Laureaci III Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską na WPIA UZ w roku 2020/21 odebrali z rąk członków Kapituły Konkursowej (w składzie Prorektor ds. Studenckich UZ - dr hab. Barbara Literska, prof. UZ, Dziekan WPiA - prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Zastępca Dyrektora ds Kształcenia INP UZ - dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ oraz Dziekan OIRP w Zielonej Górze - dr Przemysław Sztejna) nagrody za zajęcie I, II i III miejsca, nagrody specjalne ufundowane przez OIRP w Zielonej Górze oraz wyróżnienia za szczególne walory pracy dyplomowej.

Dziś z rąk rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciecha Strzyżewskiego, statuetkę Absolwenta Extra otrzymała mgr Marta Szachowicz. Jest pierwszą laureatką konkursu organizowanego przez Biuro Karier naszej uczelni. Nagrody będą cyklicznie przyznawane wyróżniającym się absolwentom poszczególnych wydziałów uniwersytetu. <<<więcej >>> https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?znamy-ju-pierwsz-laureatk-konkursu-absolwent-extra

 

W przededniu Święta Niepodległości, w dniu 10 listopada 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim z inicjatywy pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak odbyła się debata pt. Niepodległa. Samorządna.

Miło nam poinformować, że Pani mgr Marta Szachowicz została Laureatką wydziałowego etapu Konkursu Absolwent Extra, organizowanego na podstawie Zarządzenia nr 121 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydział Prawa i Administracji został uhonorowany certyfikatem Studia z Przyszłością oraz wyróżnieniem Lider Jakości Kształcenia. Certyfikat i statuetkę z dyplomem odebrała podczas Gali Laureatów w dniu 25 czerwca 2021 r. Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz. W uroczystości towarzyszył jej pełniący funkcję zastępcy Dyrektora INP ds. Spraw Kształcenia dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ.

Oba wyróżnienia zostały dostrzeżone i docenione przez środowisko lubuskich prawników, władze Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz samorząd lubuski. Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak przesłała do Dziekan WPIA specjalny list gratulacyjny, skierowany do społeczności Wydziału.

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?studia-z-przyszloscia-i-lider-jakosci-ksztalcenia-dwa-certyfikaty-dla-kierunku-prawo-na-uz

Certyfikat

 

Wydział Prawa i Administracji UZ, istniejący dopiero od 2014 r, po raz drugi w swojej historii był w tym roku oceniany w ogólnopolskich rankingach wydziałów prawa. Zielonogórski Wydział zajął 15 miejsce w XV Rankingu Dziennika Gazeta Prawna (na 20 klasyfikowanych uczelni publicznych) oraz 16 miejsce (wcześniejsze 2 miejsca są ex aequo) w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 (na 30 uczelni klasyfikowanych), potwierdzając tymi wynikami swoją dobrą pozycję wśród innych wydziałów w kraju.

Uchwałą nr 126 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęta w dniu 24 lutego 2021 r. do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2020-2024 powołani zostali z Wydziału Prawa i Administracji - dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ; dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ oraz dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ. Łącznie Komisja liczy 16 członków - po jednym przedstawicielu każdego Wydziału i Filii w Sulechowie oraz jednym przedstawicielu studentów.

Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego