W dniach 1-3 czerwca br. dr Ewaryst Kowalczyk z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego uczestniczył w VI Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej w Kołobrzegu organizowanym przez Presscom - wydawcę miesięcznika Przetargi Publiczne.

Konferencja skierowana była do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas Forum dr E. Kowalczyk wygłosił referat poświęcony odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu wydania polecenia służbowego.