Szanowni Państwo,

zgodnie z komunikatem Prorektor ds. Jakości Kształcenia z dnia 20 maja 2022 r. przypominamy, że sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się zgodnie z zasadami, które obowiązywały przed ogłoszeniem stanu epidemii, czyli w warunkach normalnego kształcenia.

Uczelnia w pełni wróciła do warunków funkcjonowania, stan epidemii został zniesiony, wycofano wszelkie obostrzenia, w związku powyższym sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna, obrony prac dyplomowych odbędą się w formie tradycyjnej (stacjonarnej).