Uncategorised


Kierownik Katedry Teorii Prawa UZ, kierownik studiów podyplomowych prawa medycznego i bioetyki. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1997). Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, (Uniwersytet Humboldta w Berlinie – 2003). Radca prawny (2003). Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera (2000-03), stypendysta Fundacji Georga Sorosza w USA (1994-96). Doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika– 2014). W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami teoretycznymi związanymi z systemem prawa, relacje prawa i moralności, a w szczególności pytaniami bioetycznymi. Zajmuje się również komparatystyką prawniczą.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2002-2012 Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak również w latach 2005-2008 Dyrektor Instytutu Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Obecnie kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zainteresowania naukowe:

 • stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku,
 • stosunki narodowościowe w powojennej Europie,
 • międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze; 1989 r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii decyzją Rady Naukowej Instytutu Historii UAM w Poznaniu; 2001 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii decyzją Rady Naukowej Instytutu Historii UAM w Poznaniu; od 2004 r. – profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zainteresowania naukowe:

 • historia doktryn politycznych i prawnych;
 • historia administracji publicznej;
 • historia najnowsza Europy Środkowo-Wschodniej;
 • dydaktyka historii;
 • historia Ziemi Lubuskiej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doktor Joanna Markiewicz-Stanny jest wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK, gdzie obroniła doktorat z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Autorka ponad trzydziestu publikacji dotyczących międzynarodowej ochrony praw człowieka, a także międzynarodowego prawa pracy. Obecnie jej badania naukowe koncentrują się na problemie ochrony praw człowieka cudzoziemców, zwłaszcza w kontekście tzw. migracji nieregularnej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Absolwent Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu (1998), adwokat (2006), doktor nauk prawnych, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 2010). W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami teoretycznymi związanymi z prawem karnym, problemami zależności prawa i moralności, zasadą wolności słowa, sumienia i religii.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2009 r.). Doktor nauk prawnych od 2015 r. (Uniwersytet Wrocławski). Swoje zainteresowania naukowe ogniskuję wokół analitycznych rozważań o prawie oraz metodologicznych ograniczeń tego typu koncepcji prawnych, w tym w szczególności zagadnień związanych z systemem prawa i jego gałęziowym podziale. Ponadto w kręgu zainteresowań stawiam szeroko pojęte prawo nieruchomości – w szczególności wszelkie umowy mające związek z nieruchomościami, takie jak umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umowy najmu lokali mieszkalnych oraz usługowych, umowy deweloperskie, przedwstępne umowy deweloperskie, umowy rezerwacyjne nieruchomości, czy wreszcie umowy pośrednictwa w nieruchomościach.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPiA UZ
Zainteresowania naukowe:
 • międzynarodowe prawo dyplomatyczne,
 • sądownictwo międzynarodowe,
 • międzynarodowe problemy bezpieczeństwa.
Posługuje się biegle j. angielskim i j. włoskim.
Członek International Law Association i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.
Wykładowca na dwujęzycznych studiach podyplomowych European Master in Law and Policies of European integration: European constitutional law and «multilevel constitutionalism»
Wykładowca ELSA Summer Law School (Frankfurt Oder e.V. /Europa Universitat Viadrina)
Ekspert/Of Counsel w Kancelarii Radcy Prawnego Artur Mariusz Chanaj w Szczecinie.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zainteresowania naukowe:

 • europejskie prawo karne
 • Criminal Compliance
 • prawo karne porównawcze
 • niemieckie prawo karne

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zainteresowania naukowe:

 • sądowy wymiar kary,
 • prawnokarna problematyka ochrony życia i zdrowia,
 • empiryczne metody badania prawa,
 • współczesne kierunki polityki kryminalnej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa karnego i Postępowania Karnego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, komisarz wyborczy w Wałbrzychu, auto kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo karne gospodarcze,
 • postępowanie karne przed sądem,
 • przepisy karne w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Doktor nauk prawnych, tytuł nadany mu został uchwałą z 30 czerwca 2009 roku Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne”, opublikowanej w formie książkowej w 2010 roku (I nagroda Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za najlepszą pracę monograficzną z kryminalistyki w 2010 roku).
Ukończył studia z zakresu pedagogiki (1990), filozofii (1993) i prawa (1993) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zdał pomyślnie egzamin prokuratorski po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej (1995), a od 1993 roku pracuje w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Najpierw w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze, a od 1999 roku w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze.
W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego odpowiedzialnego za zwalczanie najpoważniejszych przestępstw: gospodarczych, przeciwko życiu i zdrowiu, z użyciem przemocy oraz w zorganizowanych w grupach przestępczych. Pełniąc w latach 2010 – 2016 funkcję Prokuratora Okręgowego położył znaczący nacisk na kwestie związane z podniesieniem bezpieczeństwa na drogach publicznych (m.in. jako współinicjator prowadzonych przez policję przesiewowych badań trzeźwości kierowców) i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (inicjator akcji Lubuska Niebieska Tarcza mającej na celu zintegrowanie działań antyprzemocowych różnych instytucji w ramach programu pomocy konkretnym pokrzywdzonym http://www.tarcza.lubuskie.pl/).
Współautor monografii podnoszącej zagadnienia związane z ochroną ofiar przemocy domowej oraz pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym. Autor wielu artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z kryminalistyką i szeroko rozumianym postępowaniem dowodowym.
Otrzymał wyróżnienie Ministra Współpracy Europejskiej Landu Brandenburgii (Niemcy) za działalność na rzecz integracji europejskiej (maj 2014) oraz Odznakę „Zasłużony dla Policji”, „Zasłużony dla Straży Granicznej”, „Zasłużony dla Służby Celnej”.
Od 2000 roku do 2009 roku prowadził zajęcia dydaktyczne z postępowania karnego i kryminalistyki dla aplikantów prokuratorskich. W latach 2007 – 2009 prowadził szkolenia z zakresu prokuratorskiego nadzoru nad działaniami operacyjnymi policji i innych służb, którego uczestnikami byli sędziowie i prokuratorzy. Po powołaniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadził wykłady dla prokuratorów oraz zajęcia z postępowania karnego i kryminalistyki dla aplikantów (2009/2010, 2014).

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania karnego; specjalizuje się w prawie karnym skarbowym, prawie karnym gospodarczym, problematyce karnoprawnych konsekwencji popełnienia przestępstwa i przestępstwa skarbowego, a także pokrzywdzonego w polskim prawie karnym sensu largo. Autor monografii „Przepisy karne ustawy o rachunkowości”, Warszawa 2012 oraz podręcznika „Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy”, Warszawa 2016. Współautor komentarza do Kodeksu karnego skarbowego: „Kodeks karny skarbowy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem”, Warszawa 2016. Współautor: „Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo”, Warszawa 2017, „Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo”, Warszawa 2017, a także „Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami”, Warszawa 2017. Autor blisko 25 opracowań o charakterze artykułowym z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa karnego procesowego. Nagrodzony dwukrotnie Nagrodą Rektora UZ (2016, 2017) za publikacje książkowe.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Andrzej Bisztyga - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik konstytucjonalista, profesor i kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor około 170 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka, wydanych w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie, w Kazachstanie, w Rosji, na Białorusi i w Turcji. Publikuje w językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Aktywny uczestnik około 80 międzynarodowych i krajowych konferencji i seminariów naukowych, profesor wizytujący na krajowych i zagranicznych uczelniach. Promotor doktorów, magistrów i licencjatów. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Autor opinii i ekspertyz prawnych sporządzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, kancelarii adwokackich i radcowskich i innych. Komentator zagadnień ustrojowych w “Gazecie Prawnej”. Opiekun naukowy zagranicznych wykładowców i studentów (Niemcy, Wielka Brytania, Turcja, Kazachstan, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Somalia). Wykładowca w ramach służby przygotowawczej do służby cywilnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz wykładowca w ramach kursów dla urzędników administracji rządowej, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Ekspert prawny Senatu i jego komisji. Członek naukowych towarzystw, w tym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Deutsch - Polnische Juristen Vereinigung e.V. (Berlin) oraz kolegiów redakcyjnych prawniczych periodyków naukowych, w tym "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego", Silesian Journal of Legal Studies (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), "Deutsch- Polnische Juristen Zeitschrift", "International and Comparative Law Review" (Palacky University Olomouc), "Studiów Orientalnych", Selcuk University Law Faculty Journal" (Konya) oraz Вестник Жетысуского Государственного Университета им. И. Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан.

Nagradzany przez rektorów Uniwersytetów: Śląskiego i Zielonogórskiego oraz przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia naukowe, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honorowym Senatu RP "Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem" za działalność ekspercką oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Linki:
http://www.andrzejbisztyga.pl/ ;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bisztyga

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ivan Pankevych - absolwent Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki, doktor habilitowany nauk prawnych. Autor ponad 120 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa wyborczego, praw człowieka i ich ochrony w wymiarze krajowym i europejskim, praw uchodźców, wydanych na Ukrainie, w Polsce, Niemczech, Rosji. Publikuje w językach: ukraińskim, polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Uczestnik ponad 100 międzynarodowych i krajowych konferencji, sympozjów, okrągłych stołów, seminariów naukowych. Odbył staże naukowe i wykłady gościnne, w tym w uniwersytetach w Delaware, Oregon (Stany Zjednoczone), Wiedeńskim, w Salzburgu (Austria), Wrocławskim, Warszawskim, Jagiellońskim, Środkowo-Europejskim Uniwersytecie w Budapeszcie (Węgry), w Regensburgu, Uniwersytecie Juliusa Maximiliana w Würzburgu, Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium, Instytucie Prawa Międzynarodowego i Porównawczego imienia Maxa Plancka w Heidelbergu (Niemcy). Recenzent w przewodach doktorskich w Polsce i na Ukrainie. Sędzia Lwowskiego Sądu Polubownego przy Izbie Sądów Polubownych Ukrainy. Członek towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka, Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów Ukrainy, Ukraińskiego Stowarzyszenia Stypendystów amerykańskich programów naukowo-badawczych, Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Członek kolegiów redakcyjnych polskich periodyków naukowych, w tym Humanistycznych Zeszytów Naukowych Prawa człowieka / Human Rights, Katowice; Studiów z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.Paweł Kuczma – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa europejskiego i międzynarodowego. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Członek Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz członek redakcji czasopisma „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift”. Radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.Anna Chodorowska - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu R. Schumana w Strasburgu w zakresie Nauk Politycznych i Społecznych ze specjalizacją: Polityka Europejska. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Uczestniczka zagranicznych seminariów oraz stypendiów i staży naukowych, a także projektów naukowych. Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach naukowych i wykładach w Polsce i zagranicą.

Autorka kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim, francuskim i angielskim.

Zainteresowania naukowe:

 • komparatystyka konstytucyjnoprawna,
 • ochrona praw człowieka,
 • prawo migracyjne i uchodźcze.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Anna Feja-Paszkiewicz – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo konstytucyjne, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce prawa wyborczego, źródeł prawa, ustrojowego prawa samorządu terytorialnego, demokracji bezpośredniej i prawnych mechanizmów partycypacji obywatelskiej. Autorka opinii prawnych dla środowisk samorządowych i kilkudziesięciu publikacji naukowych.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nina Leśniak-Niedbalec - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej przy WPAiE UWr. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyła studia doktoranckie nauk prawnych pod kierunkiem prof. Bogusława Banaszaka, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo konstytucyjne. Interesuje się w szczególności prawem konstytucyjnym, prawem administracyjnym oraz szeroko rozumianym prawem ochrony środowiska. Autorka kilkunastu prac naukowych publikowanych w języku polskim i w języku niemieckim.

Dr Nina Leśniak-Niedbalec jest również adwokatem, prowadzącym własną Kancelarię.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Justyna Michalska -absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poprzednio wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu. Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze i współpracownik kancelarii prawnych. Autorka publikacji w języku polskim i angielskim. Aktywnie uczestniczyła w kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Rumunia, Litwa). Prowadziła wykłady gościnne na Università Degli Studi Di Milano. Recenzentka prac magisterskich.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo konstytucyjne,
 • prawo ustrojowe,
 • prawo administracyjne.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Izabela Gawłowicz – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prawniczka internacjonalistka, zatrudniona w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, opublikowanych w Polsce, w Niemczech, we Włoszech, w Turcji, w Rumunii i na Ukrainie w językach: polskim, angielskim i włoskim. Aktywna uczestniczka ponad 40 międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autorka ekspertyz prawnych sporządzonych dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Związku Zawodowego NSZZ Solidarność oraz kancelarii radcowskich. Członkini kolegiów redakcyjnych Journal of International Legal Communication, Deutsch – Polnische Juristen Zeitschrift oraz Journal of Ankara Bar Association oraz towarzystw naukowych, m.in. International Law Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju oraz Upowszechniania Nauki, Sztuki i Technologii Medea.

W dniu 4 października 2022 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, nadany uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Monografia stanowiąca osiągnięcie naukowe wskazane we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego pt. „Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości” została opublikowana w wydawnictwie CH Beck.

Jest zafascynowana dorobkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, którego orzecznictwu i jego różnorodnym aspektom poświęca większą część swojej działalności badawczej, przyczyniając się do upowszechnienia działalności orzeczniczej Sądu Światowego; ponadto prowadzi badania naukowe w zakresie uzasadniania orzeczeń sądowych, ochrony praw jednostki, statusu i roli związków zawodowych z uwzględnieniem ich międzynarodowej roli oraz międzynarodowego bezpieczeństwa państwa.

 

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Pracownik naukowy (stanowisko adiunkt) w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Zielonej Górze (od 2015 r.).
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego (2008). Była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (2009-2010). Następnie ukończyła Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych (specjalność: postępowanie cywilne) na podstawie rozprawy pt. „Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych” (2015).

Zainteresowania naukowe:

 • postępowanie cywilne (w szczególności alternatywne metody rozwiązywania sporów),
 • prawo rodzinne i komparatystyka prawa.

 - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego oraz prawa pracy.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące zatrudnienia w podmiotach leczniczych, praw pacjenta, odpowiedzialności prawnej pracowników służby zdrowia oraz organizacji ochrony zdrowia.

skep  - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt, autor rozprawy doktorskiej „Ogólnokrajowe konsultacje społeczne w systemie ustrojowym RP" obronionej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2013). W latach 2010 – 2012 aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2009 – 2011 analityk, a w latach 2010 – 2011 członek zarządu Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych. W 2014 roku specjalista ds. raportów ekonomiczno-prawnych w Credit Suisse Poland sp. z o. o., gdzie zajmował się przede wszystkim pokryzysowymi unijnymi i amerykańskimi regulacjami bankowości detalicznej. Autor lub współautor kilkunastu publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa unijnego, prawa rodzinnego, a także prawnych aspektów nowych technologii.

Zainteresowania naukowe:

 • Interesuje się zagadnieniami udziału obywateli i ich organizacji w sprawowaniu władzy, w tym demokracją bezpośrednią i dialogiem społecznym.

skep  - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.