W dniach 5-8 czerwca 2022 r. prof. dr hab. Bohdan Halczak przebywał na Słowacji, na zaproszenie Katedry Historii oraz Fakultetu Prawniczego Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Gość z Polski wygłosił wykład dla słuchaczy oraz pracowników naukowych na temat: „Dyktatura komunistyczna w Polsce w latach 1944-1989 – ustrój prawny i jego funkcjonowanie w realnej praktyce życia społecznego”. Po wykładzie miała miejsce ożywiona dyskusja. Zwracano uwagę, iż dyktatura komunistyczna w Polsce oraz w Czechosłowacji, której częścią była wówczas Słowacja była w istocie kopią ustroju ukształtowanego wcześniej w Rosji (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich). Niemniej ustrój ten posiadał swoistą specyfikę w każdym kraju, w którym był wprowadzany. Zwracano uwagę, iż nawet w realiach Czechosłowacji dyktatura komunistyczna funkcjonowała nieco odmiennie w Czechach i na Słowacji. W trakcie pobytu na Słowacji prof. Bohdan Halczak miał również możliwość zwiedzenia Bańskiej Bystrzycy oraz sąsiedniej miejscowości Bańska Szczawnica, uważanej za najbogatsze w zabytki miasto na Słowacji. Zostało ono wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.