Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs "Aktywność kulturalna w środowisku akademickim"

Forum Kół Naukowych

Wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze były tematem konferencji prasowej Prorektora ds Studenckich UZ prof. dr hab. W.Strzyżewskiego oraz Dziekan WPIA prof. dr hab. H.Paluszkiewicz, zorganizowanej przez Biuro Prasowe UZ w siedzibie Wydziału na pl.Słowiańskim 9.

W dniu 24-25 lutego br. w Popowie podczas XII Konferencji Ministra Sprawiedliwości z udziałem Dziekanów wydziałów prawa uczelni wyższych, Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze – adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych w całym kraju w dniu 28 września 2019 r.

Szanowni Państwo!
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 (Instytut Nauk Prawnych) informuje, iż zgłaszanie kandydatów przedstawicieli nauczycieli akademickich (z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich) do Kolegium Elektorów i Senatu odbędzie się w dniach od 2.3.2020 do 6.3.2020 w godz. 9.00 -14.00 w budynku WPiA A 41, Plac Słowiański 9, w pok. 106 (pani mgr. Justyna Sołtysik).

W dniu 18 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych i dydaktycznych Rektora UZ dla pracowników akademickich.