10.09.2018

W związku z przyznaniem Wydziałowi Prawa i Administracji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2017 roku, Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs dla młodych naukowców na finansowanie zadań badawczych.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja ustaliła listę rankingową wnioskodawców – zgodną z regulaminem wydziałowym.

Lista rankingowa:

 1. dr Agnieszka Kania
  Zadanie badawcze: Przynależność gałęziowa odpowiedzialności dyscyplinarnej w świetle polskiego systemu prawnego
  Ilość uzyskanych punktów: 84 pkt
 2. dr Piotr Kapusta
  Zadanie badawcze: Normy prawa wyznaniowego w prawie pracy
  Ilość uzyskanych punktów: 71 pkt
 3. dr Wiktor Trybka
  Zadanie badawcze: Publicznoprawne uwarunkowania cywilnoprawnego obrotu nieruchomościami
  Ilość uzyskanych punktów: 68 pkt
 4. dr Justyna Michalska
  Zadanie badawcze: Konstytucyjna ochrona prawa własności
  Ilość uzyskanych punktów: 67 pkt

Członkowie Komisji:

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
dr Piotr Mysiak

13.06.2017

Wyniki postępowania konkursowego

W związku z przyznaniem Wydziałowi Prawa i Administracji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2017 roku, Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs dla młodych naukowców na finansowanie zadań badawczych.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja ustaliła listę rankingową wnioskodawców – zgodną z regulaminem wydziałowym.

Lista rankingowa:

 1. dr Agnieszka Kania
  Zadanie badawcze: Ustawowe wskazania wymiaru kary w sprawach o przestępstwa i wykroczenia powszechne
  Ilość uzyskanych punktów: 98 pkt
 2. dr Piotr Kapusta
  Zadanie badawcze: Trudne przypadki w regulacji koordynacji systemów zabezpieczenie społecznego w UE
  Ilość uzyskanych punktów: 86 pkt
 3. dr Justyna Michalska
  Zadanie badawcze: Realizacja dwuinstancyjności postępowania przed organami władzy publicznej
  Ilość uzyskanych punktów: 84 pkt
 4. dr Maciej Kłodawski
  Zadanie badawcze: Milczenie prawodawcy – wstępne ustalenia pojęciowe
  Ilość uzyskanych punktów: 74 pkt
 5. dr Michał Zieliński
  Zadanie badawcze: Rada Dialogu Społecznego jako nowe forum współdziałania partnerów społecznych z Radą Ministrów
  Ilość uzyskanych punktów: 48 pkt

Członkowie Komisji:

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
dr Piotr Mysiak