O Instytucie

Periodyk Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego


KOLEGIUM REDAKCYJNE 

 • Anna Chodorowska (sekretarz),
 • Anna Feja-Paszkiewicz,
 • Joanna Markiewicz-Stanny,
 • Justyna Michalska (redaktor naczelna),
 • Magdalena Skibińska,
 • Olaf Włodkowski

RADA NAUKOWA

 • Rainer Arnold (Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy),
 • Eduard Barany (Słowacka Akademia Nauk),
 • Andrzej Bisztyga (wiceprzewodniczący, Uniwersytet Zielonogórski),
 • Emilio Castorina (Uniwersytet w Katanii, Włochy),
 • Jerzy Ciapała (Uniwersytet Szczeciński),
 • Katarzyna Dudka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Krzysztof Eckhardt (Rzeszowska Szkoła Prawa),
 • Andrzej Gorgol (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Stefan Haack (Uniwersytet Viadrina),
 • Jiri Jurasek (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy),
 • Julia Klauer (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Prawa w Berlinie, Niemcy),
 • Martyna Łaszewska-Hellriegel (wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Zielonogórski),
 • Gabriella Mangione (Uniwersytet Insubria Varese-Como, Włochy),
 • Małgorzata Masternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski),
 • Tomasz Milej (Uniwersytet Kenyatta w Nairobi, Kenia),
 • Bernadetta Nitschke-Szram (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Hanna Paluszkiewicz (przewodnicząca, Uniwersytet Zielonogórski),
 • Ivan Pankevych (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Maria Rogacka-Rzewnicka (Uniwersytet Warszawski),
 • Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki),
 • Tadeusz Stanisławski (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Bogdan Ślusarz (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Miruna Tudorascu (Uniwersytet 1 grudnia 1918 w Alba Iulia, Rumunia),
 • Valeriy Tsymbalyuk (Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem, Ukraina),
 • Krystyna Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Arkadiusz Wudarski (Uniwersytet Zielonogórski)

 

DYSKURS PRAWNICZY I ADMINISTRACYJNY NR 1/2018


WYKAZ ARTYKUŁÓW NR 1/2018

Redaktor naukowy: Anna Feja-Paszkiewicz

 1. Bogusław Banaszak - Inspekcja farmaceutyczna – problemy z decentralizacją
 2. Izabela Bernatek-Zaguła - Informacja jako kategoria prawna
 3. Yuriy Boshytskyi - Ukrainian intellectual property – innovative horizons
 4. Anna Feja-Paszkiewicz - Statut jednostki pomocniczej gminy – aspekty formalne
 5. Leszek Kaczmarski - Konstrukcja instytucji zajęcie stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy w sprawie
 6. Volodymyr Kampo - Doctrine of European common democratic values by prof. L. Yuzkov: Ukrainian history and modernity
 7. Agnieszka Kania - Wybrane problemy z zakresu ogólnoprewencyjnego oddziaływania kary
 8. Jarosław Kuczer - Perspektywy zmiany prawnego statusu mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec
 9. Weronika Kundera- Mniejszość polska na Ukrainie. Wspomnienia
 10. Martyna Łaszewska-Hellriegel - Bioetyka dla lekarzy. Mówienie prawdy
 11. Sławomir Maciejewski - Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP na przykładzie systemu emerytalnego
 12. Barbara Majewska-Jurczyk - Ochrona praw konsumentów na przykładzie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 13. Bernadetta Nitschke-Szram - Struktury administracyjne odpowiedzialne za realizację polityki wobec Polonii w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
 14. Kacper Pawłowski, Paweł Macuga - Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki dostępu do informacji publicznej w działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 15. Daniel Wojtczak - Zasada społeczeństwa obywatelskiego jako zasada naczelna konstytucji

RECENZENCI NR 1/2018

Michał Bartoszewicz, Jakub Czepek, Monika Haczkowska, Olga Łachacz, Wioleta Jedlecka, Piotr Lisowski, Iwona Sierpowska, Ewa Tuora-Schwierskott, Grzegorz Kulka, Paweł Kobes, Agnieszka Wedel, Vita Zagórowska, Mariusz Załucki


KOLEJNE NUMERY

Kolejne numery periodyku powstają pod redakcją naukową:

 1. Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
 2. Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
 3. Dr Justyna Michalska
 4. Dr Anna Feja-Paszkiewicz

Dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Kontakt:
Tel.: 68 328 2386, 797 977 231
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Doktor habilitowany nauk prawnych, obrona doktoratu na podstawie rozprawy pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka” (1998), kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa” (2009);

 • Doktor honoris causa Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie, Republika Kazachstanu (2018), Narodowego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technicznego w Szymkencie, Republika Kazachstanu (2019) i Akademii Prawa i Technologii Odnawialnych w Łucku, Ukraina (2019); Uniwersytetu Króla Daniela w Iwanofrankiwsku, Ukraina (2021)
 • Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (2018);
 • Stypendysta Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN (Poznań), Hague Academy of International Law, British Council (University of Leicester), Salzburg Seminar of American Studies (Salzburg);
 • Wypromował trzech doktorów nauk prawnych, recenzent 30 rozpraw doktorskich, w tym 23 w dyscyplinie nauki prawne i 7 w dyscyplinie nauki polityczne;
 • Uczestnik w 10 postępowaniach habilitacyjnych (recenzent, przewodniczący, członek komisji);
 • Członek 30 komitetów i rad naukowych periodyków prawniczych, w tym Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego, Studiów Orientalnych, Silesian Journal of Legal Studies, International Comparative Law Review of Palacky University, Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift;
 • Członek krajowych i międzynarodowych, prawniczych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego;
 • Nagradzany za osiągnięcia naukowe przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
 • Wiodące zainteresowania naukowe: wolności i prawa jednostki oraz ich ochrona, zasady naczelne konstytucji, ustrój lokalny państwa, konstytucyjne systemy państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • Autor około 200 publikacji naukowych w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, wydanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Kazachstanie, Białorusi, Ukrainie i Rosji;
 • Aktywny uczestnik ponad 130 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego oraz międzynarodowego publicznego;
 • Odbył staże naukowe w Pawłodarskim Uniwersytecie Państwowym im. Torajgyrowa w Pawłodarze (Wydział Prawa), Żetysuskim Państwowym Uniwersytecie im. Żansugurowa w Tałdy Kurganie (Wydział Prawa), Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania), Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (Wydział Prawa);
 • Profesor wizytujący w ośrodkach naukowych na Słowacji, Ukrainie i w Kazachstanie;
 • Recenzent artykułów naukowych w kilkunastu naukowych periodykach prawniczych, w tym w Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego, Przeglądzie Prawa i Administracji, Krytyce Prawa, Przeglądzie Sejmowym i European Journal of Public Matters;
 • Autor opinii i ekspertyz prawnych sporządzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej Sejmu, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, kancelarii radcowskich, adwokackich i innych;
 • Ekspert prawny Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Ekspert Prawny Komisji Ustawodawczej Senatu RP; Ekspert Komisji Ewaluacji Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki; Członek Zespołu do spraw Rozwoju Systemu Oświaty oraz Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Ministrze Edukacji i Nauki; Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honorowym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Medalem za Zasługi dla Eurazjatyckiej Akademii Prawa w Ałmacie i Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Patrz: andrzejbisztyga.pl

dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych do spraw Nauki

Kontakt:
Tel.: 
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DR HAB. MARTYNA ŁASZEWSKA-HELLRIEGEL, LL.M.,PROF. UZ

Od 2014 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownik Katedry Teorii Prawa. W latach 1996-1999 asystent na UMK w Toruniu a od 1999 do 2014 r. asystent a następnie adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na UMK w Toruniu. W latach 1999-2003 odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie uzyskując tytuł doktora prawa, w tym samym roku zdała egzamin radcowski. W latach 1997-1998 odbyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie zakończone uzyskaniem stopnia magistra prawa LL.M. W latach 1992- 1997 studiowała prawo na UMK w Toruniu. Podczas studiów wyjechała na dwuletnie studia ekonomiczne do Southern Oregon State College w USA gdzie w 1996 r. uzyskała stopień Bachelor of Arts in Economics.

Zainteresowania badawcze- zagadnienia etyki prawniczej i bioetyki w unormowaniach prawnych, komparatystyka prawnicza, ekonomiczna analiza prawa.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz polityki rodzinnej, jak i studiów interdyscyplinarnych i prawnoporównawczych dotyczących zagadnień etycznych i bioetycznych.

From 2014 until now a professor at the Law and Administration Faculty at the University of Zielona Góra (Poland) Chair in Legal Theory. In years 1996 -1999 lecturer at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and 1999-2014 in University of Szczecin. In 2014 habilitation (post-doctoral degree) in law, in 2003 doctor degree at the Humboldt University in Berlin. In 1997 Bachelor of Arts at the Southern Oregon State College USA. Research interests: bioethics, law theory and law philosophy, comparative law. Autor of many articles in ethics and medical ethics also in social security law and family policy.


 

dr Piotr Kapusta
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych do spraw Kształcenia

Kontakt:
Tel.: 68 328 23 33
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urodzony w 1998 r. w Żarach. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze (klasa lingwistyczna z wiodącym językiem niemieckim). Studia wyższe ukończył na kierunkach filologia germańska (studia I stopnia – 2011 r.), prawo (jednolite studia magisterskie – 2012 r.), filologia germańska (studia II stopnia – 2013 r.). W 2011 r. ukończył także czterosemestralną Szkołę Prawa Niemieckiego (Schule des Deutschen Rechts).

Rozprawę doktorską Normatywne uregulowania zatrudnienia w świetle konstytucyjnych obowiązków państwa przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. dr. h.c. multi Bogusława Banaszaka. Publiczna obrona rozprawy odbyła się dnia 27 kwietnia 2015 r. Obowiązki recenzentów w przewodzie doktorskim pełnili prof. dr hab. Dariusz Górecki oraz prof. dr hab. Mariusz Jabłoński. Na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Od 1 października 2015 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego zatrudnionym na stanowisku adiunkta – najpierw na Wydziale Prawa i Administracji, obecnie w Instytucie Nauk Prawnych. Od dnia 1 października 2017 r. jest kierownikiem Pracowni Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej (wcześniej Pracowni Przygotowania do Aplikacji). Prowadzi zajęcia przede wszystkim z zajęć przygotowujących do aplikacji, prawa wyznaniowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w zakresie dydaktyki prawniczego języka niemieckiego.

W latach 2013-2015 odbywał aplikację adwokacką, którą ukończył 31 grudnia 2015 r. Od dnia 10 października 2016 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Prowadzi indywidualną praktykę oraz jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze. Z dniem 2 listopada 2017 r. powołany przez Prezesa Rady Ministrów na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze na okres kadencji do dnia 18 listopada 2022 r.

W pracy naukowej szczególne zainteresowania zwraca ku zagadnieniom prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji – w tym w językach obcych. W wykonywaniu zawodu radcy prawnego przeważający obszar aktywności stanowią sprawy z zakresu zatrudnienia, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Na co dzień stosuje także przepisy prawa spółek.

Od 1 października 2022 r. Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

mgr Małgorzata Stodolna
Sekretariat Instytutu

Kontakt:
Tel.: +48 (68) 328 2333
Budynek: A-41, pokój 304
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

mgr Małgorzata Kulińska
Sekretariat Instytutu

Kontakt:
Tel.: +48 607 270 282
Budynek: A-41, pokój 304
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KOLEGIUM I ZESPOŁY INP UZ

 • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
 • dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ
 • prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
 • dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
 • dr Anna Chodorowska

Przewodnicząca:

 • dr hab. Martyna Łaszewska – Hellriegel, prof. UZ

Członkowie:

 • dr Anna Chodorowska
 • dr Joanna Markiewicz-Stanny
 • dr Magdalena Skibińska

Przewodniczący:

 • dr Alfred Staszak

Członkowie:

 • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
 • dr Cezary Kąkol
 • dr Sebastian Kowalski
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
 • dr Przemysław Sztejna
 • dr Anna Feja-Paszkiewicz

Przewodniczący:

 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ

Członkowie:

 • dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ
 • dr Wiktor Trybka
 • dr Rafał Wrzecionek

KOORDYNATORZY PRZEDMIOTOWI INP UZ

 • dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

KOORDYNATORZY INP UZ DO SPRAW KONTAKTÓW Z ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI AKADEMICKIMI

 • dr Justyna Michalska
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
 • dr hab. Martyna Łaszewska – Hellriegel, prof. UZ

Katedra Organizacji Administracji Publicznej
Kierownik: dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ

Kontakt:
Tel.: +48 (68)
Budynek: 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
Kierownik: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Kontakt:
Tel.: +48 (68) 328 2333
Budynek: C-2, pokój 5.2
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa
Kierownik: dr Rafał Wrzecionek

Kontakt:
Tel.: -
Budynek: -
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Katedra Prawa Pracy i Postepowania Cywilnego
Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UZ

Kontakt:
Tel.: -
Budynek: -
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
Kierownik: dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ

Kontakt:
Tel.: +48 (68) 328 2244
Budynek: A-41,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
Kierownik: dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Kontakt:
Tel.: +48 (68)
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Kierownik: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ

Kontakt:
Tel.: +48 (68) 328 2540
Budynek: C-2, pokój 5.1
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownia Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej
Kierownik: dr Piotr Kapusta

Kontakt:
Tel.: +48 (68) 328 2534
Budynek: C-2, pokój 3
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Polsko - Niemieckie Centrum Komparatystycznych Badań nad Prawem
Kierownik: dr hab. Christoph-Eric Mecke, prof. UZ

Kontakt:
Tel.: 
Budynek: 
E-mail: