Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego INP UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ został zaproszony przez Eurazjatycką Akademię Prawa im. Kunayeva w Ałmacie do objęcia funkcji zagranicznego konsultanta w przewodach doktorskich realizowanych w tej Uczelni.

Zagadnienia objęte konsultacją są związane z planowaną reformą ustrojową Republiki Kazachstanu i dotyczą między innymi konstytucyjnego statusu prokuratury w ramach reformy systemu prawa w Republice Kazachstanu, zmian w funkcjonowaniu organów władzy wykonawczej w warunkach społeczeństwa informatycznego oraz konstytucyjnych aspektów funkcjonowania gospodarki rynkowej. Promotorem w tych postępowaniach jest specjalistka z zakresu prawa konstytucyjnego a zarazem Prorektor Euroazjatyckiej Akademii Prawa profesor Gulnara Alibayeva.

Eurasian law Academy named after D. A. Kunaev is a higher educational institution that provides training of highly qualified legal and economic personnel since 1993. Over 25 years of successful activity the Academy has trained more than 30 thousand highly qualified specialists.  The Academy represents a continuing education system comprising College, undergraduate, graduate and PhD levels. The Eurasian law Academy occupies a worthy place in the educational market of the country and makes a significant contribution to the process of training competitive and highly qualified specialists in various spheres of social and social life of Kazakhstan society and the Central Asian region. Located in the heart of Almaty, at the intersection of Kurmangazy and Baitursynov streets,