W dniu 3 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20. W uroczystości wzięli udział m.in. Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego – Pan prof. dr hab. W Strzyżewski, Kanclerz Uniwersytetu - Pani mgr K. Łasińska, przedstawiciele i kierownicy działów administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także przedstawiciele lubuskich Sądów, Palestry, Prokuratury a także służb mundurowych i wspierających Wydział Interesariuszy.

W dniu 30 września br. swoje ostatnie posiedzenie odbyła Rada Wydziału Prawa i Administracji, będąca dotychczas organem podejmującym uchwały w sprawach dotyczących wydziału i stanowiącym reprezentację jego społeczności - pracowników i studentów.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego obchodzi w tym roku swoje V-lecie a kulminacyjnym momentem tej rocznicy będą dwa wydarzenia, które wpisują się w tradycje akademickie i świadczą o nieustannym rozwoju WPiA UZ.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego obchodzi w tym roku swoje V-lecie a kulminacyjnym momentem tej rocznicy będą dwa wydarzenia, które wpisują się w tradycje akademickie i świadczą o nieustannym rozwoju WPiA UZ.

W niedzielę, 7 lipca 2019 r., w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50 odbyła się uroczysta Gala Absolutoryjna studentów jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo, kończących edukację na Wydziale Prawa i Administracji.

W dniu 18 czerwca 2019 roku w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji przy Placu Słowiańskim miało miejsce spotkanie, którego celem było m.in. zaprezentowanie dorobku organizacyjnego, naukowego i dydaktycznego społeczności Wydziału, z okazji V-lecia jego istnienia.

Szanowni Państwo, w imieniu Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, mam zaszczyt zaprosić Państwa na debatę "Krajowa Rada Sądownictwa – jako strażnik niezawisłości sędziowskiej, 30 lat refleksji i doświadczeń".