Wydarzenia

Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego został zaproszony do udziału w III konferencji międzynarodowej „Współczesne wyzwania prawa administracyjnego w perspektywie interdyscyplinarnej”.

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga był aktywnym uczestnikiem Lubuskiego Forum Edukacyjnego pt. „Oświata w dobie pandemii”, zorganizowanego w ramach Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej „Lubuskie 2020”.

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestniczył w zorganizowanej on-line konferencji „Wartości konstytucyjne jako podstawa prawna konsolidacji społeczeństwa w przezwyciężaniu globalnych wyzwań, zorganizowanej w ramach obchodów 25 - lecia uchwalenia Konstytucji Republiki Kazachstanu.

Хаб. доктор Анджей Биштыга, проф. Зеленогурского университета и хаб. доктор Иван Панкевич, проф. кафедры конституционного, европейского и международного публичного права Института правовых наук ЗУ, были приглашены к участию в организованной в режиме онлайн международной конференции «Проблемы трансформации конституционных финансовых принципов и материальных оснований местного самоуправления в условиях децентрализации публичной власти в Украине.»

Professor of the University of Zielona Góra, dr hab Andrzej Bisztyga, referent at the Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions.