Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany na kolejną kadencję (lata 2022 - 2025) w skład Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Prawa Konstytucyjnego.

Dwumiesięcznik Przegląd Prawa Konstytucyjnego wydawany przez Wydawnictwo Adam Marszałek jest jednym z wiodących polskich prawniczych czasopism naukowych, zwłaszcza w obszarze prawa konstytucyjnego. Na liście MEiN przyznano mu 100 punktów. Prof. Andrzej Bisztyga współpracuje z Przeglądem Prawa Konstytucyjnego od momentu jego powstania i pełni w nim także funkcje redaktora tematycznego oraz z zakresu systemów ochrony wolności i praw jednostki oraz systemów konstytucyjnych, jak również funkcję recenzenta.