Rekrutacja

Prawo - ukierunkowany program nauczania

Przygotowanie do tradycyjnych zawodów prawniczych (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik). W programie są specjalne moduły przygotowujące do aplikacji. Kładziemy nacisk na naukę praktycznego stosowania prawa. W programie studiów został przygotowany osobny moduł, który ma nauczyć stosowania prawa (kazuistyka), co jest nowatorskim podejściem w naszym kraju.

PROGRAM STUDIÓW

Administracja - nowa administracja publiczna

Kierunek administracja adresowany jest do przyszłych pracowników administracji sektora publicznego, społecznego i prywatnego. Program i metody kształcenia zapewniają zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy, kluczowych umiejętności i kompetencji społecznych, które są niezbędne do rozwiązywania współczesnych problemów. Kierunek administracja łączy wiedzę z zakresu nauk prawnych z innymi dyscyplinami, takimi jak: ekonomia, politologia, socjologia, organizacja i zarządzanie. Forma kształcenia wpisuje się w nurt nowej administracji publicznej.

PROGRAM STUDIÓW

Administracja - nowa administracja publiczna

Kierunek administracja adresowany jest do przyszłych pracowników administracji sektora publicznego, społecznego i prywatnego. Program i metody kształcenia zapewniają zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy, kluczowych umiejętności i kompetencji społecznych, które są niezbędne do rozwiązywania współczesnych problemów. Kierunek administracja łączy wiedzę z zakresu nauk prawnych z innymi dyscyplinami, takimi jak: ekonomia, politologia, socjologia, organizacja i zarządzanie. Forma kształcenia wpisuje się w nurt nowej administracji publicznej.

PROGRAM STUDIÓW