DEBATA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W UJĘCIU HISTORYCZNO-PRAWNYM

Porozumienie o współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego a Wydziałem Prawa i Administracji

 Debata samorządowa z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji, prawodawców i nauki

W dniu 3 października 2018 r., po raz pierwszy w nowym budynku Wydziału Prawa i Administracji UZ przy pl. Słowiańskim 9 odbyła się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019.

W dniach 12-14 września br. na Wydziale Prawa i Administracji KUL w Lublinie odbył się coroczny zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych.

W dniu 5 września 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało podpisane porozumienie

W dniu 24 lipca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UZ w ramach rozszerzania współpracy ze szkołami średnimi