż. Anna Jasińska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - Biuro Dziekana, Wydział Prawa i Administracji, pl. Słowiański 9, p. 307, Zielona Góra.

* wszystkie czynności i terminy przewidziane w Regulaminie Konkursu oraz w niniejszym Komunikacie o ogłoszeniu IV Edycji mogą ulec zmianie w razie sytuacjach nadzwyczajnych m.in. będących następstwem epidemii Covid-19 oraz ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni i będą podane do wiadomości w drodze odrębnego Komunikatu

** wszystkie czynności w postępowaniu konkursowym, w tym także zgłoszenie wniosku konkursowego, wymagające zgodnie z Regulaminem podpisu, mogą być w IV Edycji Konkursu z uwagi na stan epidemii zastąpione skanem dokumentu z podpisem, a w uzasadnionych przypadkach - w razie braku możliwości uzyskania/złożenia podpisu – potwierdzone wiadomością mailową ze skrzynki służbowej/studenckiej w domenie UZ