KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewaryst Kowalczyk

Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 691 749 859

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Prawa i Administracji
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra  

Dziekanat - sprawy słuchaczy

mgr Agata Szuba
bud. A-17, pokój 103R
ul. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
tel. +48 789 442 086
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia służą zdobyciu kompetencji specjalistycznych w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Regulamin studiów

Program studiów

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia zaadresowane są do absolwentów szkół wyższych zaangażowanych zawodowo w zamówienia publiczne, lub którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarze inwestycji publicznych.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne" jest obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów objętych planem zajęć. Ocena na świadectwie ukończenia studiów jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów objętych planem studiów.

 

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych.

WYDZIAŁ: Wydział Prawa i Administracji

INSTYTUT: Instytut Nauk Prawnych

STUDIA PODYPLOMOWE: dodatkowa specjalność

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: 042 podgrupa prawna

KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika): 0421 prawo

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY

OPŁATA ZA SEMESTR: 2450,- zł 

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- ZŁ

Uwaga!
Wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego,
dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych
Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
Powyższa informacja dotyczy opłaty semestralnej za studia. Opłata rekrutacyjna dokonywana jest podczas procesu rejestracji elektronicznej.

REKRUTACJA:

Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji a następnie przesłania wymaganych dokumentów do Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, lub ich skanów na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń (do wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa od 15 słuchaczy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 1 czerwca 2021 r. do 31 października 2021 r.

 

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Komplet dokumenty należy dostarczyć wyłącznie:

ELEKTRONICZNIE na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów – z obowiązkiem przedłożenia oryginału dyplomu oraz okazania dowodu osobistego w terminie późniejszym,

lub

POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres:

Uniwersytet Zielonogórski
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra

- wysyłając ww. dokumenty, w tym kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (z obowiązkiem przedłożenia oryginału dyplomu oraz okazania dowodu osobistego w terminie późniejszym).