W dniach 31.05.-3.06.2022 r. dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ z Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa i dr hab. Christoph-Eric Mecke, prof. UZ z Polsko-Niemieckiego Centrum Komparatystycznych Badań nad Prawem aktywnie reprezentowali Uniwersytet Zielonogórski na Konferencji naukowej pt. „Wielcy kodyfikatorzy i wielkie kodyfikacje. W 250. rocznicę urodzin Michaiła Speranskiego”. Organizatorem konferencji był Instytut Nauk Prawnych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dr hab. M. Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ i dr hab. C.-E. Mecke, prof. UZ wygłosili wspólny referat pt. „BGB  wielką kodyfikacją? Zapomniane prawa kobiet.”