Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z 9 grudnia 2021 r. przyznał prof. Andrzejowi Gorgolowi Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości.

W ramach obchodów dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które przypada na dzień 2 maja, Wojewoda Lubelski wręczył to wyjątkowe odznaczenie Kierownikowi Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego. Medal został ustanowiony w 2018 r. i jest przyznawany osobom, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego, umacniania więzi z Polakami za granicą, a także budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.