Władze Instytutu Nauk Prawnych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego wzięły udział w uroczystościach z okazji 40-lecia istnienia samorządu radców prawnych zorganizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze w dniu 9 czerwca 2022 roku w hotelu Ruben.

Instytut reprezentowali profesorowie: Dyrektor INP UZ Andrzej Bisztyga, Zastępca Dyrektora INP UZ ds Kształcenia Tadeusz Stanisławski oraz Zastępca Dyrektora ds Nauki Martyna Łaszewska - Hellriegel, natomiast Wydział reprezentowała dziekan prof. Hanna Paluszkiewicz.  Dyrektor INP UZ w swoim wystąpieniu przedstawił zarys działalności INP UZ oraz podkreślił znaczenie  stałej i bieżącej  współpracy Instytutu ze środowiskiem radców prawnych w Zielonej Górze, wskazując na potencjalne, nowe formy tej kooperacji   dla dalszego rozwoju Zielonej Góry jako miasta nauki a dziekan WPiA odczytała swój list gratulacyjny, podnosząc w nim kwestie historyczne i przypominając udział radców prawnych w powstaniu Wydziału w 2014 roku. Okolicznościowy wykład pt. "Czy dobry radca prawny może być dobrym człowiekiem?" wygłosiła prof. Martyna Łaszewska - Hellriegel będąca także radcą prawną zrzeszoną  zielonogórskiej OIRP. W uznaniu zasług na rzecz samorządu radców prawnych Dyrektorowi INP UZ oraz Dziekanowi WPA zostały nadane medale Krajowej Izby Radców Prawnych  wydane z okazji 40-lecia samorządu radcowskiego. Obradom przewodniczył Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dr Przemysław Sztejna, będący pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych UZ. W uroczystościach wzięli udział licznie zgromadzeni radcy prawni OIRP w Zielonej Górze oraz zaproszeni goście, w tym Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze Robert Gwidon Makarowicz.