Konkursy

W dniu 7 maja 2021 roku o godzinie 16 odbyła się kolejna edycja wydziałowego konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym, organizowanego przez Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Cywilnego. Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszego, testowego oraz drugiego, ustnego. W tym ostatnim wyłonione zostały dwie najlepsze osoby, które będą reprezentowały uczelnię na etapie ogólnopolskim - Pan Mikołaj Mokrzan oraz Pani Karolina Żmijewska. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się 21 maja 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W imieniu komisji konkursowej
Dr Magdalena Skibińska