Miło nam poinformować, że Pani mgr Marta Szachowicz została Laureatką wydziałowego etapu Konkursu Absolwent Extra, organizowanego na podstawie Zarządzenia nr 121 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydział Prawa i Administracji został uhonorowany certyfikatem Studia z Przyszłością oraz wyróżnieniem Lider Jakości Kształcenia. Certyfikat i statuetkę z dyplomem odebrała podczas Gali Laureatów w dniu 25 czerwca 2021 r. Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz. W uroczystości towarzyszył jej pełniący funkcję zastępcy Dyrektora INP ds. Spraw Kształcenia dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ.

Oba wyróżnienia zostały dostrzeżone i docenione przez środowisko lubuskich prawników, władze Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz samorząd lubuski. Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak przesłała do Dziekan WPIA specjalny list gratulacyjny, skierowany do społeczności Wydziału.

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?studia-z-przyszloscia-i-lider-jakosci-ksztalcenia-dwa-certyfikaty-dla-kierunku-prawo-na-uz

Certyfikat

 

Wydział Prawa i Administracji UZ, istniejący dopiero od 2014 r, po raz drugi w swojej historii był w tym roku oceniany w ogólnopolskich rankingach wydziałów prawa. Zielonogórski Wydział zajął 15 miejsce w XV Rankingu Dziennika Gazeta Prawna (na 20 klasyfikowanych uczelni publicznych) oraz 16 miejsce (wcześniejsze 2 miejsca są ex aequo) w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 (na 30 uczelni klasyfikowanych), potwierdzając tymi wynikami swoją dobrą pozycję wśród innych wydziałów w kraju.

Uchwałą nr 126 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęta w dniu 24 lutego 2021 r. do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2020-2024 powołani zostali z Wydziału Prawa i Administracji - dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ; dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ oraz dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ. Łącznie Komisja liczy 16 członków - po jednym przedstawicielu każdego Wydziału i Filii w Sulechowie oraz jednym przedstawicielu studentów.

Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Dr Piotr Kapusta z Pracowni Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej INP UZ został wybrany w skład stałej Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji (2020-2024).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze.

JM Rektor przyznał indywidualne nagrody dydaktyczne za 2019/2020 r. za autorstwo podręczników bądź materiałów dydaktycznych następującym pracownikom INP: