Przedmioty do wyboru


SPSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

NPSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

SPSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

NPSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

SDSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

NDSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy
Semestr letni

SPSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy
  • Ochrona danych osobowych

 

Semestr letni

W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione następujące specjalności:

  • Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Administracja publiczna

 

PODZIAŁ NA SPECJALNOŚCI - ROK AKADEMICKI 2018/2019

LISTY SEMINARYJNE ROK AKADEMICKI 2018/2019


NPSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy
  • Ochrona danych osobowych

 

Semestr letni

W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione następujące specjalności:

  • Administracja gospodarcza
  • Administracja publiczna

 

PODZIAŁ NA SPECJALNOŚCI - ROK AKADEMICKI 2018/2019

LISTY SEMINARYJNE ROK AKADEMICKI 2018/2019

Prawo II rok

SMSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostaną uruchomione przedmioty zgodnie z listą >>> - PODZIAŁ NA GRUPY

Semestr letni

W semestrze letnim zostanie uruchomione: Prawo karne - kazuistyka


NMSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostaną uruchomione: Prawo cywilne część ogólna - kazuistyka i Prawo zobowiązań - kazuistyka

Semestr letni

W semestrze letnim zostanie uruchomione: Prawo karne - kazuistyka