Prawo zatrudnienia i psychologia pracy

Studia podyplomowe Prawo zatrudnienia i psychologia pracy odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie zatrudniania pracowników posiadających wiedzę i umiejętności nie tylko z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale także międzygałęziowych powiązań stosunków zatrudnienia. Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy także w obszarze zatrudnienia w formach nietypowych m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia. W odpowiedzi na umiędzynarodowienie gospodarki za konieczne uznano przedstawienie skutków występowania elementów transgranicznych w stosunkach zatrudnienia. Występowanie nowych zjawisk w stosunkach zatrudnienia uzasadniało uwzględnienie w programie studiów problematyki m.in. statusu prawnego menadżera oraz ubezpieczeń komercyjnych w sferze zatrudnienia. Współczesny rynek pracy opiera się nie tylko o unormowania prawne, ale także osiągnięcia nauk społecznych – w szczególności psychologii. Uwzględnienie problematyki psychologii w zatrudnieniu wychodzi naprzeciw tendencjom rzeczywistości gospodarczej.

Program studiów podyplomowych obejmuje pełny zakres wiadomości prezentujących zagadnienie zatrudnienia z uwzględnieniem całego systemu prawnego, poczynając od źródeł i zasad prawa odnoszących się do sfery zatrudnienia oraz właściwego doboru formy świadczenia pracy, jak też jej skutków, poprzez materialne zagadnienia treści stosunku zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku pracy. Program studiów przewiduje także zajęcia z zakresu nadzoru państwa nad warunkami pracy i wykonywaniem obowiązków stron stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem regulacji administracyjnoprawnych, karnych i wykroczeniowych. Uwzględnienie w programie studiów norm prawa procesowego w kontekście problematyki zatrudnienia służy zapoznaniu słuchaczy z regulacjami służącymi urzeczywistnianiu norm prawa materialnego.

Program studiów

 

ADRESACI STUDIÓW

Podyplomowe studia Prawo zatrudnienia i psychologia pracy są przeznaczone dla:

  • pracodawców i osób zarządzających zakładami pracy w imieniu pracodawców,
  • pracowników działów HR, działów kadr,
  • radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich świadczących pomoc prawną z zakresu prawa zatrudnienia,
  • pracowników organów administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ZUS, PIP, urzędów pracy, jednostek działających w obszarze pomocy społecznej;
  • 5. wszystkich zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie prawa zatrudnienia i psychologii pracy.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i uczęszczanie na zajęcia.

 

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów Prawo zatrudnienia i psychologia pracy..

WYDZIAŁ: Wydział Prawa i Administracji

INSTYTUT: Instytut Nauk Prawnych

STUDIA PODYPLOMOWE: doskonalące (poziom 7)

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: 042 podgrupa prawna

KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika): 0421 prawo

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY

OPŁATA ZA SEMESTR:1950,- zł 

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- ZŁ

Uwaga!
Wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego,
dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych
Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
Powyższa informacja dotyczy opłaty semestralnej za studia. Opłata rekrutacyjna dokonywana jest podczas procesu rejestracji elektronicznej.

REKRUTACJA:

Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji a następnie przesłania wymaganych dokumentów do Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, lub ich skanów na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 16 słuchaczy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 1 czerwca 2021 r. do 31 października 2021 r.

 

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Komplet dokumenty należy dostarczyć wyłącznie:

ELEKTRONICZNIE na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów – z obowiązkiem przedłożenia oryginału dyplomu oraz okazania dowodu osobistego w terminie późniejszym,,

lub

POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres:

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Obsługi Studenta nr 1 (pok. 102),
tel. 68 328 32 33
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

UWAGA
Zajęcia odbywają się w formie zdalnej

 

Plan zajęć - semestr letni (www)

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Piotr Kapusta

Wydział Prawa i Administracji
Pracownia Przygotowania do Aplikacji
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Prawa i Administracji
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra