SPSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

NPSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

SPSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

NPSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

SPSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy
  • Ochrona danych osobowych

 

Semestr letni

W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione następujące specjalności:

  • Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Administracja publiczna

 

PODZIAŁ NA SPECJALNOŚCI - ROK AKADEMICKI 2018/2019

LISTY SEMINARYJNE ROK AKADEMICKI 2018/2019


NPSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy
  • Ochrona danych osobowych

 

Semestr letni

W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione następujące specjalności:

  • Administracja gospodarcza
  • Administracja publiczna

 

PODZIAŁ NA SPECJALNOŚCI - ROK AKADEMICKI 2018/2019

LISTY SEMINARYJNE ROK AKADEMICKI 2018/2019


SDSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

NDSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni
Prawo II rok

SMSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostaną uruchomione przedmioty zgodnie z listą >>> - PODZIAŁ NA GRUPY

Semestr letni

W semestrze letnim zostanie uruchomione: Prawo karne - kazuistyka


NMSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostaną uruchomione: Prawo cywilne część ogólna - kazuistyka i Prawo zobowiązań - kazuistyka

Semestr letni

W semestrze letnim zostanie uruchomione: Prawo karne - kazuistyka


SMSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostanie uruchomione Prawo rodzinne i opiekuńcze - kazuistyka

Semestr letni

W semestrze letnim zostaną uruchomione przedmioty zgodnie z listą >>>

Podział na grupy z kazuistyki z godnie z listą >>>


NMSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostanie uruchomione Prawo rodzinne i opiekuńcze - kazuistyka

Semestr letni

W semestrze letnim zostaną uruchomione: Prawo rodzinne i opiekuńcze - kazuistyka i Postępowanie nieprocesowe z elementami prawa materialnego - kazuistyka


SMSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostaną uruchomione przedmioty zgodnie z listą >>>

Semestr letni

W semestrze letnim zostanie uruchomione Prawo handlowe - kazuistyka

PODZIAŁ NA APLIKACJE

 

LISTY SEMINARYJNE ROK AKADEMICKI 2018/2019


NMSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostaną uruchomione przedmioty zgodnie z listą >>>

Semestr letni

W semestrze letnim zostanie uruchomione Prawo handlowe - kazuistyka

PODZIAŁ NA APLIKACJE

 

LISTY SEMINARYJNE ROK AKADEMICKI 2018/2019