6 grudnia studenci, pracownicy oraz Dziekan WPiA mieli okazję wspólnie udekorować choinkę.

W dniu 16 września 2020 roku w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji przy Placu Słowiańskim odbyło się spotkanie władz dziekańskich oraz przedstawicieli Wydziałowej Rady ds. Kształcenia z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych.

Już po raz czwarty mury Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego opuszczają absolwenci kierunku prawo – 84 studentów studiów stacjonarnych i 18 studentów studiów niestacjonarnych.

Jednym z kryteriów oceny, specyficznym dla wydziałów kształcących na kierunku prawo, jest tzw. wskaźnik dostawalności na aplikacje prawnicze, której wyniki corocznie ogłasza Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości (aplikacje adwokacka, radcowska, notarialna i komornicza).

Dziekan WPiA prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz na zaproszenie JM Rektora Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Macieja Rogalskiego, Senatu oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Anny Konert prof UŁa, uczestniczyła w dniu 7 czerwca 2022 r. w gali wieńczącej obchody 25 lecia Wydziału Prawa i Administracji tej Uczelni.

Dziekan WPiA prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, ekspert w zakresie prawa karnego procesowego wygłosiła na Uniwersytecie Jagiellońskim referat poświęcony problematyce ograniczeń temporalnych w procesie karnym w okresie COVID-19 podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wpływ Pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości, prawo i postępowanie karne (Katowice-Kraków 26-27 maja 2022 r.),  wieńczącej projekt badawczy organizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski w Katowicach z udziałem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wielu państw europejskich.