O Wydziale


Skład osobowy Wydziałowej Rady ds. Kształcenia:
 • Dziekan WPiA – ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
 • Prodziekan ds. Studenckich WPiA – dr Anna Chodorowska
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych – dr Piotr Kapusta
 • Przedstawiciel studentów – Konstancja Szymanowska


dziekan

 

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Kontakt:
Budynek: A-41, pokój 307
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urodzony w 1969 r. w Zielonej Górze. Egzamin dojrzałości zdał w roku 1987 w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli. Duchowny katolicki Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Studia teologiczne ukończył w 1993 r. magisterium z teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W 1997 r. uzyskał magisterium i licencjat z prawa kanonicznego, a w roku 1999 magisterium z prawa w KUL. W 1999 r. rozpoczął studia doktoranckie, ukończone w roku 2001 obroną pracy doktorskiej. Rozprawę doktorską pt. „Opodatkowanie instytucji i osób duchownych Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1945-2001” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Misztala. Recenzentami byli natomiast: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski oraz prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski. Od 1 października 2001 r. podjął pracę w Instytucie Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 26 czerwca 2012 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, dziedzina prawo, specjalność prawo administracyjne. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Jan Boć, prof. dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski oraz prof. dr hab. Stanisław Wrzosek. Od 1 października 2014 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego. W kadencji 2016-2019 członek Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Od 1 października 2022 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.


prodziakan ds studenckich

 

dr Anna Chodorowska
Prodziekan ds. Studenckich

Kontakt:
Budynek: A-41, pokój 309
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżur: Biuro Obsługi Studenta nr 1Dnia 7 grudnia 2012 roku podpisano porozumienie w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jego sygnatariuszami byli:

 • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Marszałek Województwa Lubuskiego,
 • Prezydent Miasta Zielona Góra,
 • Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
 • Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze,
 • Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • Dyrektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Zielonej Górze,
 • Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze,
 • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.

Strony w/w porozumienia uznały za konieczne i uzasadnione powołanie Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. W ramach tej inicjatywy strony umówiły się, że dołożą wszelkich starań by powołano Wydział Prawa i Administracji, a po jego powstaniu będą współpracować, wspierać go fachową pomocą i wiedzą, szczególnie w zakresie prowadzenia badań naukowych, zajęć dydaktycznych oraz organizowania praktyk, konferencji i sympozjów naukowych przez przyszłych pracowników Wydziału Prawa i Administracji. Dnia 2 grudnia 2013 roku do porozumienia w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim przystąpili:

 • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Wojewoda Lubuski,
 • Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska,
 • Izba Skarbowa w Zielonej Górze,
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze,
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
 • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Nowopowstały Wydział Prawa i Administracji został powołany 19 marca 2014 r. Pierwszy nabór na kierunki: prawo i administracja odbył się w czerwcu 2014 r


mgr inż. Anna Jasińska
Sekretariat Dziekana

Kontakt:
Tel.: +48 (68) 328 2244
Budynek: A-41, pokój 307
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.