57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego

Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na:
57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego
nt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego
17-19 września 2015 r., Zielona Góra

Problematyka Zjazdu wynika z zapotrzebowania środowiska prawniczego na wymianę poglądów dotyczących aktualnych problemów teorii i praktyki polskiego prawa wyborczego. Zjazd stworzy także okazję do sformułowania opinii dotyczących obowiązywania ustawy Kodeks Wyborczy.

Zjazd rozpocznie się sesją plenarną 17 września po południu a zakończy 19 września w południe. Opłata konferencyjna (wpisowe) wyniesie 800 PLN za osobę. Prosimy o orientacyjne podanie zamiaru uczestniczenia w Zjeździe do 29 kwietnia 2015 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o podanie liczby chętnych.

Tematy referatów na sesje panelowe (w języku polskim lub angielskim) należy zgłaszać do 29 kwietnia 2015 r. (termin nieprzekraczalny). Dysponując tymi tematami ułożony zostanie program sesji panelowych. Teksty referatów na sesje panelowe prosimy przekazać Komitetowi Organizacyjnemu do 20 czerwca 2015 r. (termin nieprzekraczalny). Każdy z referatów niesamodzielnych pracowników naukowych powinien mieć rekomendację członka Komitetu Naukowego Zjazdu (lista członków zostanie podana na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakładce konferencje). Przewidujemy publikację wszystkich referatów przed Zjazdem, tak aby uczestnicy Zjazdu otrzymali je tuż przed obradami. Referaty nie nadesłane w terminie nie będą uwzględnione. W uzasadnionych przypadkach referaty nieopatrzone rekomendacją zostaną skierowane przez Komitet Organizacyjny do recenzji jednego z członków Komitetu Naukowego. Wówczas prosimy o przysłanie tekstu referatu do 10 czerwca 2015 r.

W połowie kwietnia na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dostępny będzie elektroniczny formularz rejestracyjny.

Serdecznie zapraszamy do Zielonej Góry. Będzie nam miło gościć Państwa w naszym ośrodku. Dołożymy wszelkich starań aby konferencja była wyjątkowym wydarzeniem dla uczestników zarówno pod względem naukowym jaki i towarzyskim.

W połowie kwietnia na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dostępny będzie elektroniczny formularz rejestracyjny.

W imieniu Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Bogusław Banaszak
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego

dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
Kierownik Katedry Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Leszek Kaczmarski

Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na:
57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego
nt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego
17-19 września 2015 r., Zielona Góra

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować Państwa, że nad 57 Zjazdem Katedr Prawa Konstytucyjnego nt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego organizowanym w Zielonej Górze w dniach 17-19 września 2015 r. przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego oraz Katedrę Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego patronat objęli:

Pan Radosław Sikorski - Marszałek Sejmu RP
Pan prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Pani prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
Pan prof. dr hab. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Pan Sędzia Wojciech Hermeliński – Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Pan Mariusz Białecki – Prezes Krajowej Rady Notarialnej

W skład Komitetu Honorowego Zjazdu zgodzili się wejść:

Pan prof. dr hab. Rainer Arnold
Pan prof. dr hab. Kazimierz Działocha
Pani prof. dr hab. Ewa Gdulewicz
Pan prof. dr hab. Zdzisław Jarosz
Pan prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
Pan prof. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski

W skład Komitetu Naukowego Zjazdu zgodzili się wejść:

Pan prof. dr hab. Andrzej Bałaban
Pan prof. dr hab. Bogusław Banaszak - współprzewodniczący Komitetu
Pan prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga - współprzewodniczący Komitetu
Pan prof. dr Jurij Boszyckij
Pan prof. UwB dr hab. Stanisław Bożyk
Pan prof. dr hab. Roman Budzinowski
Pan prof. dr Eugen Chelaru
Pan prof. dr hab. Marek Chmaj
Pan prof. UW dr hab. Ryszard Chruściak
Pan prof. KUL dr hab. Dariusz Dudek
Pan prof. dr Ioan Ganfalean
Pan prof. dr hab. Lech Garlicki
Pan Prof. dr hab. Dariusz Górecki
Pan Prof. dr hab. Mirosław Granat
Pan prof. dr hab. Marian Grzybowski
Pan Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Pan prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Pan prof. dr Jiri Jirasek
Pani prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
Pani dr hab. Dorota Lis-Staranowicz
Pani prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
Pan prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg
Pan prof. dr Luca Mezzetti
Pan prof. UMCS dr hab. Wojciech Orłowski
Pan prof. dr Vasco Pereira da Silva
Pan dr Piotr Radziewicz
Pan prof. dr hab. Stanisław Sagan
Pan prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
Pan prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak
Pan prof. dr hab. Andrzej Sokala
Pan prof. dr hab. Stanisław Stadniczenko
Pan prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik
Pan prof. dr hab. Andrzej Szmyt
Pan Prof. dr hab. Janusz Trzciński
Pani prof. dr Miruna Tudurescu
Pan prof. UJ dr hab. Piotr Tuleja
Pan prof. UO dr hab. Dariusz Walencik
Pan prof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Pan prof. dr Bernd Wieser
Pan prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Pan prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek
Pan prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
Pan prof. Mirosław Wyrzykowski
Pan prof. dr hab. Marek Zubik
Pan prof. UZ dr hab. Jarosław Kuczer - sekretarz Komitetu

W skład Komitetu Organizacyjnego Zjazdu zgodzili się wejść:

Pan dr Leszek Kaczmarski – przewodniczący Komitetu
Pani dr Anna Feja-Paszkiewicz - wiceprzewodnicząca Komitetu do spraw wydawniczych
Pani dr Justyna Węgrzyn – wiceprzewodnicząca Komitetu do spraw finansowych
Pani dr Nina Leśniak - członek Komitetu
Pan dr Michał Zieliński – członek Komitetu
Pani mgr Anna Chodorowska – sekretarz Komitetu

Patronat medialny – Monitor Prawniczy, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka, Studia Wyborcze

Szczegółowy program Zjazdu zawierający nazwiska przewodniczących (moderatorów) poszczególnych sesji oraz referentów występujących na sesjach panelowych i tematy ich referatów przesłany zostanie na początku maja b.r.
Do 29 kwietnia b.r. (termin nieprzekraczalny) uprzejmie prosimy zgłaszać tematy referatów na sesje panelowe (w języku polskim lub angielskim)
Czas wystąpień referentów

 • na sesji inauguracyjnej – 30 min
 • na sesjach plenarnych – 20 min
 • na sesjach panelowych – 15 min

Teksty referatów na sesje plenarne i panelowe prosimy przekazać na ręce sekretarz Komitetu Organizacyjnego do 20 czerwca br. (termin nieprzekraczalny).
Każdy z referatów na sesje panelowe pracowników naukowych nie posiadających habilitacji powinien mieć rekomendację jednego z członków Komitetu Naukowego Zjazdu. W uzasadnionych przypadkach referaty nie posiadające rekomendacji zostaną skierowane przez Komitet Organizacyjny do recenzji jednego z członków Komitetu Naukowego Zjazdu. Wówczas prosimy o przysłanie tekstu referatu do 10 czerwca br.

Opłata konferencyjna wynosi 800 PLN za osobę.
Opłaty prosimy przesyłać do 20 maja br. (termin nieprzekraczalny) na konto:
Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, NIP 9730713421
BZ WBK S.A. o/Zielona Góra PL 42 1500 1810 1218 1004 4483 0000
z dopiskiem 57 Zjazd.

Przewidujemy opublikowanie referatów przed Zjazdem. Z tego powodu wszystkie terminy dotyczące nadsyłania ich tekstów prosimy traktować jako nieprzekraczalne. Teksty nadesłane po terminie nie będą opublikowane.

Zaproszenia imienne dla zgłoszonych uczestników roześlemy na początku czerwca.

Szczegółowy program Zjazdu

Szczegółowy program zjazdu

Czwartek - 17.09.2015 r.

13.45 – Rejestracja uczestników
REKTORAT Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. LICEALNA 9, sala 205

1. Sesja panelowa - dyskusja 14.00 - 15.00
Centra Studiów Wyborczych - szanse i wyzwania

Przewodniczy dr Jarosław Zbieranek

REKTORAT Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. LICEALNA 9, sala 205
 • prof. Krzysztof Skotnicki
 • prof. Piotr Uziębło
 • dr Anna Rakowska-Trela
 • dr Anna Frydrych-Depka
14.00 - posiedzenie Komitetu Redakcyjnego "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego" (tylko dla członków komitetu), przewodniczą prof. Sabina Grabowska i prof. Andrzej Bisztyga
Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A
14.00 - Posiedzenie Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Sejmowego" (tylko dla członków Kolegium), przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Szmyt
Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A
15.00 - 16.45 - sesje panelowe

2. Panel – Państwowa Komisja Wyborcza

Przewodniczy prof. Krzysztof Skotnicki

SALA I – Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A
 • dr Andrzej Pogłódek, dr Bogusław Przywora
  Państwowa Komisja Wyborcza - w poszukiwaniu modelu ustrojowego
 • dr Mariusz Bidziński
  Kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie nadzoru i kontroli nad finansowaniem partii politycznych

3. Panel – Wybrane zagadnienia realizacji czynnego prawa wyborczego I

Przewodniczy prof. Monika Florczak-Wątor

REKTORAT Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. LICEALNA 9, sala 205
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek
  Zasada tajności głosowania. Dyskurs pomiędzy historią a ciekawością
 • dr Krzysztof Kozłowski
  Instytucja głosowania przez pełnomocnika a konstytucyjna zasada bezpośredniości wyborów – problem, który wciąż nie został rozwiązany
 • dr Robert Kropiwnicki
  Głosowanie korespondencyjne w Kodeksie wyborczym
 • dr Michał Zieliński
  Racja bytu głosowania elektronicznego

4. Panel edukacyjny I

Przewodniczy prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko

SALA KONFERENCYJNA – Hotel QUBUS, ul. Ceglana 14A
 • prof. US dr hab. Pasquale Policastro
  Rekursywne, indukcyjne, derywacyjne, intuicyjne, empatyczne myślenie a istota prawnego rozumowania: podstawy i cele edukacji prawniczej w społeczeństwie europejskim i globalnym
 • mgr Ewa Milczarek
  Implementacja Systemu Bolońskiego dla Studiów Prawniczych w Polsce: perspektywa studentów i młodych pracowników naukowych
 • mgr Ewa Michałkiewicz
  Urzeczywistnienie Europejskich Ram Kwalifikacji dla edukacji prawniczej w Polsce a optymalizacja procesu nauczania: przygotowanie studentów prawa do zawodu poprzez streszczenie wyroków
 • mgr Anna Mylokosta
  Urzeczywistnienie Europejskich Ram Kwalifikacji dla edukacji prawniczej w Polsce a optymalizacja procesu nauczania: przygotowanie studentów prawa do wykonania zawodu poprzez streszczenie aktów prawnych

5. Panel - w języku angielskim

Przewodniczy prof. Rainer Arnold

SALA II – Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A
 • prof. Gaetano Dammacco
  The right of minorities and democratic participation in the electoral law
 • prof. DDr. Berndt Wieser, Prof. DDr. Armin Stolz
  The Electoral Law in Austria
 • prof. Cristina Hermida del Llano
  Reflections on the Spanish electoral system
 • prof. Raffaele Guido Rodio
  The fundamental principles of the Italian electoral system in the Constitutional Court judgment n. 1/2014

 

16.45 - 17.15 – przerwa kawowa
17.15 - 18.45 – sesje panelowe

 

6. Panel – Wybrane zagadnienia realizacji czynnego prawa wyborczego II

Przewodniczy prof. Piotr Tuleja

SALA I – Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A
 • prof. Marek Chmaj
  Kwoty wyborcze i problem parytetu płci w Kodeksie wyborczym
 • dr Paweł Kuczma
  Przymus wyborczy
 • dr Monika Giżyńska
  Niska frekwencja wyborcza a przymus wyborczy. Skuteczność i adekwatność
 • dr Anna Feja – Paszkiewicz
  Uprawnienia wyborcze obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

7. Panel - Zasady ustroju i prawa wyborczego

Przewodniczy prof. Andrzej Szmyt

SALA II – Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A
 • mgr Maciej Pach
  O zasadzie podziału władzy w kontekście terminu zarządzenia przez Prezydenta RP wyborów do Sejmu i Senatu (kilka uwag na marginesie wyroku K 9/11)
 • dr Krzysztof Urbaniak
  Okręg wyborczy a realizacja zasady proporcjonalności i równości wyborów
 • dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
  Granice swobody wyrażania opinii w czasie kampanii wyborczej
 • dr hab. Artur Ławniczak
  Zasada wolnych wyborów

8. Panel - Powszechność wyborów i ekonomiczne aspekty wyborów

Przewodniczy prof. Dariusz Dudek

REKTORAT Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, SALA SENATU
 • dr Jacek Mazur
  Publiczne szacowanie skutków makroekonomicznych programów wyborczych w niektórych krajach
 • dr Joanna Juchniewicz
  Struktura wydatków komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych
 • dr Ewa Schwierskott-Tuora
  System wyborczy do Bundestagu w Republice Federalnej Niemiec. Połączenie systemu wyborów jednomandatowych z systemem wyborów proporcjonalnych
 • prof. Bogusław Banaszak
  Perspektywy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w Polsce

9. Panel edukacyjny II

Przewodniczy Prof. Pasquale Policastro

SALA KONFERENCYJNA – Hotel QUBUS, ul. Ceglana 14A
 • dr Izabela Gawłowicz
  Analiza rozsądnej ekwiwalencji treści programów studiów prawniczych w różnych krajach europejskich a “European Credit Transfer System”
 • dr Sławomir Maciejewski
  Czy metoda rekursywnego myślenia jest nadal optymalna dla tworzenia prac dyplomowych i naukowych w dziedzinie prawniczej?
 • dr Joanna Osiejewicz
  Kształcenie tłumacza a dostęp do sądu w perspektywie europejskiej
 • mgr Wojciech Bałaban
  Uczenie się przez całe życie wobec umiędzynarodowienia zawodu prawnego: metody szybkiego i rzetelnego rozwiązywania problemów prawnych w różnych językach
 • mgr Małgorzata Frymus
  Tworzenie materiałów audiowizualnych a prawo: problematyki konstytucyjno-prawne podczas wywiadów dla filmu dokumentalnego na przykładzie filmu “Wielka Zielona Ściana: Afryka Afryce”

10. Panel - Zagadnienia prawa wyborczego

Przewodniczy prof. Dariusz Górecki

REKTORAT Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, Sala 205
 • dr Michał Bartoszewicz
  Kilka uwag o ciszy wyborczej
 • dr Jarosław Zbieranek
  Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym - gwarancja zasady powszechności wyborów, czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?
 • dr Maciej Borski
  Granice agitacji wyborczej w kodeksie wyborczym - wybrane zagadnienia

 

19.30 - Kolacja
Przywitanie uczestników Zjazdu – Pan Janusz Kubicki - Prezydent Miasta Zielona Góra

Palmiarnia ul. Wrocławska 12a (autokar spod HOTELU RUBEN)

Piątek - 18.09.2015 r.

Oficjalne otwarcie Zjazdu - 9.00

SALA KONFERENCYJNA – Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A
9.00 JM Rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
9.15 - 9.30 Wystąpienia zaproszonych gości

>I Sesja plenarna Inauguracyjna - 9.30 - 11.00
Przewodniczy prof. Małgorzata Gersdorf

 • Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
  Wolne wybory
 • Prof. dr hab. Jacek Sobczak
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach protestów wyborczych
 • Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, dr Agata Hauser
  Dostęp do sądu w świetle Kodeksu Wyborczego
11.00 - 11.30 - przerwa kawowa

II Sesja plenarna - 11.30 - 12.30
Przewodniczy prof. Janusz Trzciński

dyskusja
12.30 - 13.30 - Zebranie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
13.30 - 15.00 - lunch

III sesja plenarna - 15.00 - 16.30
Przewodniczy prof. Ewa Gdulewicz

 • Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga
  Zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec organów wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego
 • Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
  Kierunki pożądanych zmian polskiego prawa wyborczego w świetle raportów misji obserwacyjnych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
 • Prof. dr hab. Wojciech Orłowski
  Administracja wyborcza w Polsce - stan obecny i propozycje zmian
dyskusja
16.30 - 17.00 - przerwa kawowa
17.00 - 18.15 - sesje panelowe

12. Panel - Wybory samorządowe

Przewodniczy prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko

SALA I – Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A
 • mgr Jacek Ronowicz
  Utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów jako przesłanka wygaśnięcia mandatu radnego jednostki samorządu terytorialnego oraz wójta
 • dr Nina Leśniak - Niedbalec
  Problemy prawa wyborczego przy zmianach granic gmin
 • dr Maciej Serowaniec, dr Anna Frydrych-Depka
  Wybory niesporne w polskim samorządowym prawie wyborczym
 • dr Zbigniew Woźniak
  Rola sądownictwa powszechnego w procesie wyborczym

13. Panel edukacyjny III – w języku angielskim

Przewodniczy prof. Gaetano Dammacco

REKTORAT Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, sala 205
 • prof. Teresa Freixes
  The European of Legal Education: The Project of a Common Semester in Public Law for all European Countries
 • dr Francesco Dammacco
  Summing up and Reviewing Books and Articles for the needs of Legal Research and of Legal Profession
 • dr Veysel Dinler
  The Preparation of the Law Students to Study Abroad: The Example of Turkey

14. Panel - w języku angielskim

Przewodniczy dr Alexandre Tanase

SALA II – Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A
 • prof. Miruna Tudorascu, prof. Ioan Ganfalean
  New electoral code Project in Romania. Will it become a law?
 • prof. Eugen Chelaru, dr Andra Puran
  Romanian electoral system. Present and Perspectives
 • dr Anna Rytel-Warzocha
  Polish Electoral Law in the Jurisprudence of the Constitutional Tribunal
18.15 - 19.00 - Zebranie Kierowników Katedr Prawa Konstytucyjnego
Hotel RUBEN, al. Konstytucji 3 Maja 1A

 

Sobota - 19.09.2015 r.

IV sesja plenarna - 9.00 - 10.30
Przewodniczy prof. Kazimierz Działocha
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
  Realizacja praw wyborczych przez osoby niepełnosprawne (kwestie dyskusyjne)
 • dr Anna Rakowska-Trela
  Długość kampanii wyborczej - znaczenie, obowiązująca regulacja, propozycje de lege ferenda
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Uziębło
  Prawne gwarancje zasady powszechności wyborów a wyzwania współczesności
dyskusja
10.30 - 11.00 - przerwa

V Sesja plenarna - 11.00 - 12.30 – dyskusja generalna
Przewodniczy Prof. Marian Grzybowski

12.30 - zamknięcie Zjazdu – Dziekan WPiA UZ prof. dr hab. Bogusław Banaszak

Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na:
57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego
nt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego
17-19 września 2015 r., Zielona Góra

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować Państwa, że nad 57 Zjazdem Katedr Prawa Konstytucyjnego nt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego organizowanym w Zielonej Górze w dniach 17-19 września 2015 r. przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego oraz Katedrę Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego patronat objęli:

Pan prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Pani prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
Pan prof. dr hab. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Pan Sędzia Wojciech Hermeliński – Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Pan Mariusz Białecki – Prezes Krajowej Rady Notarialnej
Pani Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
Pan Janusz Kubicki – Prezydenta Miasta Zielona Góra
Krajowa Rada Komornicza

W skład Komitetu Honorowego Zjazdu zgodzili się wejść:

Pan prof. dr hab. Rainer Arnold
Pan prof. dr hab. Kazimierz Działocha
Pani prof. dr hab. Ewa Gdulewicz
Pan prof. dr hab. Zdzisław Jarosz
Pan prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
Pan prof. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski

W skład Komitetu Naukowego Zjazdu zgodzili się wejść:

Pan prof. dr hab. Andrzej Bałaban
Pan prof. dr hab. Bogusław Banaszak - współprzewodniczący Komitetu
Pan prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga - współprzewodniczący Komitetu
Pan prof. dr Jurij Boszyckij
Pan prof. UwB dr hab. Stanisław Bożyk
Pan prof. dr hab. Roman Budzinowski
Pan prof. dr Eugen Chelaru
Pan prof. dr hab. Marek Chmaj
Pan prof. KUL dr hab. Dariusz Dudek
Pan prof. dr Ioan Ganfalean
Pan prof. dr hab. Lech Garlicki
Pan Prof. dr hab. Dariusz Górecki
Pan Prof. dr hab. Mirosław Granat
Pan prof. dr hab. Marian Grzybowski
Pan Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Pan prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Pan prof. dr Jiri Jirasek
Pani prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
Pani dr hab. Dorota Lis-Staranowicz
Pani prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
Pan prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg
Pan prof. dr Luca Mezzetti
Pan prof. UMCS dr hab. Wojciech Orłowski
Pan prof. dr Vasco Pereira da Silva
Pan prof. US dr hab. Pasquale Policastro
Pan dr Piotr Radziewicz
Pan prof. dr hab. Stanisław Sagan
Pan prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
Pan prof. dr hab. Jacek Sobczak
Pan prof. dr hab. Andrzej Sokala
Pan prof. dr hab. Stanisław Stadniczenko
Pan prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik
Pan prof. dr hab. Andrzej Szmyt
Pan Prof. dr hab. Janusz Trzciński
Pani prof. dr Miruna Tudurescu
Pan prof. UJ dr hab. Piotr Tuleja
Pan prof. UO dr hab. Dariusz Walencik
Pan prof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Pan prof. dr Bernd Wieser
Pan prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Pan prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek
Pan prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
Pan prof. Mirosław Wyrzykowski
Pan prof. dr hab. Marek Zubik
Pan prof. UZ dr hab. Jarosław Kuczer - sekretarz Komitetu

W skład Komitetu Organizacyjnego Zjazdu zgodzili się wejść:

Pan dr Leszek Kaczmarski – przewodniczący Komitetu
Pani dr Anna Feja-Paszkiewicz - wiceprzewodnicząca Komitetu do spraw wydawniczych
Pani dr Justyna Węgrzyn – wiceprzewodnicząca Komitetu do spraw finansowych
Pani dr Nina Leśniak-Niedbalec - członek Komitetu
Pan dr Michał Zieliński – członek Komitetu
Pani mgr Anna Chodorowska – sekretarz Komitetu

Patronat medialny – Monitor Prawniczy, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka, Studia Wyborcze

Czas wystąpień referentów

 • na sesji inauguracyjnej – 30 min
 • na sesjach plenarnych – 20 min
 • na sesjach panelowych – 15 min

Teksty referatów na sesje plenarne i panelowe prosimy przekazać na ręce sekretarz Komitetu Organizacyjnego do 20 czerwca br. (termin nieprzekraczalny).
Każdy z referatów na sesje panelowe pracowników naukowych nie posiadających habilitacji powinien mieć rekomendację jednego z członków Komitetu Naukowego Zjazdu. W uzasadnionych przypadkach referaty nie posiadające rekomendacji zostaną skierowane przez Komitet Organizacyjny do recenzji jednego z członków Komitetu Naukowego Zjazdu.

Przewidujemy opublikowanie referatów przed Zjazdem. Z tego powodu wszystkie terminy dotyczące nadsyłania ich tekstów prosimy traktować jako nieprzekraczalne. Teksty nadesłane po terminie nie będą opublikowane.

Na stronie internetowej Zjazdu na bieżąco publikujemy ważniejsze informacje.

Kontakt z Komitetem Naukowym – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.