W dniu 6 czerwca 2022 roku dr Sebastian Kowalski i dr Joanna Zdanowska z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczyli w V Uczelnianym Forum Jakości Kształcenia zorganizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Tematem spotkania było Równe traktowanie. Realia, standardy, postulaty. Odbyło się ono po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Zorganizowane zostało w formule stacjonarnej.

Doktor Sebastian Kowalski wygłosił referat pod tytułem „Kwestia równego traktowania w społeczności akademickiej na gruncie prawa karnego i prawa wykroczeń”, a doktor Joanna Zdanowskiej przedstawiała problematykę „Gwarancji równego traktowania w społeczności akademickiej na gruncie prawa cywilnego i prawa pracy”. Rezultatem wystąpień była ożywiona dyskusja uczestników.