Dr Piotr Kapusta z Pracowni Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej INP UZ został wybrany w skład stałej Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji (2020-2024).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze.

JM Rektor przyznał indywidualne nagrody dydaktyczne za 2019/2020 r. za autorstwo podręczników bądź materiałów dydaktycznych następującym pracownikom INP:

Seminarium Prawnomedyczne

W piątek 18 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się pierwsze Zielonogórskie Seminarium Prawnomedyczne. Tematem przewodnim wydarzenia był wpływ sytuacji epidemicznej na odpowiedzialność służb medycznych. Z racji trwającego stanu epidemii, wydarzenie odbyło się online, za pośrednictwem platformy Google Meet. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Medycznego Corius, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zrzeszające studentów z kierunku prawo i kierunku lekarskiego.

Miło nam poinformować, że trzech pracowników INP UZ zostało włączonych do prac uczelnianych jednostek organizacyjnych.

Forum Kół Naukowych

Wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze były tematem konferencji prasowej Prorektora ds Studenckich UZ prof. dr hab. W.Strzyżewskiego oraz Dziekan WPIA prof. dr hab. H.Paluszkiewicz, zorganizowanej przez Biuro Prasowe UZ w siedzibie Wydziału na pl.Słowiańskim 9.