Polsko - Niemieckie Centrum Komparatystycznych Badań nad Prawem

Na podstawie wrześniowej (2021) uchwały Senatu i decyzji JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, w Instytucie Nauk Prawnych UZ została powołana do życia nowa jednostka, a to Polsko - Niemieckie Centrum Badań Komparatystycznych nad Prawem.