Kierownik Katedry Teorii Prawa UZ, kierownik studiów podyplomowych prawa medycznego i bioetyki. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1997). Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, (Uniwersytet Humboldta w Berlinie – 2003). Radca prawny (2003). Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera (2000-03), stypendysta Fundacji Georga Sorosza w USA (1994-96). Doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika– 2014). W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami teoretycznymi związanymi z systemem prawa, relacje prawa i moralności, a w szczególności pytaniami bioetycznymi. Zajmuje się również komparatystyką prawniczą.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2002-2012 Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak również w latach 2005-2008 Dyrektor Instytutu Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Obecnie kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zainteresowania naukowe:

 • stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku,
 • stosunki narodowościowe w powojennej Europie,
 • międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze; 1989 r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii decyzją Rady Naukowej Instytutu Historii UAM w Poznaniu; 2001 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii decyzją Rady Naukowej Instytutu Historii UAM w Poznaniu; od 2004 r. – profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zainteresowania naukowe:

 • historia doktryn politycznych i prawnych;
 • historia administracji publicznej;
 • historia najnowsza Europy Środkowo-Wschodniej;
 • dydaktyka historii;
 • historia Ziemi Lubuskiej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doktor Joanna Markiewicz-Stanny jest wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK, gdzie obroniła doktorat z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Autorka ponad trzydziestu publikacji dotyczących międzynarodowej ochrony praw człowieka, a także międzynarodowego prawa pracy. Obecnie jej badania naukowe koncentrują się na problemie ochrony praw człowieka cudzoziemców, zwłaszcza w kontekście tzw. migracji nieregularnej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPiA UZ
Zainteresowania naukowe:
 • międzynarodowe prawo dyplomatyczne,
 • sądownictwo międzynarodowe,
 • międzynarodowe problemy bezpieczeństwa.
Posługuje się biegle j. angielskim i j. włoskim.
Członek International Law Association i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.
Wykładowca na dwujęzycznych studiach podyplomowych European Master in Law and Policies of European integration: European constitutional law and «multilevel constitutionalism»
Wykładowca ELSA Summer Law School (Frankfurt Oder e.V. /Europa Universitat Viadrina)
Ekspert/Of Counsel w Kancelarii Radcy Prawnego Artur Mariusz Chanaj w Szczecinie.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Andrzej Bisztyga - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik konstytucjonalista, profesor i kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor około 170 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka, wydanych w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie, w Kazachstanie, w Rosji, na Białorusi i w Turcji. Publikuje w językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Aktywny uczestnik około 80 międzynarodowych i krajowych konferencji i seminariów naukowych, profesor wizytujący na krajowych i zagranicznych uczelniach. Promotor doktorów, magistrów i licencjatów. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Autor opinii i ekspertyz prawnych sporządzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, kancelarii adwokackich i radcowskich i innych. Komentator zagadnień ustrojowych w “Gazecie Prawnej”. Opiekun naukowy zagranicznych wykładowców i studentów (Niemcy, Wielka Brytania, Turcja, Kazachstan, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Somalia). Wykładowca w ramach służby przygotowawczej do służby cywilnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz wykładowca w ramach kursów dla urzędników administracji rządowej, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Ekspert prawny Senatu i jego komisji. Członek naukowych towarzystw, w tym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Deutsch - Polnische Juristen Vereinigung e.V. (Berlin) oraz kolegiów redakcyjnych prawniczych periodyków naukowych, w tym "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego", Silesian Journal of Legal Studies (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), "Deutsch- Polnische Juristen Zeitschrift", "International and Comparative Law Review" (Palacky University Olomouc), "Studiów Orientalnych", Selcuk University Law Faculty Journal" (Konya) oraz Вестник Жетысуского Государственного Университета им. И. Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан.

Nagradzany przez rektorów Uniwersytetów: Śląskiego i Zielonogórskiego oraz przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia naukowe, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honorowym Senatu RP "Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem" za działalność ekspercką oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Linki:
http://www.andrzejbisztyga.pl/ ;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bisztyga

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ivan Pankevych - absolwent Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki, doktor habilitowany nauk prawnych. Autor ponad 120 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa wyborczego, praw człowieka i ich ochrony w wymiarze krajowym i europejskim, praw uchodźców, wydanych na Ukrainie, w Polsce, Niemczech, Rosji. Publikuje w językach: ukraińskim, polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Uczestnik ponad 100 międzynarodowych i krajowych konferencji, sympozjów, okrągłych stołów, seminariów naukowych. Odbył staże naukowe i wykłady gościnne, w tym w uniwersytetach w Delaware, Oregon (Stany Zjednoczone), Wiedeńskim, w Salzburgu (Austria), Wrocławskim, Warszawskim, Jagiellońskim, Środkowo-Europejskim Uniwersytecie w Budapeszcie (Węgry), w Regensburgu, Uniwersytecie Juliusa Maximiliana w Würzburgu, Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium, Instytucie Prawa Międzynarodowego i Porównawczego imienia Maxa Plancka w Heidelbergu (Niemcy). Recenzent w przewodach doktorskich w Polsce i na Ukrainie. Sędzia Lwowskiego Sądu Polubownego przy Izbie Sądów Polubownych Ukrainy. Członek towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka, Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów Ukrainy, Ukraińskiego Stowarzyszenia Stypendystów amerykańskich programów naukowo-badawczych, Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Członek kolegiów redakcyjnych polskich periodyków naukowych, w tym Humanistycznych Zeszytów Naukowych Prawa człowieka / Human Rights, Katowice; Studiów z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.Paweł Kuczma – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa europejskiego i międzynarodowego. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Członek Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz członek redakcji czasopisma „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift”. Radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.Anna Chodorowska - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu R. Schumana w Strasburgu w zakresie Nauk Politycznych i Społecznych ze specjalizacją: Polityka Europejska. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Uczestniczka zagranicznych seminariów oraz stypendiów i staży naukowych, a także projektów naukowych. Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach naukowych i wykładach w Polsce i zagranicą.

Autorka kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim, francuskim i angielskim.

Zainteresowania naukowe:

 • komparatystyka konstytucyjnoprawna,
 • ochrona praw człowieka,
 • prawo migracyjne i uchodźcze.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Anna Feja-Paszkiewicz – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo konstytucyjne, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce prawa wyborczego, źródeł prawa, ustrojowego prawa samorządu terytorialnego, demokracji bezpośredniej i prawnych mechanizmów partycypacji obywatelskiej. Autorka opinii prawnych dla środowisk samorządowych i kilkudziesięciu publikacji naukowych.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nina Leśniak-Niedbalec - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej przy WPAiE UWr. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyła studia doktoranckie nauk prawnych pod kierunkiem prof. Bogusława Banaszaka, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo konstytucyjne. Interesuje się w szczególności prawem konstytucyjnym, prawem administracyjnym oraz szeroko rozumianym prawem ochrony środowiska. Autorka kilkunastu prac naukowych publikowanych w języku polskim i w języku niemieckim.

Dr Nina Leśniak-Niedbalec jest również adwokatem, prowadzącym własną Kancelarię.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Justyna Michalska -absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poprzednio wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu. Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze i współpracownik kancelarii prawnych. Autorka publikacji w języku polskim i angielskim. Aktywnie uczestniczyła w kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Rumunia, Litwa). Prowadziła wykłady gościnne na Università Degli Studi Di Milano. Recenzentka prac magisterskich.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo konstytucyjne,
 • prawo ustrojowe,
 • prawo administracyjne.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Doktor nauk prawnych, adiunkt
Zainteresowania naukowe:
 • międzynarodowe prawo dyplomatyczne,
 • sądownictwo międzynarodowe,
 • międzynarodowe problemy bezpieczeństwa.
Posługuje się biegle j. angielskim i j. włoskim.
Członek International Law Association i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.
Wykładowca na dwujęzycznych studiach podyplomowych European Master in Law and Policies of European integration: European constitutional law and «multilevel constitutionalism»
Wykładowca ELSA Summer Law School (Frankfurt Oder e.V. /Europa Universitat Viadrina)
Ekspert/Of Counsel w Kancelarii Radcy Prawnego Artur Mariusz Chanaj w Szczecinie.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zainteresowania naukowe:

 • europejskie prawo karne
 • Criminal Compliance
 • prawo karne porównawcze
 • niemieckie prawo karne

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zainteresowania naukowe:

 • sądowy wymiar kary,
 • prawnokarna problematyka ochrony życia i zdrowia,
 • empiryczne metody badania prawa,
 • współczesne kierunki polityki kryminalnej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa karnego i Postępowania Karnego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, komisarz wyborczy w Wałbrzychu, auto kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo karne gospodarcze,
 • postępowanie karne przed sądem,
 • przepisy karne w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Doktor nauk prawnych, tytuł nadany mu został uchwałą z 30 czerwca 2009 roku Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne”, opublikowanej w formie książkowej w 2010 roku (I nagroda Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za najlepszą pracę monograficzną z kryminalistyki w 2010 roku).
Ukończył studia z zakresu pedagogiki (1990), filozofii (1993) i prawa (1993) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zdał pomyślnie egzamin prokuratorski po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej (1995), a od 1993 roku pracuje w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Najpierw w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze, a od 1999 roku w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze.
W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego odpowiedzialnego za zwalczanie najpoważniejszych przestępstw: gospodarczych, przeciwko życiu i zdrowiu, z użyciem przemocy oraz w zorganizowanych w grupach przestępczych. Pełniąc w latach 2010 – 2016 funkcję Prokuratora Okręgowego położył znaczący nacisk na kwestie związane z podniesieniem bezpieczeństwa na drogach publicznych (m.in. jako współinicjator prowadzonych przez policję przesiewowych badań trzeźwości kierowców) i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (inicjator akcji Lubuska Niebieska Tarcza mającej na celu zintegrowanie działań antyprzemocowych różnych instytucji w ramach programu pomocy konkretnym pokrzywdzonym http://www.tarcza.lubuskie.pl/).
Współautor monografii podnoszącej zagadnienia związane z ochroną ofiar przemocy domowej oraz pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym. Autor wielu artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z kryminalistyką i szeroko rozumianym postępowaniem dowodowym.
Otrzymał wyróżnienie Ministra Współpracy Europejskiej Landu Brandenburgii (Niemcy) za działalność na rzecz integracji europejskiej (maj 2014) oraz Odznakę „Zasłużony dla Policji”, „Zasłużony dla Straży Granicznej”, „Zasłużony dla Służby Celnej”.
Od 2000 roku do 2009 roku prowadził zajęcia dydaktyczne z postępowania karnego i kryminalistyki dla aplikantów prokuratorskich. W latach 2007 – 2009 prowadził szkolenia z zakresu prokuratorskiego nadzoru nad działaniami operacyjnymi policji i innych służb, którego uczestnikami byli sędziowie i prokuratorzy. Po powołaniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadził wykłady dla prokuratorów oraz zajęcia z postępowania karnego i kryminalistyki dla aplikantów (2009/2010, 2014).

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania karnego; specjalizuje się w prawie karnym skarbowym, prawie karnym gospodarczym, problematyce karnoprawnych konsekwencji popełnienia przestępstwa i przestępstwa skarbowego, a także pokrzywdzonego w polskim prawie karnym sensu largo. Autor monografii „Przepisy karne ustawy o rachunkowości”, Warszawa 2012 oraz podręcznika „Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy”, Warszawa 2016. Współautor komentarza do Kodeksu karnego skarbowego: „Kodeks karny skarbowy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem”, Warszawa 2016. Współautor: „Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo”, Warszawa 2017, „Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo”, Warszawa 2017, a także „Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami”, Warszawa 2017. Autor blisko 25 opracowań o charakterze artykułowym z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa karnego procesowego. Nagrodzony dwukrotnie Nagrodą Rektora UZ (2016, 2017) za publikacje książkowe.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Zielonej Górze (od 2014 r.), a także Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (od 2010 r.), wcześniej grupy badawczej europejskiego prawa prywatnego i komparatystyki prawa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2010 – 2014).

Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktorat oraz habilitacja z nauk prawnych na Uniwersytecie w Hamburgu (promotor: Prof. Dr. P. Mankowski); venia legendi z zakresu niemieckiego prawa cywilnego, europejskiego prawa prywatnego oraz komparatystyki prawa; nabycie w Polsce uprawnień równoważnych wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych (dyscyplina prawo, specjalizacja: prawo cywilne, komparatystka prawa); magister filologii germańskiej oraz pedagogiki; tłumacz przysięgły; adwokat.

Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w European Legal Studies Institute (ELSI) na Uniwersytecie w Osnabrück (2008 – 2010), a także Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program HOMING), Narodowego Centrum Nauki (program OPUS), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Konrada Adenauera, Polsko-Niemieckiej Fundacja na Rzecz Nauki oraz austriackich i niemieckich programów wymiany naukowej (ÖAD, DAAD).

Visiting professor na Uniwersytecie Wiedeńskim (2012/2013); Wiceprezes (2016 – 2019) oraz Sekretarz Generalny (2013 – 2016) Stowarzyszenia Polskich Humboldtczyków – Societas Humboldtiana Polonorum; członek Rady Programowej czasopism: Rejent, Prawo Europejskie w praktyce, Comparative Law Review, Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Recenzent czasopism: Transformacje Prawa Prywatnego, Przegląd Prawa i Administracji, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Wykłady gościnne w Austrii, Azerbejdżanie, Chinach, Gruzji, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii. Publikacje naukowe w języku chorwackim, czeskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim. Staże i badania naukowe na Uniwersytetach w Wiedniu, Osnabrück, Hamburgu oraz w Oxfordzie.

Biegły sądowych z zakresu prawa obcego. Opinie prawne dla niemieckiego Wymiaru Sprawiedliwości z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa kontraktów, prawa odszkodowawczego, ubezpieczeniowego i rodzinnego, a także prawa procesowego oraz prywatnego międzynarodowego.

Zainteresowania naukowe:

 • europejskie prawo prywatne,
 • polskie i niemieckie:
  - prawo rodzinne,
  - prawo rzeczowe,
  - prawo spadkowe,
  - prawo bankowe i ubezpieczeniowe,
  - prawo o notariacie,
 • prawo prywatne międzynarodowe,
 • europeizacja i komparatystyka prawa prywatnego.

 - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Studia prawnicze oraz filozoficzne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, także podyplomowe studia prawa inwestycyjnego. Tu rozpoczął pracę akademicką, doktoryzował się, habilitował, uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Odbył aplikację w Okręgowej Komisji Arbitrażowej we Wrocławiu, zdał egzamin na arbitra oraz egzamin radcowski.
Odbył staże naukowe i wykładał na Wydziale Prawa Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, na Wydziale Prawa Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego, na Wydziale Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze.
Był wykładowcą na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Jest członkiem redakcji i rad naukowych kilkunastu polskich i zagranicznych czasopism naukowych.
Laureat nagrody watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.
Profesor nauk prawnych.
Bibliografia naukowa (poza SKEP) i uzupełniające informacje:
https://web.facebook.com
https://prawo.uni.wroc.pl/user/12132

Zainteresowania naukowe:

 • prawo cywilne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo własności intelektualnej.

 - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownik naukowy (stanowisko adiunkt) w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Zielonej Górze (od 2015 r.).
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego (2008). Była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (2009-2010). Następnie ukończyła Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych (specjalność: postępowanie cywilne) na podstawie rozprawy pt. „Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych” (2015).

Zainteresowania naukowe:

 • postępowanie cywilne (w szczególności alternatywne metody rozwiązywania sporów),
 • prawo rodzinne i komparatystyka prawa.

 - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt, autor rozprawy doktorskiej pt. „Czynności notarialne w kodeksie spółek handlowych” obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Adwokat, radca prawny, partner zarządzający kancelarii adwokacko-radcowskiej WRZECIONEK & PARTNERZY w Poznaniu. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia dla aplikantów notarialnych. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym oraz w zagadnieniach związanych z obrotem i zagospodarowaniem nieruchomości. Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa o notariacie i czynności notarialnych. Autor m.in. takich publikacji jak „Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych” Warszawa 2013, „Czynności notarialne w prawie spółek” Warszawa 2008.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt, autor rozprawy doktorskiej „Ogólnokrajowe konsultacje społeczne w systemie ustrojowym RP" obronionej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2013). W latach 2010 – 2012 aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2009 – 2011 analityk, a w latach 2010 – 2011 członek zarządu Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych. W 2014 roku specjalista ds. raportów ekonomiczno-prawnych w Credit Suisse Poland sp. z o. o., gdzie zajmował się przede wszystkim pokryzysowymi unijnymi i amerykańskimi regulacjami bankowości detalicznej. Autor lub współautor kilkunastu publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa unijnego, prawa rodzinnego, a także prawnych aspektów nowych technologii.

Zainteresowania naukowe:

 • Interesuje się zagadnieniami udziału obywateli i ich organizacji w sprawowaniu władzy, w tym demokracją bezpośrednią i dialogiem społecznym.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Członek Zespołu Ekspertów ds. harcerstwa przy Prezesie Rady Ministrów, Członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia. Opiekun naukowy Koła Administratywistów.

Zainteresowania naukowe:

 • aspekty finansowe dwustronnych form działania administracji,
 • teoretyczne zagadnienia zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • prawo działalności charytatywnej,
 • prawo wyznaniowe mniejszości religijnych i wyznaniowych,
 • konstrukcje prawne prawa rzymskiego poklasycznego.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor nauk prawnych (specjalność: postępowanie administracyjne). Pracę doktorską przygotował pod kierunkiem prof. zw. dr hab. sędziego NSA Barbary Adamiak w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pt. Ingerencja władcza w wykonanie uprawnienia administracyjnoprawnego przez jednostkę, której recenzentami byli dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Krystian Ziemski, prof. nadzw. Uniwersytety im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie odbywa aplikację notarialną w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. Ukończył stacjonarne studia prawa i stacjonarne studia administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W pracy zawodowej zajmuje przygotowaniem umów prawa cywilnego i handlowego, w tym obsługą spółek oraz przygotowaniem innych umów, którym strony pragną nadać formę czynności notarialnej. Bierze udział w zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeniach wspólników spółek kapitałowych z których sporządza projekty protokołów. W codziennej pracy zajmuje się również prawem rodzinnym – podziałem majątku oraz prawem spadkowym – działem spadku, sporządzaniem testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia i protokołów dziedziczenia.
Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego oraz z pogranicza prawa administracyjnego i cywilnego, które ukazały się w takich czasopismach jak: Państwo i Prawo, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Przegląd Prawa Publicznego, Przegląd Sejmowy, Przegląd Prawa i Administracji. Brał również czynny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Posiada szerokie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą na uczelniach wyższych oraz szkoleniem kadry pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pełni funkcje opiekuna systemu SylabUZ na kierunku prawo oraz jest współpracownikiem Pracowni Przygotowania do Aplikacji

Zainteresowania naukowe:

 • teoretyczne i praktyczne problemy prawa administracyjnego materialnego i procesowego, w tym sądowoadministracyjnego,
 • prawo gospodarcze publiczne.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską pt. Sytuacja obywatela polskiego w sferze administracji spraw zagranicznych przygotowała pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Jana Bocia. Od 2015 roku adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Autorka ponad 40 publikacji naukowych. Uczestniczka licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Recenzent artykułów naukowych dla Wroclaw Review Law and Administration. Publikuje w języku polskim, niemieckim i angielskim. Radca prawny, prowadzi kancelarię prawną, zapewniającą obsługę klientów indywidualnych instytucjonalnych. W ramach prowadzonej działalności specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Zainteresowania naukowe:

 • teoretyczne i praktyczne problemy administracyjnego prawa materialnego,
 • problematyka ustroju i zadań samorządu terytorialnego,
 • procesowe prawo administracyjne, w tym sądowoadministracyjnego,
 • prawo pomocy społecznej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jarosław Krzysztof Kuczer (ur. 1977 r. w Zielonej Górze), doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyk, germanista, tłumacz (w tym XV-XX-wiecznych tekstów neografii gotyckiej). Specjalizuje się w dziedzinie historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów szlachty oraz elit arystokratycznych Śląska i Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w okresie nowożytnym, historii miast, problematyce prawnych uwarunkowań funkcjonowania społeczności żydowskiej na Śląsku[2].

Spis treści

1 Życiorys
2 Dorobek naukowy
3 Linki zewnętrzne
4 Przypisy

Pracę magisterską Żydzi w życiu księstwa głogowskiego w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.) napisał pod opieką naukową prof. Kazimierza Bartkiewicza. Od 2005 pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownik Wydziału Prawa i Administracji UZ. Doktorat na podstawie pracy Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1740) obronił w 2004 r. na UZ. Promotorem pracy był prof. Wojciech Strzyżewski. Habilitację uzyskał na podstawie pracy Baronowie, hrabiowie, książęta. Nowe elity Śląska (1629-1740). W latach 2005-2014 adiunkt w Instytucie Historii UZ. W latach 2007-2008 wykładowca Uniwersytetu w Poczdamie. W latach 2012-2013 ekspert Polskiej Akademii Nauk w Centrum Badań Historycznych w Berlinie (Zentrum für Historische Forschung Polnischer Akademie der Wissenschaften Berlin). Od 2014 roku Profesor UZ na Wydziale Prawa i Administracji UZ. W latach 2004-2005 i 2010-2011 Specjalista-Dokumentalista w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Laureat nagród rektora UZ pierwszego stopnia w latach 2003, 2004, 2006, 2008, 2014, 2018. Wyróżniony drugą nagrodą Lubuskiego Wawrzynu Naukowego w 2007 r. W latach 2018, 2019 oraz 2020, wyróżniony nagrodą za Najlepszego Wykładowcę Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2004 i 2007 stypendysta Polskiej Akademii Umiejętności (Stypendium Lanckorońskich) w Wiedniu, w latach 2007-2008 stypendysta DAAD oraz Stiftung für Preussische Aufklärung przy Uniwersytecie w Poczdamie. W 2010 r. uzyskał stypendium badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Praga), a w latach 2011-2012 był stypendystą International Visegrad Fund (Fundusz Wyszehradzki). W latach 2008-2010 współorganizator międzynarodowego projektu dydaktyczno-badawczego Compa/Raison, prowadzonego w ramach 7 Projektu Ramowego Unii Europejskiej "Englobe", którego spektrum badań związane było z osiągnięciami Oświecenia europejskiego i jego wpływu na współczesne społeczeństwa starego kontynentu. Program ten był realizowany przez UZ we współpracy z uniwersytetami: Universite X Nanterre Paris, Universität Potsdam, Univerität Passau, Universite de Saint-Quentin Versaille, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2012-2016 członek zespołu badawczego projektu realizowanego przez UZ wraz z Universität Cottbus-Senftenberg pt. „Niederlausitz und die Südliche Lubuskie”. W swojej karierze współpracował i publikował m.in. z prof. Wojciechem Strzyżewskim, prof. Małgorzatą Konopnicką, prof. Hieronimem Szczegółą, prof. Dariuszem Dolańskim, prof. Robertem Trabą.

Autor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych, w tym trzech monografii, opracowań źródłowych oraz tłumaczeń przedwojennych kroniki i monografii miasta z zakresu historii Śląska.

Najważniejsze z nich to:

Baronowie, hrabiowie, książęta. Nowe elity Śląska (1629-1740), Zielona Góra 2013. Historia Szprotawy / Felix Matuszkiewicz; tłum. [z niem.] i oprac. Jarosław Kuczer, Szprotawa 2010.
Archiwum Herminy von Reuss. Korespondencje rodzin Reuss, Schönaich-Carolath, Hohenzollern oraz Prittwitz und Gaffron w zbiorach WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2009.
Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671-1727, Warszawa 2007.
Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526–1740), Zielona Góra 2007.
Kronika Zielonej Góry / Johann Gottfried John, Heinrich Adolph Piltz; tłum. [z niem.] i oprac. Jarosław Kuczer, Zielona Góra 2005.
Burmistrz, landrat, wojewoda: przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, Zielona Góra 2011.
Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku, Zielona Góra 2010[14].
Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biograficzne, Zielona Góra 2009.

- wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt, autorka rozprawy doktorskiej pt. „Suwerenność państw członkowskich w Unii Europejskiej” obronionej w 2008 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006-2009 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Od roku 2009 jako adwokat prowadzi indywidualną praktykę w kancelarii adwokackiej. Od roku 2011 zatrudniona na Uniwersytecie Zielonogórskim w charakterze adiunkta, z którym współpracowała od roku 2009 prowadząc wykłady i ćwiczenia z prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. Od roku 2014 prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich oraz jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i konstytucyjnym oraz w zagadnieniach związanych z prawem rolnym. Autorka m.in. takich publikacji jak: „Prawa wyborcze” [w:] „Prawa i wolności I i II generacji”, red. A. Florczak, B. Bolechów, Toruń 2006 r., „Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w polskiej procedurze cywilnej” w: Rechtsentwicklung im Rahmen der deutch- polnischen Beziehungen = Rozwój prawa w stosunkach polsko- niemieckich: Niemiecko- Polskie Stowarzyszenie Prawników: księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia/ red. nauk. E. Tuory- Schwierskott, Regersburg, 2015.

- wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam specjalizację: ustrojoznawstwo i marketing polityczny w Instytucie Politologii. Studia doktorankcie i doktorat zrobiłam na Polskiej Akademii Nauk. Jako asystent, a następnie adiunkt pracowałam w Instytucie Politologii – Zakład Ustrojoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. Aktualnie jestem adiunktem w Katedrze Organizacji Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przedmiotem moich zainteresowań badawczych, są stosunki prawne, społeczne i ekonomiczne, które zachodzą pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną. Szczególnie badam i analizuje kwestie dotyczące partycypacji społecznej. W interdyscyplinarny sposób analizuje kwestie konsultacji społecznych, realizacji budżetów obywatelskich i tworzenia się oddolnych inicjatyw społecznych. Często wiedzę teoretyczną przekładam na działania praktyczne inicjując i promując w społecznościach lokalnych różne formy konsultacji. Biorę udział jak ekspert w projektach, grupach roboczych i ciałach doradczych w lokalnych samorządach. W sferze moich zainteresowań znajdują się także kwestie dotyczące stosunków polsko-niemieckich, procesów transformacji w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem lustracji i dekomunizacji. Jestem też autorką bloga, audycji radiowej i wykładów dotyczących pozycji kobiet we współczesnym świecie z uwzględnieniem ich sukcesów na przestrzeni wieków. Od czasów ukończenia studiów prowadzę i analizuję kampanię wyborcze, szczególnie interesują mnie oddolne, bezpartyjne inicjatywy i ich wpływa na politykę samorządową.

Zainteresowania naukowe:

 • stosunki prawne, społeczne i ekonomiczne, które zachodzą pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwent dziennego studium doktoranckiego nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 r. jest doktorem nauk prawnych. W latach 2013-2017 była adiunktem w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Od października 2017 jest adiunktem w Katedrze Organizacji Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ukończył dwa jednolite, stacjonarne fakultety magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskując tytuł magistra politologii i nauk społecznych (2000 r.) oraz magistra prawa (2002 r.). W 2007 r. odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. we Lwowie, Łucku, Kijowie, Otzenhauzen, Poznaniu, Serocku, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Słupsku i Zielonej Górze.
Ukończył także podyplomowe studia ekspertyzy dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2016 r. odbył dwa zagraniczne staże naukowe: na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz w Administracji Prezydenta Ukrainy. Od 2016 r. jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. W 2016 r. przeprowadził także serię wykładów na trzech uczelniach zagranicznych (Państwowym Uniwersytecie Zasobów Biologicznych i Zasobów Naturalnych Ukrainy w Kijowie, Państwowym Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku i Państwowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie).
Zdobył także duże doświadczenie zawodowe pracując na rzecz samorządu terytorialnego. Karierę samorządową rozpoczynał od stanowiska praktykanta, poprzez inspektora a skończywszy na stanowisku Zastępcy Burmistrza Białego Boru.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo konstytucyjne i administracyjne,
 • procesy integracji europejskiej w kontekście porównawczym,
 • stosunki polityczne w Europie Wschodniej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.