W dniu 22 kwietnia 2022 roku dr Joanna Zdanowska z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczyła w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego i Cyfryzacji Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowanej w formule zdalnej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkołę Doktorską Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Doktor Joanna Zdanowska wygłosiła referat pod tytułem „Współczesne zagrożenia związane z zachowaniem tajemnicy medycznej”. Podczas konferencji uczestnicy przedstawili aktualne problemy i nowe wyzwania w obszarze prawa medycznego oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a także w obszarze cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości i wykorzystania nowych technologii w praktyce prawniczej. Łącznie zaprezentowano ponad 20 referatów.