Dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ od 2019 roku jest koordynatorem ds. współpracy z ośrodkami akademickimi w Ukrainie.

Instytut Nauk Prawnych UZ posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w Ukrainie, wśród których są wiodące uniwersytety i akademie. W sytuacji trwającej od 24 lutego 2022 roku wojny rosyjsko-ukraińskiej uznano potrzebę kontynuacji wspomnianej współpracy. Efektem tych działań jest między innymi udział naszych ukraińskich partnerów w programach specjalnych dla Ukrainy. Prof. Ksenia Smyrnova z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki złożyła wniosek do udziału w specjalnym programie NCN dla badaczek i badaczy z Ukrainy. W ramach ogłoszonego przez Polsko-Ukraińską Fundację na rzecz Nauki Polskiej Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej prof. I. Pankevych wraz z prof. Iryną Sofinską z Instytutu Prawa, Psychologii i Edukacji Innowacyjnej Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” złożyli wspólny wniosek w celu realizowania projektu naukowego, ukierunkowanego na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej.

Ponadto, na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze prof. I. Pankevych podjął się roli zaprzysiężonego tłumacza ad-hoc z języka ukraińskiego i rosyjskiego w sprawach dotyczących ustanawiania opiekunów tymczasowych dla małoletnich obywateli Ukrainy.