Kadry i płace w prawie i praktyce

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Renata Maciejewska

Wydział Ekonomii i Zarzadzania
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Prawa i Administracji
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra  

Sekretariat - sprawy dydaktyków

mgr Anna Wojciechowicz
bud. A-16, pokój 102 
tel. +48 789 442 089
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dziekanat - sprawy słuchaczy

lic. Kamilla Smyrak
bud. A-16, pokój 103
tel. +48 789 442 106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe przedmioty w programie studiów podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce od roku akademickiego 2019/2020

Studia podyplomowe Kadry i płace w prawie i praktyce prowadzone są od 2015 roku w Uniwersytecie Zielonogórskim przez Wydział Prawa i Administracji. Od momentu ich uruchomienia cieszą się stale rosnącą popularnością i uzyskują bardzo wysokie oceny wśród słuchaczy. W nowej edycji program studiów uzupełniono o trzy nowe przedmioty Pracownicze Plany Kapitałowe, Zatrudnienie cudzoziemców oraz Zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce gwarantują wykładowcy, którzy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania personelem pracowniczym. Zdobycie aktualnej oraz szczegółowej wiedzy we wspomnianym zakresie powinno ułatwić absolwentom studiów podyplomowych samodzielne prowadzenie spraw pracowniczych oraz realizację obowiązków ciążących na pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Na studiach student uzyskuje wiedzę na temat regulacji prawnych stosunku pracy a także praw i obowiązków zarówno pracodawcy jak i pracownika. Dzięki korzystaniu na zajęciach ze źródłowych dokumentów oraz przykładowych wzorów pism procesowych student ma możliwość pozyskania wiedzy na temat interpretacji przepisów prawa pracy oraz sporządzania pism z zakresu omawianej dziedziny.
Celem zajęć będzie także wykształcenie samodzielnej postawy w stosunku do poruszanych zagadnień. Dzięki uczestnictwie w zajęciach student ma wyższą świadomość swoich praw i obowiązków jako strona stosunku pracy, zatem w większym stopniu będzie mógł je realizować zarówno jako pracownik jak i pracodawca, a jednocześnie uzyskana wiedza i praktyka usprawni pracę pionu kadrowego.

Program studiów

 

ADRESACI STUDIÓW

Podyplomowe studia "Kadry i Płace w prawie i praktyce" są przeznaczone dla:

  • pracowników działów kadr pragnących poszerzyć swoje kompetencje,
  • osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • pracodawców,
  • osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych,
  • wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu zarządzania personelem.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych "Kadry i płace w prawie i praktyce" jest obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów objętych planem zajęć. Wynik studiów ustala się na podstawie średniej wszystkich ocen.

 

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów "Kadry i Płace w prawie i praktyce".

 Edycja VII - 2022/23 r.

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie stacjonarnej (ul. Wojska Polskiego 69, sala 131).

Plan zajęć - semestr zimowy 2022/23 (www)

WYDZIAŁ: Wydział Prawa i Administracji

INSTYTUT: Instytut Nauk Prawnych

STUDIA PODYPLOMOWE: doskonalące

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: 042 podgrupa prawna

KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika): 0421 prawo

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY

OPŁATA ZA SEMESTR: 1900,- zł 

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- ZŁ

Uwaga!
Wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego,
dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych
Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
Powyższa informacja dotyczy opłaty semestralnej za studia. Opłata rekrutacyjna dokonywana jest podczas procesu rejestracji elektronicznej.

REKRUTACJA:

Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji a następnie przesłania wymaganych dokumentów do Biura Obsługi Studenta nr 1 Uniwersytet Zielonogórski, lub ich skanów na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 15 słuchaczy. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się utworzenie dwóch niezależnych grup.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 1 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r.

 

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Komplet dokumenty należy dostarczyć wyłącznie:

ELEKTRONICZNIE na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów – z obowiązkiem przedłożenia oryginału dyplomu oraz okazania dowodu osobistego w terminie późniejszym,

lub

POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres:

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Obsługi Studenta nr 1
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
pokój nr 103
tel. 068 3283264

- wysyłając ww. dokumenty, w tym kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (z obowiązkiem przedłożenia oryginału dyplomu oraz okazania dowodu osobistego w terminie późniejszym).