Dziekan WPiA prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz na zaproszenie JM Rektora Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Macieja Rogalskiego, Senatu oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Anny Konert prof UŁa, uczestniczyła w dniu 7 czerwca 2022 r. w gali wieńczącej obchody 25 lecia Wydziału Prawa i Administracji tej Uczelni.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu UŁa z udziałem zaproszonych gości, nadany został prof. Michele Indellicato, znakomitemu znawcy problematyki filozofii prawa i dzieł Jana Pawła II, tytuł doktora honoris causa oraz uroczyście zaprezentowana Srebrna Księga Jubileuszowa Salius Publika Suprema Lex pod red. prof. R.A.Stefańskiego.

https://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/jubileusz-wydzialu-prawa-i-administracji-uczelni-lazarskiego/