Studia


Pierwsze zajęcia z prawa dewizowego dla 11ADM-SP-ND i wyrównawcze dla 2 oósb z 51PR_NM odbędą się dzisiaj (14.03.2020)- od 18.00.
Jutro (15.03.2020) pozostałe grupy i przedmioty zgodnie z planem (plan.uz.zgora.pl) 


PRAWO KONSTYTUCYJNE – WYKŁAD, STUDIA STACJONARNE ( Grupy 11PR-SM; 12PR-SM, 13PR-SM)

Wykłady prowadzone on-line (Discord) według planu zajęć

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Szanowni Państwo Uczestnicy mojego seminarium magisterskiego (Prawo),
stosownie do postanowień par. 1 pkt. 3 Zarządzenia Rektora Nr 50 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim (zm. Zarządzeniem Nr 53 Rektora UZ z dn. 23 marca 2020r.)
zajęcia seminaryjne mogą odbywać się tylko drogą mailową. Dlatego zapraszam Państwa do bieżącego przesyłania materiałów do oceny oraz potencjalnych pytań na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Każdy materiał - bez względu na stopień jego zaawansowania oraz objętość - powinien być wyposażony w sporządzoną zgodnie z uczelnianymi wymogami stronę tytułową (wraz z planowanym rokiem obrony pracy dyplomowej), spis treści oraz wykaz materiałów wykorzystanych w pracy sporządzony według wcześniej podanej systematyki. Ocen materiału oraz odpowiedzi na pytania będę starał się udzielać sukcesywnie.

Studia niestacjonarne

Przygotowanie do aplikacji adwokackiej I
Zajęcia zaplanowane na dzień 29.3.2020 r.:

 1. ustrój i organizacja samorządu adwokackiego i radców prawnych;
 2. zasady dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego oraz ich wykonywania;
 3. kazus z zakresu tematycznego zajęć.

Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej I
Zajęcia zaplanowane na dzień 29.3.2020 r.:

 1. organizacja i tryb postępowania przed TK, ustrój i właściwość TS, ustrój sądów administracyjnych;
 2. rozwiązanie kazusu/ zadania problemowego z zakresu wyznaczonego przedmiotem zajęć.

Przygotowanie do aplikacji adwokackiej III
Zajęcia zaplanowane na dzień 28.3.2020 r.:

 1. postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne;
 2. kazus z zakresu tematycznego zajęć;
 3. ustrój samorządu terytorialnego;
 4. kazus z zakresu tematycznego zajęć.

Zajęcia zaplanowane na dzień 29.3.2020 r.:

 1. podejmowanie, prowadzenia i kończenie działalności gospodarczej;
 2. rejestry w działalności gospodarczej;
 3. poszerzenie wiedzy z zakresu prawa spółek;
 4. kazus z zakresu tematycznego zajęć.

Przygotowanie do aplikacji radcowskiej III
Zajęcia zaplanowane na dzień 28.3.2020 r.:

 1. postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne;
 2. kazus z zakresu tematycznego zajęć

Zajęcia zaplanowane na dzień 29.3.2020 r.:

 1. ustrój samorządu terytorialnego;
 2. kazus z zakresu tematycznego zajęć.

Studia stacjonarne

Przygotowanie do aplikacji adwokackiej III
Zajęcia zaplanowane na dzień 30.3.2020 r.:

 1. podejmowanie, prowadzenia i kończenie działalności gospodarczej;
 2. rejestry w działalności gospodarczej;
 3. poszerzenie wiedzy z zakresu prawa spółek;
 4. kazus z zakresu tematycznego zajęć.

Przygotowanie do aplikacji radcowskiej I
Zajęcia zaplanowane na dzień 30.3.2020 r.:

 1. ustrój sądów powszechnych; ustrój sądów administracyjnych, ustrój SN
 2. organizacja i tryb postępowania przed TK
 3. kazus z zakresu tematycznego zajęć.

Seminarium magisterskie - obrony 2020 (grupy 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM)

Szanowni Państwo - proszę przysyłać kolejne rozdziały prac na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prace będą przeze mnie tak jak dotąd poprawiane i z komentarzem odsyłane do Państwa. Karty pracy dyplomowej możecie Państwo przesyłać do mnie w wersji podpisanego skanu, a ja przekaże je dalej do dziekanatu. Recenzentem będzie dr S.Kowalski.

Seminarium magisterskie - obrony 2021 (grupy 41PR-SM; 42PR-SM; 43PR-SM; 44PR-SM)

Szanowni Państwo - proszę o przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ostatecznej wersji planów prac magisterskich (z uwzględnieniem zmian i poprawek jakie były sugerowane lub o których rozmawialiśmy). Prace mają być pisane na tematy już zaaprobowane przeze mnie w ramach zaliczenia semestru zimowego. Proszę przystąpić do opracowania pierwszego rozdziału, co będzie warunkiem zaliczenia semestru letniego. Gotowy rozdział bądź jego istotne fragmenty proszę przysłać mailowo (pierwsze części w terminie do końca marca br.), podobnie pytania i wątpliwości dotyczące literatury i orzecznictwa (zawsze jak się pojawią). Proszę korzystać z literatury (artykuły, orzecznictwo, komentarze) dostępnych w internecie sprawdzając uprzednio ich aktualność i adekwatność.

Wymagania formalne pracy, sposób cytowań, formułowania przypisów są zamieszczone na stronie Wydziału w zakładce dla Studentów.


Prawo cywilne 1, Prawo cywilne 2, Seminarium magisterskie rok IV oraz V

Wszystkie materiały do zajęć do czasu zakończenia środków nadzwyczajnych będą wysłane drogą mailową do starostów grup. Stały kontakt z seminarzystami drogą mailową oraz telefoniczny


Zajęcia z materialnego prawa podatkowego odbędą się w dniu 17.03 w godzinach od 8:30 - 10:45 - dla grupy 21 ADM SP

zajęcia z samorządowego prawa finansowego odbędą się w dniu 17.03 w godzinach od 13:00 - 14:30 - dla grupy 11 ADM AS SD

Zajęcia wyrównawcze z materialnego prawa podatkowego odbędą się w dniu 21.03 w godzinach od 14:15 - 15:45 - dla grupy 21 ADM SP

zajęcia wyrównawcze z materialnego prawa podatkowego odbędą się w dniu 21.03 w godzinach od 16:00 - 17:30 - dla grupy 22 ADM SP

Zajęcia wyrównawcze z postępowania dowodowego w prawie publicznym odbędą się w dniu 21.03 w godzinach od 11:45 - 14:00 - dla grupy 21 ADM AO ND

Pozostałe zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem zajęć tj. w określonych w nim terminach i godzinach.

Link do serwera dla uczestników zajęć: https://discord.gg/uHdWRfX

Natomiast kanał na którym zajęcia będą się odbywać to nazwa przedmiotu plus numer właściwej grupy.

Dodatkowo wszelkie materiały do samodzielnego opracowania będą umieszczane dla poszczególnych grup na ogólnym kanale tekstowym na platformie discord.


Prawo karne - studia stacjonarne; kierunek prawo; ćwiczenia (16-23.03.2020 r.)

 1. Okoliczności wyłączające winę.
 2. Okoliczności umniejszające winę.
 3. Odpowiedzialność karna sprawcy odurzonego.
 4. Formy stadialne - wprowadzenie.

Szczegółowa lista zagadnień oraz materiały służące zweryfikowaniu wiedzy zostały przesłane mailowo do poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Prawo karne - studia stacjonarne; kierunek prawo; ćwiczenia (30.03.- 01.06.2020 r.)

 1. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego.
 2. Formy zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego.
 3. Kary w świetle przepisów Kodeksu karnego
 4. Środki karne w świetle przepisów Kodeksu karnego
 5. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
 6. Środki zabezpieczające w świetle przepisów Kodeksu karnego
 7. Kolokwium
 8. Wymiar kary

Prezentacje oraz materiały służące zweryfikowaniu wiedzy zostały przesłane mailowo do poszczególnych grup ćwiczeniowych.


Seminarium magisterskie - obrony 2020

Szanowni Państwo - proszę przysyłać kolejne rozdziały prac na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prace będą przeze mnie tak jak dotąd poprawiane i z komentarzem odsyłane do Państwa. Karty pracy dyplomowej możecie Państwo przesyłać do mnie w wersji podpisanego skanu a ja przekaże je dalej do dziekanatu. Recenzentem będzie dr J. Markiewicz-Stanny.

Seminarium magisterskie - obrony 2021

Szanowni Państwo - w najbliższym czasie otrzymacie ode mnie poprawione konspekty (na adres mailowy). Proszę przystąpić do pracy nad którymś z rozdziałów na zaliczenie semestru letniego. Gotowy rozdział proszę przysłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na wszelkie pytania i wątpliwości chętnie odpowiem mailowo.

Studenci, którzy jeszcze tego nie uczynili, a chcą przystąpić do obrony w tym semestrze proszeni są o składanie wypełnionych Kart Pracy Dyplomowej na mój adres mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 27.4.20 r.

Zasady przygotowania pracy dyplomowej oraz złożenia egzaminu dyplomowego

Karta pracy dyplomowej


Materiały dydaktyczne do 6.04

Postępowanie karne

Zasady postępowania karnego cz. I - materiały przesłane do Starosty grupy

Prawo karne skarbowe

Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego cz. II
Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe i zasady odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe cz. I

materiały przesłane do Starosty


Prawo konstytucyjne II - studia stacjonarne (ćwiczenia)

 1. Zasady funkcjonowania parlamentu
 2. Status prawny posła i senatora

prezentacja i zagadnienia z zajęć zostaną przesłane studentom przez Messengera

Prawa człowieka i system ich ochrony - studia stacjonarne (wykład)

 1. Źródła praw człowieka - Krajowy system źródeł praw człowieka, Międzynarodowy system źródeł praw człowieka
 2. Klasyfikacje praw człowieka

prezentacje z zajęć zostaną przesłane studentom na maila


Etyka prawnicza - studia stacjonarne (ćwiczenia)

 1. Elementy etyki ogólnej
 2. Zawody prawnicze
 3. Przedmiot etyki prawniczej
 4. Zasady etyki prawniczej
  cz. 1 katalog zasad etyki prawniczej i ich znaczenie dla reguł deontologii zawodowej - realizowana na podstawie podręcznika "Etyka prawnicza”, R. Tokarczyka (materiał w dyspozycji studentów)
  cz. 2 zasady informowania o wykonywaniu zawodu oraz pozyskiwania klientów: zadania do opracowania własnego i weryfikacji przez prowadzącego
  a. analiza orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z 22 października 2016 roku 
  b. analiza porównawcza regulacji dotyczących informowania w ramach kodeksów etycznych adwokatury oraz radców prawnych
 5. V. Etyka adwokacka
  a. analiza ogólna postanowień Kodeksu Etyki Adwokackiej
  b. problematyka tajemnicy adwokackiej
 6. VI. Etyka radców prawnych
  a. analiza ogólna postanowień Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 
  b. standardy etyczne a zajęcia niedopuszczalne oraz konflikt interesów

Wszystkie trzy tematy zostaną zrealizowane w sposób następujący: na podstawie tekstu przesłanego w formie mailowej studenci będą zobowiązani do przygotowania krótkiej infografiki lub mapy myśli streszczającej główne myśli i idee w nim zawarte. Ma to na celu wymuszenie zapoznania się z przesłanym tekstem i własne opracowanie go. Zapobiegnie to kopiowaniu treści przygotowanych już wcześniej przez kolegów. Do tekstu zostaną dołączone także dwa pytania, na które będzie należało udzielić krótkiej odpowiedzi. Czas na przygotowanie poszczególnych treści i przesłanie prowadzącemu: 7 dni od daty przesłania maila. Wszystkie przesłane przez studentów pliki z zostaną zarchiwizowane na potrzeby dokumentacji Studenci dysponują już tekstem do zagadnienia pierwszego,: rozdział I z podręcznika R. Tokarczyk, Etyka prawnicza” , Lexis Nexis 2010 Do części II i III odpowiednio zostanie podana kolejna część powołanego podręcznika oraz tekst A. Kojder, Prawo i etyka [w:] O etyce służb społecznych. Praca zbiorowa pod red. Wandy Kaczyńskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 369-384


Prawo autorskie - studia stacjonarne

Termin:12.03, 19.03., 26.03.2020

Tematy poszczególnych wykładów:

 1. Podmioty prawa autorskiego,
 2. Majątkowe i osobiste prawa autorskie
 3. Rodzaje utworów

Postępowanie cywilne - studia stacjonarne

Termin:13.03.2020

Tematy zajęć:

 • kazuistyka: Właściwość sądu, wps oraz wyłączenie sędziego; zadane napisanie glosy do wskazanej uchwały SN i przesłanie do sprawdzenia na ocenę do starosty roku do dnia 20.03.2020 godz. 12
 • wykład: Skutki prawne orzeczeń i rektyfikacja orzeczeń
 • ćwiczenia: Postępowanie odrębne między rodzicami a dziećmi (proszę o rozwiązanie kazusów do dnia 20.03)

Termin:20.03.2020

Tematy zajęć:

 • kazuistyka: Przebieg rozprawy – zapoznanie się z materiałem wideo prezentującym przebieg rozprawy i zadane stworzenie infografiki przedstawiającej przebieg rozprawy i przesłanie do sprawdzenia do starosty roku do 26.03.2020 godz. 12
 • wykład: Zaskarżanie orzeczeń sądowych – uwagi ogólne. Pojęcie środków zaskarżenia. Klasyfikacja środków zaskarżenia. Systemy środków zaskarżenia. Apelacja (cz. 1).
 • ćwiczenia: Postępowanie w sprawach gospodarczych

Termin:27.03.2020

Tematy zajęć:

 • kazuistyka: Postępowanie dowodowe – prezentacja i kazusy; zapoznanie się z 3 różnymi pismami procesowymi i sądowymi (pozew, odpowiedź na pozew, wyrok)
 • wykład: Apelacja (cz. 2).
 • ćwiczenia: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Postępowanie cywilne - studia niestacjonarne

Termin:14.03.2020

Tematy zajęć:

 • wykład: Merytoryczne zakończenie postępowania cywilnego (wyroki). Skutki prawne orzeczeń i rektyfikacja orzeczeń
 • ćwiczenia: Postępowania odrębne – zagadnienia ogólne, Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Postępowanie odrębne między rodzicami a dziećmi

Termin:27.03.2020

Tematy zajęć:

 • wykład: Zaskarżanie orzeczeń sądowych – uwagi ogólne. Pojęcie środków zaskarżenia. Klasyfikacja środków zaskarżenia. Systemy środków zaskarżenia. Apelacja
 • ćwiczenia: Postępowanie w sprawach gospodarczych

Forma realizacji: Wszystkie materiały oraz szczegółowe przekazuję starostom roku drogą mailową w dniu planowych zajęć.


Prawo mediów

 1. Proszę o zapoznanie się z prezentacją,
 2. Proszę o zapoznanie się z rozdz. II pt. Wolność prasy i jej ograniczenia, (J. Sieńczyło - Chlabicz, (red.), Prawo mediów, Wolters Kluwer, Warszawa 2015)
 3. Prezentacja
  04.03.2020 Podstawowe pojęcia z zakresu prawa mediów.
 1. Źródła prawa.
 2. Pojęcie prasy.
 3. Dzienniki i czasopisma.
 4. Materiał prasowy.
 5. Dziennikarz, redaktor, redaktor naczelny, wydawca.
 6. Wymogi dotyczące redaktora naczelnego.
 7. Oznaczanie materiałów prasowych.
 8. Internet a prasa.
  11.03.2020 Wolność prasy i jej ograniczenia.
 1. Źródła prawa.
 2. Pojęcie wolności prasy.
 3. Funkcje prasy.
 4. Podmiot, przedmiot i forma wypowiedzi.
 5. Wypowiedzi prasowe podlegające ochronie.
 6. Wypowiedzi prasowe niepodlegające ochronie.
 7. Ograniczenia wolności prasy.
  18.03.2020 Rozdział III. Rejestracja dzienników i czasopism. Tytuł prasowy i jego ochrona.
 1. Źródła prawa.
 2. Zasady dotyczące rejestracji dziennika lub czasopisma.
 3. Postępowanie w sprawie rejestracji dziennika lub czasopisma.
 4. Wniosek o rejestrację.
 5. Rozstrzygnięcia organu rejestracyjnego.
 6. Postanowienie o wpisie dziennika lub czasopisma do rejestru.
 7. Postanowienie o odmowie rejestracji dziennika lub czasopisma.
 8. Prawo do tytułu prasowego.
 9. Ochrona prawna tytułu prasowego.
 10. Tytuł prasowy jako dobro osobiste.
 11. Tytuł prasowy jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 12. Tytuł prasowy jako znak towarowy.
 13. Ochrona tytułu prasowego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 14. Zawieszenie wydawania dziennika lub czasopisma.
 15. Utrata ważności rejestracji dziennika lub czasopisma.
  25.03.2020 - Rozdział IV. Prawo prasy do informacji publicznej.
 1. Źródła prawa.
 2. Prawo do informacji publicznej w Konstytucji RP.
 3. Pojęcie informacji publicznej.
 4. Zakres podmiotowy prawa do informacji.
 5. Zakres prawa do informacji publicznej.
 6. Prawo do uzyskania informacji publicznej.
 7. Prawo wglądu do dokumentów urzędowych.
 8. Dostęp do posiedzeń organów władzy publicznej.
 9. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.
 10. Sposoby udostępniania informacji publicznych.
 11. Ogłaszanie informacji publicznych w BIP.
 12. Jawność posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej.
 13. Umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych.
 14. Inne sposoby udostępniania informacji publicznej.
 15. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.
 16. Rozstrzygnięcia organów administracji publicznej.
 17. Udostępnienie informacji publicznej - decyzja administracyjna czy czynność materialno-techniczna.
 18. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
 19. Decyzja o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
 20. Środki prawne przysługujące w razie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 1. Proszę o przesłanie mi rozwiązań kazusów do dnia 23 marca 2020 r. W mailach z rozwiązaniem już w tytule maila proszę podać imię i nazwisko oraz nr grupy.Prace wysłane z maili, które w jednoznaczny sposób nie identyfikują autora lub niepodpisane nie będą sprawdzane, a co za tym idzie nie będą brane pod uwagę przy zaliczeniu.
 2. Proszę przy rozwiązywaniu kazusów zapoznać się z następującymi orzeczeniami: uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 grudnia 2008 r., III CZP 126/08, wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CNP 95/09, uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 marca 2016 r., III CZP 4/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 października 2015 r., III AUa 860/15, wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 października 2016 r., II UK 343/15.
 3. Materiał do kazusów obejmuje art. 1-43 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r., tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 498)
 4. Kazusy z dnia 28.02.2020
 5. Kazusy z dnia 29.02.2020
 6. Kazuistyka z dnia 17.04.2020
 7. Wniosek dłużnika 17.04.2020

Postępowanie nieprocesowe z elementami prawa materialnego - kazuistyka (studia niestacjonarne)

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam do rozwiązania kazusy za dzień 29 lutego 2020 r.

 1. Proszę rozwiązać kazusy i wysłać mi do dnia 25 marca 2020 r.
 2. Proszę w tytule maili wpisywać imię i nazwisko oraz oznaczenie grupy. Maile, które nie zostaną w ten sposób oznaczone, nie będą podlegały sprawdzeniu.
 3. Proszę zapoznać się z następującymi orzeczeniami, które będą pomocne przy rozwiązaniu kazusów: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach - I Wydział Cywilny z dnia 28 września 2012 r., I ACa 550/12, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 29 sierpnia 2001 r., IV CKN 1153/00, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2012 r., III CSK 147/11, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 22 marca 2019 r., IV CSK 440/17, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 3 kwietnia 2019 r., II CZ 123/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 1970 r., I CZ 60/70.

Tematyka zajęć, która ma być zrealizowane do końca marca:

 • 14.03.2020 Przepisy ogólne cz. 1 (art. 506-525)
 • 28.03.2020 Przepisy ogólne cz. 1 (art. 506-525)
 1. W załączeniu przesyłam kazusy za dzień 14 marca 2020 r.
 2. Uprzejmie proszę o rozwiązanie tych kazusów i przesłanie mi odpowiedzi do dnia 31 marca 2020 r. (w mailu proszę podać imię i nazwisko oraz grupę - bez tych oznaczeń rozwiązania kazusów nie będą zaliczane).
 3. W celu rozwiązania kazusów proszę o zapoznanie się z następującymi orzeczeniami Sądu Najwyższego: postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 13 września 2018 r., II CZ 41/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 5 października 2018 r., I CZ 90/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 16 listopada 2018 r., I CZ 92/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 22 lutego 2019 r., I CSK 436/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 4 czerwca 2019 r., V CSK 578/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 7 czerwca 2019 r., V CZ 37/19, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 2 lipca 2019 r., V CSK 56/19, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 21 listopada 2012 r., V CSK 514/11, postanowienie SN-Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2005 r., III CK 107/05, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2016 r., I CZ 42/16, uchwała SN - Izba Cywilna (7) z dnia 15 maja 2014 r., III CZP 88/13, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 25 czerwca 2015 r., V CZ 27/15, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 21 marca 2017 r., I CSK 649/16, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 25 stycznia 2019 r., IV CZ 85/18, uchwała SN - Izba Cywilna z dnia 5 kwietnia 1967 r., III CZP 27/67.
 4. Kazusy

Postępowanie nieprocesowe z elementami prawa materialnego - kazuistyka (studia stacjonarne)

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam do rozwiązania kazusy za dzień 4 marca 2020 r.

 1. Proszę rozwiązać kazusy i wysłać mi do dnia 25 marca 2020 r.
 2. Proszę w tytule maili wpisywać imię i nazwisko oraz oznaczenie grupy. Maile, które nie zostaną w ten sposób oznaczone, nie będą podlegały sprawdzeniu.
 3. Proszę zapoznać się z następującymi orzeczeniami, które będą pomocne przy rozwiązaniu kazusów: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach - I Wydział Cywilny z dnia 28 września 2012 r., I ACa 550/12, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 29 sierpnia 2001 r., IV CKN 1153/00, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2012 r., III CSK 147/11, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 22 marca 2019 r., IV CSK 440/17, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 3 kwietnia 2019 r., II CZ 123/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 1970 r., I CZ 60/70.

Tematyka zajęć, która ma być zrealizowane do końca marca:

 • 04.03.2020 Przepisy ogólne cz. 1 (art. 506-525)
 • 18.03.2020 Przepisy ogólne cz. 1 (art. 506-525)
 1. W załączeniu przesyłam kazusy za dzień 18 marca 2020 r.
 2. Uprzejmie proszę o rozwiązanie tych kazusów i przesłanie mi odpowiedzi do dnia 2 kwietnia 2020 r. (w mailu proszę podać imię i nazwisko oraz grupę - bez tych oznaczeń rozwiązania kazusów nie będą zaliczane).
 3. W celu rozwiązania kazusów proszę o zapoznanie się z następującymi orzeczeniami Sądu Najwyższego: postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 13 września 2018 r., II CZ 41/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 5 października 2018 r., I CZ 90/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 16 listopada 2018 r., I CZ 92/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 22 lutego 2019 r., I CSK 436/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 4 czerwca 2019 r., V CSK 578/18, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 7 czerwca 2019 r., V CZ 37/19, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 2 lipca 2019 r., V CSK 56/19, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 21 listopada 2012 r., V CSK 514/11, postanowienie SN-Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2005 r., III CK 107/05, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2016 r., I CZ 42/16, uchwała SN - Izba Cywilna (7) z dnia 15 maja 2014 r., III CZP 88/13, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 25 czerwca 2015 r., V CZ 27/15, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 21 marca 2017 r., I CSK 69/16, postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 25 stycznia 2019 r., IV CZ 85/18, uchwała SN - Izba Cywilna z dnia 5 kwietnia 1967 r., III CZP 27/67.
 4. Kazusy

Postępowanie nieprocesowe - wykład (studia stacjonarne)

Tematyka zajęć: Przepisy ogólne cz. 1 (art. 506-525) – wykład z dni 4 i 18.03.2020

Prawo prywatne międzynarodowe

  Podręcznik prof. Gołaczyńskiego
 • a) rozdz. I Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego
  b) rozdz. II Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
  c) rozdz. III Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego
  d) rozdz. IV Stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego
  e) rozdz. VII Osoby fizyczne, osoby prawne,
  f) rozdz. VIII Czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie,
  g) rozdz. X Prawo rzeczowe,
  h) rozdz. XI Prawo rodzinne i opiekuńcze

lub zamiennie (z podkreśleniem słowa zamienne, ponieważ obydwa podręczniki mają w sumie bardzo podobną treść)

  Podręcznik prof. Pazdana
 • a) Rozdział I Wiadomości wstępne, par. 1 Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego, par. 3 Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
  b) Rozdział II Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego
  c) Rozdział III Oznaczenie i zastosowanie prawa właściwego
  d) Rozdział IV Osoby fizyczne i prawne
  e) Rozdział V Czynności prawne. Przedstawicielstwo. Przedawnienie
  f) Rozdział VII Prawa rzeczowe. Posiadanie. Prawa własności intelektualnej, par. 29 Własność i inne prawa rzeczowe. Posiadanie
  g) Rozdział VIII Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Teksty źródłowe
 • a) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, ( Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432),
  b) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) Nr 593/2008z dnia 17 czerwca 2008 r.w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I),
  c) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 864/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lipca 2007 r.dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II")
  d) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 650/2012z dnia 4 lipca 2012 r.w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowe, (Rozdz. I, Rozdz. III
  Prezentacje ( w załączeniu - prezentacje zostały opracowane na podstawie książek prof. Gołaczyńskiego i prof. Pazdana)

Materiały dydaktyczne:

Prawo prywatne międzynarodowe: Zagadnienia wstępne - 1

Prawo prywatne międzynarodowe: Zagadnienia wstępne - 2

Prawo prywatne międzynarodowe: Wykład 4

Prawo rzeczowe

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych

Prawo właściwe dla zobowiązań umownych

Zaliczenie będzie się składało z części testowej ( 25 pytań jednokrotnego wyboru, mogą się zdarzyć pytania do uzupełnienia), 20 pytań otwartych oraz przepisu z ustawy z 2011 r., w którym należy wskazać elementy normy kolizyjnej.
Podczas zaliczenia można mieć ze sobą wszystkie ww. materiały.

Ochrona własności intelektualnej - Wydział Artystyczny

04.03.2020 Pojęcie utworu, utworu zależnego, zbioru. Wyłączenia. Zakres stosowania ustawy. Słowniczek podstawowych pojęć. (art. 1-7)

prezentacja z wykładu 4 marca 2020

11.03.2020 Podmioty prawa autorskiego – twórcy, współtwórcy, pracownik, pracownik naukowy. Publikacja pracy dyplomowej. Treść prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe, (art. 8-22)

18.03.2020 Dozwolony użytek chronionych utworów. Dozwolony użytek na rzecz beneficjentów. Zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne. Dozwolony użytek utworów osieroconych. Niektóre sposoby korzystania z utworów nieodstępnych w obrocie handlowym. Czas trwania autorskich praw majątkowych, (art. 23-40)

25.03.2020 Przejście autorskich praw majątkowych, (art. 41-68)

Ochrona własności intelektualnej - Bezpieczeństwo narodowe

11.03.2020 Pojęcie utworu, utworu zależnego, zbioru. Wyłączenia. Zakres stosowania ustawy. Słowniczek podstawowych pojęć. (art. 1-7)

prezentacja z wykładu, 11.03.2020

25.03.2020 Podmioty prawa autorskiego – twórcy, współtwórcy, pracownik, pracownik naukowy. Publikacja pracy dyplomowej. Treść prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe, (art. 8-22)


Prawo karne - kazuistyka

 • Kazusy należy opracować samodzielnie w programie Word według zaleceń metodycznych. Rozwiązania kazusów należy przesyłać ma mój adres mailowy. Niżej podane kazusy są na dwa "zjazdy" - 15 marca i 29 marca.

Lista kazusów: kazus nr/ strona

 • 2/ 43
 • 4/45
 • 6/46-47
 • 1/56
 • 6/61

zajęcia 29 marca

 • 10/65
 • 12/67
 • 14/68-69
 • 16/70
 • 18/72

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne


Obejmuje program, który powinien być zrealizowany do końca marca br

Postępowanie karne I - wykład (studia niestacjonarne)

 • Naczelne zasady procesu karnego
 • Uczestnicy procesu karnego - sąd, pokrzywdzony, oskarżyciele

Postępowanie karne I - wykład (studia niestacjonarne)

Prezentacja -wykład 2 Postępowanie karne

Postępowanie karne I - ćwiczenia (studia stacjonarne)

 • Naczelne zasady procesu karnego
 • Uczestnicy procesu karnego - sąd, pokrzywdzony, oskarżyciele

Prezentacja -wykład 3 Postępowanie karne

Prezentacja -wykład 4 Postępowanie karne

Orzecznictwo -wykład 4

Prezentacja -wykład 5

Prezentacja -wykład 6

Prezentacja -wykład 7

Prezentacja -wykład 8

Prezentacja -wykład 9


1. Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej 2. Przygotowanie do aplikacji sędziowskiej


Prawo Karne - wykład

Wszystkie wykłady będą się od jutra (studia zaoczne) odbywać zgodnie z planem on line na platformie Zoom. Proszę o zainstalowanie na swoich komputerach bezpłatnej aplikacji Zoom. Numer do zalogowania to:2684555583 (hasło 8hBs9N)


Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej III

Zajęcia zaplanowane na dzień 16.03.2020 r.

 1. ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 2. rozwiązywanie testu i kazusów
 3. praca domowa-przygotowanie skargi do WSA na bazie przedstawionego stanu faktycznego

Zajęcia zaplanowane na dzień 23.03.2020 r.

 1. ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 2. rozwiązywanie testu i kazusów

Zajęcia zaplanowane na dzień 30.03.2020 r.

 1. ustawa – postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 2. rozwiązywanie testu i kazusów

Materiały do zajęć wysłane zostaną na adresy e-mail dostępne w Systemie Dziekanat. Studenci zostaną zobowiązani do odesłania we wskazanych terminach przekazanych zadań.


Wykłady i ćwiczenia z Prawa gospodarczego publicznego i ochrony konkurencji, a także z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego II prowadzone on-line (Discord) według planu zajęć dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - studia niestacjonarne

Zajęcia zaplanowane na dzień 29.03.2020 r.

 • Test: ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - studia stacjonarne

Zajęcia zaplanowane na dzień 19.03.2020 r.

  Test:
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

Zajęcia zaplanowane na dzień 24.03.2020 r.

  Test:
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 • ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Zajęcia zaplanowane na dzień 26.03.2020 r.

  Test:
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • ustawa 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - (wykład) studia niestacjonarne

Zajęcia zaplanowane na dzień 29.03.2020 r.

 • Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej

Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - (ćwiczenia) studia stacjonarne

Zajęcia zaplanowane na dzień 20.03.2020 r.

 • Znaczenie pojęcia „interes publiczny” w prawie gospodarczym publicznym

Zajęcia zaplanowane na dzień 27.03.2020 r.

 • Zasady rejestracji przedsiębiorców w CEIDG

Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka - (ćwiczenia) studia stacjonarne

Zajęcia zaplanowane na dzień 20.03.2020 r.

  Rozwiązywanie kazusów. Tematy:
 • Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy.
 • Pojęcie działalności gospodarczej.

Zajęcia zaplanowane na dzień 27.03.2020 r.

  Rozwiązywanie kazusów. Tematy:
 • Zasady rejestracji przedsiębiorców w CEIDG

Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - (wykład) studia stacjonarne

Zajęcia zaplanowane na dzień 20.03.2020 r.

 • Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy. Pojęcie działalności gospodarczej

Zajęcia zaplanowane na dzień 27.03.2020 r.

 • Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej

Przygotowanie do aplikacji notarialnej III - studia niestacjonarne

Zajęcia zaplanowane na dzień 29.03.2020 r.

  Test:
 • ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przygotowanie do aplikacji notarialnej III - studia stacjonarne

Zajęcia zaplanowane na dzień 20.03.2020 r.

  Test:
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Zajęcia zaplanowane na dzień 27.03.2020 r.

  Test:
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Prowadzący pozostaje w stałym kontakcie ze studentami z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji na odległość: e-mail, telefon, Messenger. Materiały do zajęć wysyłane są na adresy e-mail dostępne Systemie Dziekanat. Studenci zostaną zobowiązani do odesłania we wskazanych terminach przekazanych zadań.


Prawa człowieka i systemy ich ochrony - wykład (studia niestacjonarne)

Do każdych zajęć kazusy do rozwiązania na podstawie przesłanych materiałów;

Zajęcia zaplanowane na dzień 29.03.2020 r.

 • Zasada godności, zasada równości, zasada wolności – orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Prawa człowieka i systemy ich ochrony - ćwiczenia (studia stacjonarne)

Zajęcia zaplanowane na dzień 17.03.2020 r.

 • Źródła i klasyfikacja praw człowieka

Zajęcia zaplanowane na dzień 24.03.2020 r.

 • Zasada godności, zasada równości, zasada wolności

Zajęcia zaplanowane na dzień 31.03.2020 r.

 • Ograniczanie praw i wolności

Przygotowanie do aplikacji komorniczej III

omówienie zadania domowego – projektu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - mail

Zajęcia zaplanowane na dzień 23.03.2020 r.

  test:
 • dla aplikacji komorniczej będzie bazował na ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne – i prawo o stowarzyszeniach

Zajęcia zaplanowane na dzień 30.03.2020 r.

  test:
 • dla aplikacji komorniczej będzie bazował na ustawie – Ordynacja Podatkowa

Przygotowanie do aplikacji sędziowskiej III

omówienie zadania domowego – projektu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - mail

Zajęcia zaplanowane na dzień 23.03.2020 r.

  test:
 • dla aplikacji sędziowskiej będzie bazował na ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne – i prawo o stowarzyszeniach

Zajęcia zaplanowane na dzień 30.03.2020 r.

  test:
 • dla aplikacji sędziowskiej będzie bazował na ustawie – Ordynacja Podatkowa

Materiały do zajęć przesłane przez e-mail (do wszystkich pozycji)


PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE – WYKŁAD (RÓŻNICE PROGRAMOWE). STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE.
SEMINARIA MAGISTERSKIE I DYPLOMOWE. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
KONSULTACJE. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Zajęcia odbędą przy użyciu platformy dicord wg planu dla dra Rafała Bucholskiego

Wtorek

 • 09:15 10:45 Tworzenie aktów prawa miejscowego K 11ADM-AS-SD D//
 • 11:00 12:30 Postępowanie sądowo-administracyjne W 11ADM-AS-SD D//
 • 13:15 14:45 Prawo procedur podatkowych W 21ADM-SP D//
 • 15:00 16:30 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II W 31PR-SM 32PR-SM 33PR-SM D//
 • 16:45 18:15 Prawo administracyjne - kazuistyka Ć 21PR-SM 22PR-SM 23PR-SM 24PR-SM D//

Niedziela

 • 16:55 19:10 Prawo procedur podatkowych W 21ADM-NP 22ADM-NP 29-03-2020 ewentualnie do odwołania 26-04-2020; 10-05-2020; 07-06-2020; 21-06-2020; //

Link do serwera dla uczestników zajęć: https://discord.gg/bmAEygZ

Natomiast kanał na którym zajęcia będą się odbywać to nazwa przedmiotu. Dodatkowo wszelkie materiały do samodzielnego opracowania będą umieszczane dla poszczególnych grup na ogólnym kanale tekstowym na platformie discord.

Terminy zajęć z dnia 17.03.2020 roku zostaną ustalone i podane do wiadomości w późniejszym czasie.


Prawo cywilne cz. 1 I - ĆWICZENIA stacjonarne

Termin: 13.03.2020, 20.03.2020 r. i przyszłe w razie potrzeby

Tematy zajęć: Tematy zajęć zgodnie z obowiązującym syllabusem dla kierunku prawo.

Forma realizacji: Materiały dydaktyczne udostępniane starostom grup za elektronicznym potwierdzeniem przyjęcia + komentarz w formie pliku audio/audiovideo.

Zdolność do czynności prawnych

Dobra osobiste

Przedmioty stosunków cywilnoprawnych

Ochrona własności intelektualnej - WYKŁADY (wychowanie fizyczne - dzienne + stacjonarne, logistyka stacjonarne)

wykład w formie audio/audiovideo udostępniony do wyłącznego użytku studentów


Prawo w praktyce pielęgniarskiej

Przedmiot: "Prawo w praktyce pielęgniarskiej" 1PIEL-SD 19/20. Wszystkie materiały, które miały być przedmiotem wykładu oraz ćwiczeń, przesłano drogą elektroniczą starościnie grupy oraz dodatkowo na skrzynkę pocztową, która stanowi platformę kontaktową dla studentów tego roku.


Postępowanie cywilne-kazuistyka - (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Tematyka zajęć: konstrukcja pozwu, odpowiedzi na pozew, wymogi dotyczące pism procesowych oraz konstrukcja uzasadnienia wyroku

Forma realizacji: Szczegółowe informacje i materiały zostaną przekazane studentom drogą mailową.


Prawo cywilne cz. 1 ,Ochrona własności intelektualnej, Prawo własności intelektualnej, Prawo cywilne - (studia niestacjonarne)

Tematyka zajęć: Prawo cywilne – podmioty prawa cywilnego. Własność intelektualna – rodzaje praw i charakterystyka.

Forma realizacji: Youtube Studio – transmisja na żywo +nagranie + materiały w formacie MIND Mapping


Historia prawa polskiego (studia stacjonarne)

Termin: wg planu zajęć

Tematyka zajęć:
1. Deklaracja Ideowa PZPR z dnia 15 grudnia 1948 r. – charakterystyka głównych założeń „demokracji ludowej”
2. Komunistyczna dyktatura w ZSRR i w Polsce – podobieństwa i różnice
3. Główne etapy wprowadzania komunistycznej dyktatury w Polsce, w latach 1944 – 1947
4. Okoliczności ogłoszenia Manifestu PKWN w 1944 r. i jego znaczenie
5. Ustrój polityczny państwa według Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej ludowej
6. Ustrój gospodarczy państwa według Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Forma realizacji: Prezentacja

Historia prawa polskiego (studia niestacjonarne)

Termin: wg planu zajęć

Tematyka zajęć:
1.Komunistyczna dyktatura w ZSRR i w Polsce – podobieństwa i różnice
2.Główne etapy wprowadzania komunistycznej dyktatury w Polsce, w latach 1944 - 1947

Forma realizacji: Prezentacja

Historia doktryn politycznych i prawnych (studia stacjonarne)

Termin: wg planu zajęć

Tematyka zajęć:
1. Główne czynniki wpływające na rozwój myśli politycznej i prawnej w Europie, w XX w.
2. Wpływ filozofii Georga Wilhelma Hegla (1770 – 1831) na doktryny polityczno – prawne w Europie w XIX i XX w.
3. Wpływ filozofii Augusta Comte (1798 – 1857) na myśl polityczną w Europie w XIX i XX w.
4. Wpływ filozofii Johna Stuarta Milla (1806 – 1873) na doktryny polityczno – prawne w Europie w XIX i XX w.
5. Wpływ filozofii Friedricha Nietzsche (1844 – 1900) na doktryny polityczno – prawne w Europie w XX wieku
6. Wpływ filozofii Św. Tomasza z Akwinu (1224 – 1274) na myśl polityczno - prawną w Europie w XIX i XX w.
7. Rozwój tendencji nacjonalistycznych w Europie w XIX i XX w. Czołowi teoretycy
8. Czołowi teoretycy nacjonalizmu niemieckiego w XIX i XX w.

Forma realizacji: Prezentacja

Historia doktryn politycznych i prawnych (studia niestacjonarne)

Termin: wg planu zajęć

Tematyka zajęć:
1. Wpływ filozofii Georga Wilhelma Hegla (1770 – 1831) na doktryny polityczno – prawne w Europie w XIX i XX w.
2. Wpływ filozofii Augusta Comte (1798 – 1857) na myśl polityczną w Europie w XIX i XX w.
3. Wpływ filozofii Johna Stuarta Milla (1806 – 1873) na doktryny polityczno – prawne w Europie w XIX i XX w.
4. Wpływ filozofii Friedricha Nietzsche (1844 – 1900) na doktryny polityczno – prawne w Europie w XX w.
5. Wpływ filozofii Św. Tomasza z Akwinu (1224 – 1274) na myśl polityczno – prawną w Europie w XIX i XX w.
6 .Rozwój tendencji nacjonalistycznych w Europie w XIX i XX w. Czołowi teoretycy
7. Czołowi teoretycy nacjonalizmu niemieckiego w XIX i XX w.

Forma realizacji: Prezentacja

Seminarium magisterskie (studia stacjonarne i niestaconarne)

Proszę słuchaczy o przysyłanie przygotowanych rozdziałów prac magisterskich na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Po sprawdzeniu teksty zostaną odesłane z uwagami.


Instytucje i prawo Unii Europejskiej

Materiały dla studentów:
M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, s. 35-39, s. 107-181; s. 225-270 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64518/Zasada_pierwszenstwa_prawa_Unii_Europejskiej.pdf

B. Pawłowski (red.) Prawo europejskie w pracach parlamentarnych, s. 41-53; s. 89-101 http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/6BB5C3C02BEE985AC125794400514D6C/$file/Prawo%20europejskie%20w%20pracach%20parlamentarnych.pdf

Prawo UE i jego stosowanie https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_pl

Przygotowywanie projektów aktów prawnych UE https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_pl

Forma realizacji: wskazane linki zawierają materiały do opanowania przez studentów.

Prawo Unii Europejskiej II

Materiały dla studentów:
M. Banaszak, Traktat Lizboński a wspólnotowe, wartości europejskie http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_17/c/8698-13177.pdf

D. Byrska, K. Gawkowski, D. Liszkowska, Unia Europejska. Geneza, funkcjonowanie, wyzwania. , s. 7-74 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13061/Unia_Europejska_1p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, s. 35-39; s. 107-181; s. 225-270 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64518/Zasada_pierwszenstwa_prawa_Unii_Europejskiej.pdf

K. Majchrzak, Prawo zwyczajowe jako źródło prawa Unii Europejskiej https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/63632/16_Kamila_Majchrzak.pdf B. Pawłowski (red.) Prawo europejskie w pracach parlamentarnych, s. 9-53; 89-101 http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/6BB5C3C02BEE985AC125794400514D6C/$file/Prawo%20europejskie%20w%20pracach%20parlamentarnych.pdf

Historia Unii Europejskiej https://europa.eu/european-union/about-eu/history_pl

Instytucje i organy UE https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_pl

Prawo UE https://europa.eu/european-union/law_pl

Jednolity rynek wewnętrzny https://europa.eu/european-union/topics/single-market_pl

Obywatelstwo UE https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-citizenship_pl

Konkurencja https://europa.eu/european-union/topics/competition_pl

Forma realizacji: wskazane linki zawierają materiały do opanowania przez studentów.


Język angielski II, Język angielski IV (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Tematy zajęć zgodnie z obowiązującym syllabusem dla kierunku prawo i administracja, kontynuacja programu przewidzianego dla semestru letniego dla tych kierunków

Forma realizacji: zajęcia zdalne na Platformie Discord

Informacje szczegółowe dotyczące zadań oraz ich przygotowania i sprawdzenia będą przekazywane studentom podczas zajęć na Platformie Kontakt telefoniczny z prowadzącym - w przypadku pytań dodatkowych oraz bieżących trudności lub problemów z nauką


Język niemiecki II, Język niemiecki IV (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Tematyka zajęć zgodna z sylabusem dla poszczególnych lat i kierunków zajęć

Forma realizacji: zajęcia zdalne na Platformie Discord

Informacje szczegółowe dotyczące zadań oraz ich przygotowania i sprawdzenia będą przekazywane studentom podczas zajęć na Platformie Kontakt telefoniczny z prowadzącym - w przypadku pytań dodatkowych oraz bieżących trudności lub problemów z nauką


Zarys prawa pracy- Administracja - studia stacjonarne i niestacjonarne.

Wszystkie materiały dydaktyczne przekazuję na adresy mailowe wskazane przez starostów z elektronicznym potwierdzeniem otrzymania korespondencji

Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych- Psychologia IV rok - studia stacjonarne i niestacjonarne.

Wszystkie materiały dydaktyczne przekazuję na adresy mailowe wskazane przez starostów z elektronicznym potwierdzeniem otrzymania korespondencji.

Prawo medyczne - Pielęgniarstwo ! PIEL-SP 19/20.

Wszystkie materiały dydaktyczne przekazuję na adresy mailowe wskazane przez starostów z elektronicznym potwierdzeniem otrzymania korespondencji.


W związku z przejściem na nauczenie online osoby, które mają ze mną zajęcia „Przygotowanie do aplikacji adwokackiej” proszę o rejestrację na stronę http://www.przygodowanieadw2020.4ra.pl

Na powyższej stronie zajdzie wszystkie informacje na temat zajęć oraz ich zaliczenia. Przy logowaniu proszę użyć swojego imienia i nazwiska (jako nazwy użytkownika).


Przedmiot:

 1. Prawo administracyjne II
 2. Ogólne prawo administracyjne
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych

Tematy zajęć:
PRAWO stacjonarne

 1. Problematyka zakładu administracyjnego na przykładzie szkoły wyższej;
 2. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska;
 3. Rozwiązywanie kazusów.

Tematy zajęć:
ADMINISTRACJA stacjonarne

 1. Administracja- wykład- pojęcie prawa administracyjnego, pojęcie administracji publicznej-
 2. Administracja: ćwiczenia- rozwiązywanie kazusów, przygotowanie prezentacji przez studentów

Tematy zajęć:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (WEiZ)- wykład- 19.03. 2020: „Pojęcie i rodzaje imprez masowych”.

Forma realizacji: Przesłanie materiałów do samodzielnego zapoznania drogą mailową do starostów grup oraz kontakt telefoniczny.


Zasady ustroju politycznego państwa

Termin: zgodnie z planem zajęć

Tematy zajęć:

 1. Zasada władzy zwierzchniej narodu;
 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego;
 3. Zasada łączenia przedstawicielskich i bezpośrednich form sprawowania władzy przez naród;
 4. Zasada podziału władzy i równowagi władzy;
 5. Zasada pluralizmu politycznego;
 6. Zasada uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy politycznej.

Forma realizacji: Prezentacja do każdego wskazanego wyżej tematu przesyłana sukcesywnie do zamieszczenia na stronie WPiA w zakładce „Materiały dydaktyczne” dla studentów.

Przedmiot ogólnouczelniany – O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego

Tematy zajęć:

 1. Charakter prawa i wymiaru sprawiedliwości w starożytności;
 2. Demokracja i prawo – europejskie dziedzictwo;
 3. Tradycje prawne Indii i Chin;
 4. Instytucja kata – zadania, przeobrażenia, znaczenie;
 5. Historyczna ewolucja kar cielesnych;
 6. Uwięzienie, jako podstawowy wyznacznik nowoczesnego – europejskiego systemu karnego;
 7. Tortury, jako część procesu sądowego;
 8. .Ewolucja znaczenia i form kary śmierci;
 9. Zbrodnie wojenne i ich konsekwencje;
 10. Czystki etniczne, jako forma eksterminacji narodowości.

Forma realizacji: Prezentacje na stronie Wydziału Prawa i Administracji.


Ustrój i zadania samorządu terytorialnego - studia stacjonarne (wykład)

Tematy zajęć:

 1. Problematyka podmiotów „szczególnych” w ramach struktury samorządu terytorialnego; gminy uzdrowiskowe, miasta na prawach powiatu, Warszawa, metropolie.
 2. Wspólnota samorządowa – ujęcie prawne i jego konsekwencje w praktyce samorządowej na tle orzecznictwa sądowoadministracyjnego

Forma realizacji: materiały dydaktyczne wysyłane są na maila grupy lub do osób wyznaczonych w grupie, w przypadku ćwiczeń studenci są także zobowiązani do odsyłania prac pisemnych w ustalonych terminach

Prawo parlamentarne - studia stacjonarne (wykład)

Tematy zajęć:

  Parlamentaryzm w Polsce – rys historyczny
 1. okres I Rzeczpospolitej
 2. okres zaborów
 3. okres II Rzeczpospolitej (Sejm Ustawodawczy)
 4. okres powojenny- PRL
 5. okres przemian, transformacji ustrojowej
 6. kształt współczesny.

Forma realizacji: materiały dydaktyczne wysyłane są na maila grupy lub do osób wyznaczonych w grupie, w przypadku ćwiczeń studenci są także zobowiązani do odsyłania prac pisemnych w ustalonych terminach

Prawo parlamentarne - studia stacjonarne (ćwiczenia)

Tematy zajęć:

 1. Parlamentaryzm w Polsce – rys historyczny i jego aktualne reminiscencje.
 2. Zasady naczelne RP i ich wpływ na kształt współczesnego polskiego parlamentaryzmu: zasada suwerenności Narodu, demokracji przedstawicielskiej (fikcja prawna reprezentacji), trójpodziału władzy, demokratycznego państwa prawnego.

Forma realizacji: materiały dydaktyczne wysyłane są na maila grupy lub do osób wyznaczonych w grupie, w przypadku ćwiczeń studenci są także zobowiązani do odsyłania prac pisemnych w ustalonych terminach

Prawo konstytucyjne II - studia niestacjonarne (wykład)

Tematy zajęć:

 1. Demokracja i demokratyczne sposoby podejmowania decyzji: głosowanie, losowanie, problematyka większości.
 2. Prawna regulacja partii politycznych, pluralizm.

Forma realizacji: materiały dydaktyczne wysyłane są na maila grupy lub do osób wyznaczonych w grupie, w przypadku ćwiczeń studenci są także zobowiązani do odsyłania prac pisemnych w ustalonych terminach

Prawo konstytucyjne II - studia niestacjonarne (ćwiczenia)

Tematy zajęć:

 1. Demokracja bezpośrednia i jej instytucje.
 2. Demokracja bezpośrednia w Polsce na poziomie ogólnokrajowym i na poziomie samorządu terytorialnego, obowiązujące regulacje.

Forma realizacji: materiały dydaktyczne wysyłane są na maila grupy lub do osób wyznaczonych w grupie, w przypadku ćwiczeń studenci są także zobowiązani do odsyłania prac pisemnych w ustalonych terminach

Ustrój i zadania samorządu terytorialnego - studia niestacjonarne (wykład)

Tematy zajęć:

 1. Problematyka podmiotów „szczególnych” w ramach struktury samorządu terytorialnego; gminy uzdrowiskowe, miasta na prawach powiatu, Warszawa, metropolie.
 2. Wspólnota samorządowa – ujęcie prawne i jego konsekwencje w praktyce samorządowej na tle orzecznictwa sądowoadministracyjnego

Forma realizacji: materiały dydaktyczne wysyłane są na maila grupy lub do osób wyznaczonych w grupie, w przypadku ćwiczeń studenci są także zobowiązani do odsyłania prac pisemnych w ustalonych terminach

Prawo parlamentarne - studia niestacjonarne (wykład)

Tematy zajęć:

  Parlamentaryzm w Polsce – rys historyczny
 1. okres I Rzeczpospolitej
 2. okres zaborów
 3. okres II Rzeczpospolitej (Sejm Ustawodawczy)
 4. okres powojenny- PRL
 5. okres przemian, transformacji ustrojowej
 6. kształt współczesny.

Forma realizacji: materiały dydaktyczne wysyłane są na maila grupy lub do osób wyznaczonych w grupie, w przypadku ćwiczeń studenci są także zobowiązani do odsyłania prac pisemnych w ustalonych terminach

Prawo parlamentarne - studia niestacjonarne (ćwiczenia)

Tematy zajęć:

 1. Parlamentaryzm w Polsce – rys historyczny i jego aktualne reminiscencje.
 2. Zasady naczelne RP i ich wpływ na kształt współczesnego polskiego parlamentaryzmu: zasada suwerenności Narodu, demokracji przedstawicielskiej (fikcja prawna reprezentacji), trójpodziału władzy, demokratycznego państwa prawnego.

Forma realizacji: materiały dydaktyczne wysyłane są na maila grupy lub do osób wyznaczonych w grupie, w przypadku ćwiczeń studenci są także zobowiązani do odsyłania prac pisemnych w ustalonych terminach


Doktryny polityczno-prawne (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Termin: zajęcia zaplanowane do końca marca i kolejne na wypadek wydłużenia okresu zawieszenia zajęć

Tematy zajęć:

Doktryny polityczno-prawne od starożytności do czasów współczesnych 

Forma realizacji: Przesłanie materiałów do samodzielnego zapoznania drogą mailową do starostów grup oraz kontakt telefoniczny


Przygotowanie do aplikacji radcowskiej - studia stacjonarne

Termin: zajęcia zaplanowane na 26.03.2020

Tematy zajęć:

 1. Ustawa z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 30.08.2002 roku prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi,
 3. Ustawa z dnia 25.07.2002 roku prawo o ustroju sądów administracyjnych,

Forma realizacji: Studenci zobowiązani są samodzielnie do przyswojenia w/w materiału – test zostanie przeprowadzony na pierwszym terminie po wznowieniu zajęć na Wydziale. Studenci na podstawie w/w przepisów i przedstawionych im casusów sporządzają w domu i przesyłają do mnie emailem:
a) wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego i odwołanie od decyzji administracyjnej
b) Projekt skargi na decyzję administracyjną do sądu administracyjnego;
c) Projekt skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
d) Opinię prawną

Organizacja i prawo w oświacie - studia stacjonarne i niestacjonarne

Termin: zajęcia zaplanowane na 28.03.2020 i 25.04.2020

Tematy zajęć: Źródła prawa oświatowego – pojęcie i rodzaje prawa, pojęcie i podział źródeł prawa, pojęcie prawa oświatowego, Konstytucja RP, Ustawa o systemie oświaty, ustawa- karta nauczyciela, inne źródła: rozporządzenie, prawo wewnątrzszkolne,

Forma realizacji: Studenci dostaną ode mnie na e -mail wyciąg z opracowanych zagadnień i na tej podstawie zobowiązani będą do samodzielnego przyswojenia w/w materiału – test z materiału zostanie przeprowadzony na pierwszym terminie po wznowieniu zajęć na Wydziale. Studenci na podstawie w/w materiałów zobowiązani będą do sporządzenia własnych, krótkich referatów i przesłania mi ich na adres email do zaliczenia

Publiczne służby zatrudniania - studia niestacjonarne

Termin: zajęcia zaplanowane na 28.03.2020

Tematy zajęć: Publiczne służby zatrudnienia – zarys historyczny, struktura organizacyjna i sposób finansowania

Forma realizacji: Studenci dostaną ode mnie na e -mail wyciąg z opracowanych zagadnień i na tej podstawie zobowiązani będą do samodzielnego przyswojenia w/w materiału – test z materiału zostanie przeprowadzony na pierwszym terminie po wznowieniu zajęć na Wydziale. Studenci na podstawie w/w materiałów zobowiązani będą do sporządzenia własnych, krótkich referatów i przesłania mi ich na adres email do zaliczenia.

Prawo Cywilne - studia stacjonarne

Termin: zajęcia zaplanowane na 26.03.2020

Tematy zajęć: Ustawa z dnia 23.04.1964 ze zm. Kodeks Cywilny art. od 8 do 43 kc, zagadnienia: pojęcie osoby fizycznej, pojęcie osoby prawnej, miejsce zamieszkania i uznanie za zmarłego, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnej, ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe

Forma realizacji: Studenci dostaną ode mnie na e -mail wyciąg z przepisów, opracowane zagadnienia i na tej podstawie zobowiązani będą do samodzielnego przyswojenia w/w materiału – test z materiału zostanie przeprowadzony na pierwszym terminie po wznowieniu zajęć na Wydziale, Studenci na podstawie w/w przepisów zobowiązani będą do sporządzenia własnych, krótkich referatów i przesłania mi ich na adres email do zaliczenia.


Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej /wykład - studia stacjonarne i niestacjonarne

Tematy zajęć: Rys historyczny oraz etapy rozszerzania Unii Europejskiej.Polityki Unii Europejskiej

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej /ćwiczenia - studia stacjonarne i niestacjonarne

Tematy zajęć: 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.


Prawo handlowe - kazuistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Tematy zajęć:

 • Krok I Ćwiczenia z języka prawniczego
 • Krok II Ćwiczenia z umów gospodarczych
 • Krok III Ćwiczenia z metodologii rozwiązywania kazusów z umów gospodarczych
 • Krok IV Sprawdzenie wiedzy i umiejętności z rozwiązywania kazusów z umów gospodarczych

Prawo handlowe - wykład/kazuistyka (studia stacjonarne)

Tematy zajęć:

  Wykład
 • Wiadomości wprowadzające do umów gospodarczych – repetytorium wiedzy z Parwa Zobowiązań
 • Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i działalność gospodarcza na gruncie KC i innych ustaw
  Kazuistyka
 • Krok I Ćwiczenia z języka prawniczego
 • Krok II Ćwiczenia z umów gospodarczych
 • Krok III Ćwiczenia z metodologii rozwiązywania kazusów z umów gospodarczych
 • Krok IV Sprawdzenie wiedzy i umiejętności z rozwiązywania kazusów z umów gospodarczych

Prawo własności intelektualnej - wykład/ćwiczenia (studia stacjonarne)

Tematy zajęć:

  Wykład
 • Wiadomości wprowadzające: Źródła prawa i wiedzy o prawie wł.intelektualnej
 • Wiadomości wprowadzające: Zasady wykładni parwa wł. intelektualnej
  Ćwiczenia
 • Krok I Przegląd źródeł prawa wł. przemysłowej
 • Krok II Zapoznanie ze strukturą ustawy Prawo autorskie i pokrewne
 • Krok III Przegląd podstawowych instytucji prawa autorskiego

Prawo handlowe - wykład (studia niestacjonarne)

Tematy zajęć:

  Wykład
 • Problematyka i zakres języka prawniczego w prawie handlowyym
 • Problematyka umów gospodarczych
 • Sprawdzenie wiedzy i umiejętności z rozwiązywania kazusów z umów gospodarczych.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - wykład (studia niestacjonarne)

Tematy zajęć:

  Wykład
 • Cele prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Źródła prawa i wiedzy o prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Przegląd literatury i orzecznictwa
 • Wykładnia prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Postępowanie administracyjne – kazuistyka (studia niestacjonarne

Termin: 15.03.2020, 29.03.2020

Tematy zajęć: Doręczenia . Przywrócenie terminu

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – ćwiczenia (studia niestacjonarne)

Termin: 15.03.2020, 29.03.2020

Tematy zajęć: Symulacja rozprawy administracyjnej (ograniczenia w przeprowadzeniu dowodów). Sporządzenie decyzji administracyjnej .

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – ćwiczenia (studia stacjonarne)

Termin: 12.03.2020, 19.03.2020

Tematy zajęć:Symulacja przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Sporządzenie decyzji administracyjnej.

Postępowanie sądowoadministracyjne – kazuistyka (studia stacjonarne)

Termin: 12.03.2020, 19.03.2020

Tematy zajęć:Tryb wnoszenia skargi (przebieg postępowania). Odrzucenie skargi do WSA

Postępowanie administracyjne – kazuistyka (studia stacjonarne)

Termin: 12.03.2020, 19.03.2020

Tematy zajęć:Doręczenia . Przywrócenie terminu


Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Materiały dydaktyczne - wykład (23.03.2020)

Materiały dydaktyczne - wykład (06.04.2020)

Zajęcia w dniu 04.05.2020 wg planu

https://us04web.zoom.us/j/78242533151?pwd=WEtYK2ZoSXhlL2JvOWloYTRyZ25hUT09

Meeting ID: 782 4253 3151
Password: 0nR6nj


Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją przesłaną przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na UZ w sprawie realizacji przedmiotu "Wychowanie Fizyczne" w semestrze letnim 2019/2020 uprzejmie informuję, że częściowo będzie się on odbywał w formie zdalnej, a częściowo w postaci zajęć praktycznych, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć. Zajęcia praktyczne będą realizowane dzięki udostępnieniu studentom obiektów sportowych Uniwersytetu Zielonogórskiego w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w dni wolne od zajęć obligatoryjnych, a także w formie zajęć wielogodzinnych np. w postaci dłuższej wycieczki nordic walking albo spływu kajakowego itp .

Z uwagi na obawę dużego obciążenia po powrocie do tradycyjnego trybu realizacji zajęć, przewiduje się, że co najmniej 30 % zaplanowanych godzin z tego przedmiotu będzie realizowanych w formie kształcenia zdalnego poprzez stronę SWFiS: http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php, gdzie zostanie utworzona zakładka „Kształcenie zdalne”, w której zamieszczane będą materiały dydaktyczne pozwalające na zrealizowanie zakładanych efektów uczenia się.

O kolejnych ustaleniach będą Państwo informowani na bieżąco.


Służby ochrony środowiska

Wykład (System ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce oraz jego główne składniki, Podstawy prawne funkcjonowania służb ochrony przyrody i ochrony środowiska)

Wykład-Przegląd Aktów prawnych z zakresu Ochrony Środowiska

Ćwiczenia (Organizacja systemu na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, działalność WIOŚ, Służby ochrony przyrody)

Służby, inspekcje i straże

Wykład (Uwarunkowania pozycji prawnoustrojowej służb, inspekcji i straży, Istota służb, inspekcji i straży)

Ćwiczenia (Służby, inspekcje i straże w układzie resortowym – omówienie, Służby, inspekcje i straże w układzie terytorialnym - omówienie)


Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć na platformie Discord


Podstawy psychologii

Wykład 2

Wykład 3