W dniu 26 kwietnia 2022 roku dr Joanna Zdanowska z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego, Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość wobec dzieci w Polsce i na świecie” zorganizowanej w formule zdalnej przez Instytut Prawa i Ekonomii oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Doktor Joanna Zdanowska wygłosiła referat na temat konsekwencji prawnokarnych odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi małoletniemu. Łącznie w konferencji wygłoszono ponad sześćdziesiąt referatów w pięciu panelach tematycznych. Zaprezentowane podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w opracowaniu zbiorowym.