Ważnym wydarzeniem dla pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego było owocne spotkanie zrealizowane 4 kwietnia 2022 r. w formule zdalnej z pracownikami Katedry Prawa Podatkowego UwB, Katedry Prawa Finansowego UwB i członkami Zarządu Office International Center of Public Finance and Tax Law Research z siedzibą w Białymstoku.

Uczestnicy spotkania dokonali prezentacji swoich sylwetek naukowych i realizowanych badań. Zaprezentowano konkretne możliwości współdziałania pracowników Katedr. Profesor zw. dr hab. Leonard Etel, który pełnił funkcję Rektora UwB w poprzedniej kadencji, wskazał na mocne strony środowiska naukowego ośrodka w Białymstoku, który wydaje wysoko punktowane periodyki naukowe i organizuje liczne konferencje naukowe. Jako Prezes Zarządu Office International Center of Public Finance and Tax Law Research podkreślił znaczenie tego Stowarzyszenia jako międzynarodowej platformy aktywności polskich naukowców. Stwarza ona możliwość udziału w zagranicznych konferencjach, tworzeniu międzynarodowych zespołów badawczych, odbywania staży zagranicznych i publikowania wyników badań w periodykach naukowych. Współprzewodniczącym zebrania był Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego UZ. Warto zauważyć, że prof. Andrzej Gorgol jest członkiem Rady Programowej Office International Center of Public Finance and Tax Law Research z siedzibą w Białymstoku.