Wydarzenia

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestniczył w konferencji „Energetyka i cyberbezpieczeństwo wobec uwarunkowań XXI wieku”, zorganizowanej w nowoczesnym obiekcie i siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w dniach 14-15 listopada 2022 r. Wystąpienie prof. Andrzeja Bisztygi było poświęcone konstytucjonalizacji pojęcia bezpieczeństwa energetycznego.

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Izabela Gawłowicz, zatrudniona w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego z dniem 1 listopada 2022 r. została zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Bisztyga oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Stanisławski wzięli aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Budowa nowego Kazachstanu: prawno-polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturalne podstawy”.

W dniach od 26 września do 23 października 2022 r. staż naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła pani dr Agata Pyrzyńska, która na co dzień jest adiunktem w Zakładzie badawczym Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawnym Uniwersytetu Szczecińskiego, a także pełni funkcję komisarza wyborczego we Włocławku.

Instytut Nauk Prawnych UZ oraz Wydział Prawa i Administracji UZ były reprezentowane przez Dziekana WPiA prof. Tadeusza Stanisławskiego na obchodach Jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.